Pravosudna akademija

Poziv za prijave na seminar „Zaštita financijskih interesa Europske unije“, Riga, Latvija, 18. -19. lipnja 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira seminar pod nazivom „Zaštita financijskih interesa Europske unije“, koji će se održati 18. i 19. lipnja 2018. u Rigi.

Po prvi puta, EJTN organizira seminar o tome kako se suprotstavljati svim oblicima nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese EU-a i kako otkriti zlouporabu proračuna EU-a.

Seminar će biti usmjeren na pružanje informacija o međunarodnom pravnom okviru u pogledu zaštite financijskih interesa EU-a i mjerama poduzetim na razini EU-a u svrhu zaštite financijskih interesa.

Osim toga, seminar će pružiti uvid u ulogu Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), posebno u slučajevima s prekograničnom dimenzijom te u Uredbu o osnivanju Ureda Europskog javnog tužitelja.

Seminar će biti kombinacija predavanja, prezentacija i radionica sa slučajevima iz prakse u svrhu postizanja učinkovitih istraga i procesuiranja prekršaja koji utječu na financijske interese Unije.

Ciljna skupina su kazneni suci i državni odvjetnici iz svih država članica Europske unije. Radni jezik seminara je engleski jezik.

Rok za prijave je 23. ožujka 2018.

Troškovi sudjelovanja:

Seminar je besplatan za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Molimo polaznike da let i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: jelena.tepic@pravosudje.hr odnosno putem telefaksa na broj 01/371-4792 unutar navedenog roka.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima
Često postavljena pitanja

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn