Pravosudna akademija

Poziv za prijave na seminare EJTN-a u 2015. godini

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na sljedeće seminare u ožujku i travnju 2015. godine:

1. seminar: Europsko zakonodavstvo u području javne nabave, 5.-6. ožujka 2015., Trier (ERA)

Seminar je namijenjen pravosudnim dužnosnicima iz Europske unije, prvenstveno onima koji se bave područjem javne nabave. Seminar će obuhvatiti najnoviju praksu Suda Europske unije u području javne nabave, kao i utjecaj novo usvojenih direktiva Unije, te pitanje ovrhe i pravnih lijekova u tom području. Radni jezik seminara je engleski jezik.

Program seminara- javna nabava

2. seminar: Obiteljsko pravo, 9.-10. ožujka 2015., Pravosudna akademija Slovačke Republike, Pezinok

Seminar je namijenjen prvenstveno pravosudnim dužnosnicima iz Europske unije koji se bave obiteljskim pravom. Seminar će omogućiti uvid u specijalizirane teme iz različitih aspekata obiteljskog zakonodavstva (npr. prekogranični razvod i roditeljska odgovornost). Na seminaru će se kombinirati teorijski i praktični pristup te će se organizirati radionice sa svrhom stjecanja šireg znanja o zakonodavstvu Unije i sudskoj praksi iz određenog područja obiteljskog prava te radi omogućavanja razmjene najbolje prakse između polaznika. Radni jezici seminara su engleski i francuski jezik.

3. seminar: Dokazivanje u prekograničnim kaznenim predmetima, 17.-18. ožujka 2015., Krakow

Seminar je namijenjen pravosudnim dužnosnicima koji se bave kaznenim pravom te će obuhvatiti polaznike iz Bugarske, Finske, Francuske, Hrvatske, Poljske i Portugala. Za svaku od zemalja osigurano je šest (6) do sedam (7) mjesta na seminaru te je previđeno da na njemu sudjeluje dvoje sudaca i četvero državnih odvjetnika iz Hrvatske. Seminar je usmjeren promicanju djelotvorne suradnje u prikupljanju dokaza u kaznenim stvarima između država članica EU-a u smislu osiguravanja njihove dopuštenosti. Radni jezik seminara je engleski jezik.

Program seminara- dokazivanje

4. seminar: Jezično usavršavanje o rječniku pravosudne suradnje u građanskim stvarima, 23.-27. ožujka 2015., Bruxelles

Seminar je namijenjen europskim pravosudnim dužnosnicima s vrlo dobrim znanjem engleskog ili francuskog jezika (razina B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike), koji rade na predmetima pravosudne suradnje u građanskim stvarima. Polaznici seminara će biti podijeljeni u četiri manje grupe, tri grupe za engleski jezik i jedna grupa za francuski jezik. Voditelji seminara su lingvisti i pravni stručnjaci koji rade na način da kombiniraju teorijske dijelove i praktične vježbe u području pravne terminologije unutar četiri osnovne jezične vještine: čitanje, pisanje, govor i slušanje.

Program seminara -LI engleska grupa
Prijavni obrazac - LI francuska grupa

5. seminar: Jezično usavršavanje o rječniku pravosudne suradnje u građanskim stvarima, 20.-24. travnja 2015., Budimpešta

Seminar je namijenjen europskim pravosudnim dužnosnicima s vrlo dobrim znanjem engleskog ili francuskog jezika (razina B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike), koji rade na predmetima pravosudne suradnje u građanskim stvarima. Polaznici seminara će biti podijeljeni u četiri manje grupe, tri grupe za engleski jezik i jedna grupa za francuski jezik. Voditelji seminara su lingvisti i pravni stručnjaci koji rade na način da kombiniraju teorijske dijelove i praktične vježbe u području pravne terminologije unutar četiri osnovne jezične vještine: čitanje, pisanje, govor i slušanje.

Program seminara -LI engleska grupa
Prijavni obrazac - LI francuska grupa

Troškovi sudjelovanja na seminarima EJTN-a: Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove te isplaćuje dnevnice nakon dostave originalnih putnih isprava.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (sa osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: branka.tarandek@pravosudje.hr ili putem telefaksa na broj 01/371-4792 najkasnije 22. siječnja 2015.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima

Napomena: Ukoliko se polaznici prijavljuju za više seminara, za svaki seminar potrebno je popuniti zasebnu prijavu. Prilikom odabira prednost će imati polaznici koji ulaze u ciljnu skupinu i koji do sada nisu sudjelovali u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije
 

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn