Pravosudna akademija

Poziv za prijave na seminare Akademije za europsko pravo (ERA)

• Antidiskriminacijsko pravo Europske unije, Kopenhagen, 21.-23. rujna 2016.
• Jednakost spolova u europskom pravu, Budimpešta, 6.-7. listopada 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) u 2016. godini organizira dvije serije seminara, jednu iz područja antidiskriminacijskog prava Europske unije, a drugu na temu jednakosti spolova u europskom pravu. Troškove seminara će u potpunosti snositi Europska komisija.

Serija seminara o antidiskriminacijskom pravu Europske unije:

Ova serija seminara bavi se pravom Europske unije u području suzbijanja diskriminacije, odnosno Direktivama 2000/78 i 2000/43 (rasna diskriminacija, diskriminacija na osnovi dobi, invaliditeta, vjerske i spolne orijentacije). Seminar koji će se održati u Kopenhagenu 21.-23. rujna 2016. je namijenjen ponajprije sucima koji odlučuju u predmetima iz područja radnog prava.

Radni jezici seminara: Engleski i danski jezik uz osigurano simultano prevođenje za te jezike.

ERA će polaznicima nadoknaditi putne troškove u iznosu do 450 EUR te izravno pokriti troškove dvaju/triju noćenja.

Dodatne informacije o seminarima: http://www.era.int/anti-discrimination

Serija seminara o jednakosti spolova u europskom pravu:

Ova serija seminara je posvećena europskom pravu u području jednakosti spolova te su seminari namijenjeni ponajprije sucima koji odlučuju u predmetima iz područja radnog prava.

Radni jezici seminara koji će se održati u Budimpešti 6.-7. listopada 2016. su engleski i mađarski jezik uz osigurano simultano prevođenje za te jezike.

ERA će polaznicima nadoknaditi putne troškove u iznosu do 450 EUR te direktno pokriti troškove dvaju noćenja.

Dodatne informacije o seminarima iz ove serije: http://www.era.int/gender

Mole se suci zainteresirani za sudjelovanje da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda pošalju na e-mail adresu: jelena.tepic@pravosudje.hr ili putem telefaksa na broj 01/371-4792 najkasnije do 13. srpnja 2016.

Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Rok do kojeg će se primati prijave za sudjelovanje na zadnjem ovogodišnjem seminaru iz serije o antidiskriminacijskom pravu (Trier, 7.-9. studenoga 2016.) objavit će se naknadno.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima

Kalendar događanja

«Kolovoz 2017»
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn