Pravosudna akademija

Poziv za sudjelovanje u savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću

Pravosudna akademija na svojoj web stranici objavila je savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike, Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/2013 i 85/2015) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj: 140/09) Pravosudna akademija na svojoj web stranici objavila je savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike, Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike.

Pozivamo sve zainteresirane da svoje primjedbe, prijedloge i komentare na nacrte prijedloga propisa dostave putem e-maila: pravosudna.akademija@pravosudje.hr.

Detaljnije informacije o savjetovanju možete pogledati na poveznici

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn