Pravosudna akademija

Priručnik Vijeća Europe i Agencije Europske unije za temeljna prava o europskom pravu zaštite podataka

Vijeće Europe i Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) su donijeli, na Europski dan zaštite osobnih podataka, praktični vodič kroz europsko pravo zaštite podataka.

Priručnik je prvi sveobuhvatan vodič kroz pravo Vijeća Europe i Europske unije u vezi zaštite podataka, a koji se oslanja na sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije. Priručnik objašnjava kako je zaštita podataka uređena europskima pravom te Konvencijom Vijeća Europe za zaštitu pojedinaca uzimajući u obzir automatsku obradu osobnih podataka i ostale instrumente Vijeća Europe.

Priručnik je namijenjen nespecijaliziranim pravnim stručnjacima, sucima, nacionalnim državnim tijelima za zaštitu podataka i svakome tko bi mogao imati pravna pitanja iz područja zaštite podataka.

Priručnik obrađuje pitanja kao što su terminologija zaštite podataka, ključna načela i pravila zakona o zaštiti podataka, prava nositelja podataka i njihova provedba, međugranični prijenos podataka i zaštita podataka u kontekstu policije i kaznenog prava.

Vodič će biti objavljen na engleskom jeziku, te će kasnije ove godine biti preveden i na hrvatski jezik.

Priručnik (na engleskom jeziku)
 

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn