Pravosudna akademija

Poziv za prijave na seminare EJTN-a u svibnju 2015.: Rok 26. ožujka 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na sljedeće seminare koji će se održati u svibnju 2015. godine:

1. seminar: „Uredba Bruxelles I - nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka“, Barcelona, 7.-8. svibnja 2015.

Seminar je namijenjen pravosudnim dužnosnicima iz Europske unije koji se bave građanskim pravom, a osobito je koristan, jer će polaznicima pružiti detaljni uvid u specijalizirane teme koje se odnose na različita aspekte europskog građanskog postupka (Uredba 1215/2012 - Bruxelles I Recast). Seminar će kombinirati teorijski i praktični pristup te omogućiti polaznicima razmjenu iskustava i najbolje prakse.

Detaljnije informacije o seminaru možete pogledati ovdje.

2. seminar: „Ljudska prava i pristup pravosuđu u Europskoj uniji“, Vilnius, 14.-15. svibnja 2015.

Seminar obrađuje prvenstveno tematiku prava na pravično suđenje i pojam učinkovitog pravnog lijeka kao temeljnog prava (članak 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, članak 47. Povelje EU-a o temeljnim pravima).

Seminar je namijenjen pravosudnim dužnosnicima iz Europske unije, osobito onima koji rade na predmetima vezanim uz potraživanja zbog povrede prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, kao i prava na pristup pravosuđu. Radni jezik seminara je engleski jezik.

Detaljnije informacije o seminaru možete pogledati ovdje.

Program seminara

Troškovi sudjelovanja na seminarima EJTN-a: Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove te isplaćuje dnevnice nakon dostave originalnih putnih isprava.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: branka.tarandek@pravosudje.hr ili putem telefaksa na broj 01/371-4792 najkasnije 26. ožujka 2015.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima

Napomena: Ukoliko se polaznici prijavljuju za više seminara, za svaki seminar potrebno je popuniti zasebnu prijavu. Prilikom odabira prednost će imati polaznici koji ulaze u ciljnu skupinu i koji do sada nisu sudjelovali u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije. 

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn