Pravosudna akademija

Poziv za prijave – specijalizirane razmjene EJTN-a

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) objavila je poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u specijaliziranim razmjenama.

Trajanje specijaliziranih razmjena je pet radnih dana, a razmjene će se organizirati od rujna do 31. prosinca 2016. Specijalizacije se odnose na pravo tržišnog natjecanja, pravo zaštite okoliša, medijaciju, porezno pravo i intelektualno vlasništvo.

Prijave se dostavljaju putem linka http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/applicant/ najkasnije do 8. srpnja 2016. u 15:00h. Nakon ovog roka neće biti moguće zaprimiti prijavu u elektronički sustav EJTN-a.

Uz ispunjeni prijavni obrazac putem linka potrebno je dostaviti i suglasnost predsjednika suda. Mole se zainteresirani suci da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: jelena.tepic@pravosudje.hr, putem telefaksa na broj 01/371-4792 i putem online sustava u gore navedenom roku.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima

Troškovi sudjelovanja: Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) isplaćuje dnevnice koje pokrivaju putne troškove, troškove smještaja i obroka. 

Kalendar događanja

«Siječanj 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn