Pravosudna akademija

Priručnik za pravne praktičare „Pravo u području ravnopravnosti spolova u praksi“

Pravosudna akademija je u 2017. godini u suradnji s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, u okviru Twinning projekta „Podrška ravnopravnosti spolova“, organizirala ciklus seminara u trajanju od jednog dana na temu „Ravnopravnost spolova u pravu EU i njegova primjena u Republici Hrvatskoj“.

Održana su tri seminara s ukupno 50 polaznika iz redova sudaca i savjetnika građanskih i radnih sudova općinske i županijske razine, te sudaca i savjetnika kaznenih i prekršajnih sudova.

Na seminaru je bilo govora o ravnopravnosti spolova u pravu EU, te su se obradile teme izravne i neizravne diskriminacije, uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja i mobbinga, teret dokaza, diskriminacija na radnom mjestu i diskriminacija na osnovu spola i godina (primjeri višestruke diskriminacije).

Jedan od rezultata projekta je i priručnik za pravne praktičare „Pravo u području ravnopravnosti spolova u praksi“ koji možete pronaći na hrvatskom i engleskom jeziku.

Svrha ovog priručnika je informirati suce/sutkinje, odvjetnike/ce, pravnike/ce i sve ostale koji ga mogu koristiti u radu, o nacionalnom zakonodavstvu i EU propisima. Sastoji se od kratkog pregleda uređenja zaštite ravnopravnosti spolova i antidiskriminacijskog prava u Republici Hrvatskoj te analize četiri studije slučaja koje uključuju i definicije, glavna pitanja i srodna načela ravnopravnosti spolova. 

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn