Pravosudna akademija

Poziv zainteresiranim sucima za uključivanje u međunarodne aktivnosti Pravosudne akademije – Rok za dostavu prijava 28. veljače 2017.

Pravosudna akademija (PA) redovito sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata, kao i ostalih međunarodnih aktivnosti u području stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i službenika. U tom pogledu često je potrebno uključiti hrvatske pravosudne dužnosnike u svojstvu stručnjaka u provedbu projekata te organizaciju seminara, radionica i studijskih posjeta i razmjena.

Ovim putem pozivaju se svi suci koji su zainteresirani sudjelovati u međunarodnim aktivnostima Pravosudne akademije da dostave svoj životopis na engleskom jeziku u Europass formatu na adresu elektroničke pošte jelena.tepic@pravosudje.hr najkasnije do 28. veljače 2017.

U životopisu je potrebno navesti poznavanje stranih jezika, a u popratnoj e-mail poruci oblike međunarodnih aktivnosti u koje se suci žele uključiti:

a. Primanje kolega iz inozemstva na 2 do 3 radna dana u sklopu razmjena Europske mreže centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN);
b. Sudjelovanje u izradi nastavnih materijala u okviru međunarodnih projekata (molimo navesti teme za koje ste zainteresirani);
c. Sudjelovanje u vođenju radionica ili seminara u u okviru međunarodnih projekata (molimo navesti teme za koje ste zainteresirani);
d. Pretraživanje nacionalne sudske prakse za potrebe međunarodnih projekata (molimo navesti teme za koje ste zainteresirani).

Svrha ovog poziva jest omogućiti što širem krugu sudaca uključivanje u međunarodne projekte i ostale međunarodne aktivnosti Pravosudne akademije. Na temelju prikupljenih životopisa i iskazanih interesa sudaca, PA će kontaktirati suce kada se ukaže potreba za uključivanjem u aktivnosti međunarodne prirode te jednom godišnje objavljivati ovakve pozive i pozive za ažuriranjem već dostavljenih životopisa.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se Jeleni Tepić, višoj stručnoj savjetnici u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata (Tel.: 01 3714 745; E-mail: jelena.tepic@pravosudje.hr).

Europass format životopisa možete preuzeti ovdje.

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn