Pravosudna akademija

Predstavljen e-tečaj „Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije“, Pravosudna akademija, Zagreb, 13. svibnja 2016.

Dana 13. svibnja 2016. Pravosudna akademija je u suradnji s programom HELP Vijeća Europe organizirala inicijalni seminar na kojem je predstavljen e-tečaj „Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije“. Ovaj tečaj namijenjen je hrvatskim pravosudnim dužnosnicima i policijskim službenicima, a odvija se u okviru projekta Vijeća Europe „HELP u 28 država članica Europske unije“ u koji je Pravosudna akademija uključena kao jedan od projektnih partnera.

Obrazovne aktivnosti tečaja, koji će trajati nekoliko mjeseci, provodit će se u cijelosti elektroničkim putem pod mentorstvom sutkinje Općinskog suda u Rijeci, Ive Ivanišević Mostovac, koja je položila i poseban ispit Vijeća Europe za osposobljavanje voditelja obrazovnih aktivnosti namijenjenih pravosudnim dužnosnicima u području ljudskih prava.

Na inicijalnom seminaru polaznike je u ime ravnateljice Pravosudne akademije pozdravila Dijana Mandić, načelnica Odjela za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika, kao i Eva Pastrana, koordinatorica projekta „HELP u 28 država članica“ koja je polaznike podrobnije upoznala s programom HELP, dok je Denis Roth-Fichet iz Europske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije (ECRI) predstavio HELP-ov tečaj o borbi protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije.

Morana Briški, zamjenica zastupnice RH pred Europskim sudom za ljudska prava, je za sudionike ovog tečaja održala prezentaciju o primjeni Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u Hrvatskoj i ulozi nacionalnih sudova, dok ih je sutkinja Ivanišević Mostovac, kao mentorica tečaja, upoznala s ciljevima tečaja, obvezama polaznika i dinamikom odvijanja tečaja.
Ovo je drugi po redu e-tečaj koji Pravosudna akademija provodi s Vijećem Europe i time, uz rad na pripremi ostalih e-tečajeva, nastavlja s uspješnom provedbom učenja na daljinu. 

Galerija:

  • Predstavljen e-tečaj „Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije“, Pravosudna akademija, Zagreb, 13. svibnja 2016.
  • Predstavljen e-tečaj „Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije“, Pravosudna akademija, Zagreb, 13. svibnja 2016.
  • Predstavljen e-tečaj „Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije“, Pravosudna akademija, Zagreb, 13. svibnja 2016.

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn