Pravosudna akademija

Poziv za prijave na seminare o suzbijanju terorizma, radikalizacije i nasilnog ekstremizma

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminare o suzbijanju terorizma, radikalizacije i nasilnog ekstremizma. 

Seminar pod nazivom „Suzbijanje terorizma: izazovi u procesnom i materijalnom pravu i najbolja praksa Modul 1: Komparativna analiza pristupa nacionalnog prava suzbijanju terorizma“ će se održati 10. i 11. prosinca 2015. u Madridu, dok će se seminar „Suzbijanje terorizma: izazovi u procesnom i materijalnom pravu i najbolja praksa Modul 2: Umrežavanje pri suzbijanju terorizma- domaća i europska razina“ održati u Trieru 18. i 19. veljače 2016. Iako komplementarni, moduli 1 i 2 su samostalni i obuhvaćaju različit trening pa sudjelovanje u Modulu 1 ne zahtijeva sudjelovanje u Modulu 2 i obrnuto. Modul 1 usredotočen je na izazove s kojima se suočava Europa vezane uz terorizam i strane borce, usporedbu zakonodavstava po pitanju sprečavanja terorizma, prikupljanje i dopuštenost dokaza te procesni položaj žrtava u predmetima vezanima uz kaznena djela terorizma. Modul 2 bavi se primjerima domaće suradnje između pravosuđa, policije i zatvorskog sustava u području suzbijanja terorizma, suradnjom na razini institucija Europske unije, uzajamnom pravnom pomoći u kaznenim stvarima Europske unije te praktičnim slučajevima prekogranične suradnje u predmetima vezanima uz kaznena djela terorizma.

Seminar „Radikalizacija: sprječavanje i otkrivanje“ će se održati 10. i 11. ožujka 2016. u Bruxellesu, a tema seminara će biti procesi od radikalizacije do nasilnog ekstremizma, konkretno uloga zatvora u radikalizaciji. Naglasak će biti na praktičnom i interdisciplinarnom pristupu u cilju pružanja vještina pravnim praktičarima za bolje prepoznavanje i pružanje odgovora na radikalne slučajeve.

Ciljane skupine svih seminara su suci i tužitelji iz svih država članica Europske unije, a posebno oni koji se bave predmetima vezanima uz kaznena djela terorizma.

Radni jezici seminara: Engleski i francuski jezik uz osigurano simultano prevođenje za te jezike

Troškovi sudjelovanja: Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalne putne dokumentacije po završetku seminara.

Mole se zainteresirani suci da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: jelena.tepic@pravosudje.hr ili putem telefaksa na brojeve 01/371-4549, 01/371-4795.

ROKOVI

Prijave se zaprimaju do navedenih datuma:

1. Seminar „Suzbijanje terorizma: izazovi u procesnom i materijalnom pravu i najbolja praksa Modul 1: Komparativna analiza pristupa nacionalnog prava suzbijanju terorizma“ najkasnije do 30. rujna 2015.,
2. Seminar „Suzbijanje terorizma: izazovi u procesnom i materijalnom pravu i najbolja praksa Modul 2: Umrežavanje pri suzbijanju terorizma- domaća i europska razina: najkasnije do 2. studenoga 2015.,
3. Seminar „Radikalizacija: sprječavanje i otkrivanje“ najkasnije do 18. prosinca 2015.

Organizator zadržava pravo konačnog odabira polaznika.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima

Detaljnije informacije o seminarima možete pogledati na poveznicama
http://www.ejtn.eu/Catalogue/Members-activities-2015/CP201502171111112111111111/
http://www.ejtn.eu/Catalogue/Members-activities-2015/CP2015021711111121111111111/
http://www.ejtn.eu/Catalogue/Members-activities-2015/CP20150217111111211111111111/ 

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn