Pravosudna akademija

Program HELP Vijeća Europe počeo je izdavati certifikat o uspješno završenom tečaju (statement of accomplishment) i za tečajeve koje polaznici samostalno prolaze, bez vodstva mentora (self learning courses)

Program HELP Vijeća Europe za edukaciju pravnika praktičara o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praksi Europskog suda za ljudska prava počeo je izdavati certifikat o uspješno završenom tečaju (statement of accomplishment) i za tečajeve koje polaznici samostalno prolaze, bez vodstva mentora (self learning courses).Naime, do sada je Vijeće Europe izdavalo certifikate  samo ako se pojedini tečaj prolazio s mentorom, a u organizaciji Pravosudne akademije i Vijeća Europe.

Tečajevima se može pristupiti preko HELP Platforme nakon što kreirate korisnički račun. Ovdje se nalazi poveznica s uputama kako kreirati korisnički račun.

Katalog dostupnih tečajeva možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://rm.coe.int/council-of-europe-help-programme-catalogue-of-online-courses/16809e0eb7

Iako je većina tečajeva je na engleskom jeziku, pojedini su prevedeni i na hrvatski jezik.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)