Pravosudna akademija

Projekti u tijeku

Projekti iz Programa pravosuđe u kojima sudjeluje Pravosudna akademija


Naziv projekta: Aktivna obuka o Povelji o temeljnim pravima EU-a kroz interakciju nacionalnih iskustava (ACTIONES)
Nositelj: Europski sveučilišni institut iz Firence (EUI, European University Institute)
Status Pravosudne akademije: partner s financijskim doprinosom
Kratki opis projekta: Temeljna svrha projekta jest prikupiti i analizirati relevantnu sudsku praksu nacionalnih sudova koja se tiče primjene Povelje o temeljnim pravima Europske unije u području zaštite potrošača, prava azila i migracija, antidiskriminacije, kaznenog prava i učinkovite sudske zaštite.

Naziv projekta: Poboljšanje pravosudne suradnje u građanskim stvarima – Organizacija niza interaktivnih jezičnih seminara
Nositelj: Akademija za europsko pravo (ERA, Europäische Rechtsakademie)
Status Pravosudne akademije: partner s financijskim doprinosom
Kratki opis projekta: U okviru projekta organizira se serija od 7 nacionalnih interaktivnih jezičnih seminara na temu Uredbe Bruxelles Ia „Prekogranični parnični sporovi“ i Bruxelles IIa „Europsko obiteljsko pravo“.

Naziv projekta: Stručno usavršavanje sudaca u području osiguravanja prava građana Europske unije u kaznenim postupcima
Nositelj: Ministarstvo pravosuđa Republike Rumunjske
Status Pravosudne akademije: pridruženi partner
Kratki opis projekta: Temeljna svrha ovog projekta jest edukacija nacionalnih sudaca o pravilnoj primjeni odredaba Direktive 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravu osumnjičenika na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima i Direktive 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravu na informaciju u kaznenom postupku.

Naziv projekta: Stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika o Uredbi Bruxelles II: od juga do istoka
Nositelj: Sveučilište u Milanu – Bicocca
Status Pravosudne akademije: pridruženi partner
Kratki opis projekta: Cilj predmetnog projekta jest izrada praktičnog priručnika za uporabu za suce i državne odvjetnike, a koji bi sadržavao hipotetske primjere i modele problema s kojima se svakodnevno suočavaju praktičari u primjeni Uredbe (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. godine o nadležnosti, priznavanju i ovrsi sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću.

Naziv projekta: Planiranje budućnosti prekograničnih obitelji: put kroz koordinaciju – EUFam's
Nositelj: Sveučilište u Milanu
Status Pravosudne akademije: pridruženi partner
Kratki opis projekta: Cilj ovog projekta jest prikupiti i analizirati relevantnu nacionalnu sudsku praksu u području europskog obiteljskog prava. Kroz organizaciju i sudjelovanje na 4 nacionalna seminara (u Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj i Hrvatskoj) i jedan seminar na Max Planck Institutu u Luksemburgu razmijenit će se znanja i iskustva među sucima i ostalim pravnicima praktičarima i profesorima u ovom području.

Naziv projekta: Pravna sredstva za izvršenje stranih sudskih odluka prema Uredbi Bruxelles I – Revizija
Nositelj: Pravni fakultet Sveučilišta u Mariboru
Status Pravosudne akademije: pridruženi partner
Kratki opis projekta: Glavni istraživački fokus ovog projekta je primjena Uredbe Bruxelles I Recast, implikacije primjene tog instrumenta, prepreke uspješnoj primjeni te Uredbe i mjere koje je moguće poduzeti kako bi se učinkovito primjenjivao ovaj instrument. U okviru projekta proučava se europska perspektiva prekograničnog ovršnog postupka kroz analizu primjene Uredbe Bruxelles I Recast u 15 različitih država članica.

Naziv projekta: Poboljšanje jezičnih kompetencija kao što su razumijevanje, terminološke jedinice i tumačenje za pravosudne dužnosnike i službenike u svrhu učinkovite komunikacije u prekograničnoj suradnji
Nositelj: Pravosudna akademija Češke
Status Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske: sukorisnik
Status Pravosudne akademije: pridruženi partner
Kratki opis projekta: U okviru predmetnog projekta organizirat će se on-line tečaj engleskog jezika pravne struke i to za dvije razine poznavanja engleskog jezika (A2-B1 i B1-C2). Projekt je prvenstveno namijenjen sucima i državnim odvjetnicima, ali u projektu mogu sudjelovati i ostali službenici i vježbenici u pravosuđu. Tečaj će obuhvatiti pravnu terminologiju iz područja građanskog, trgovačkog, obiteljskog i kaznenog prava kao i terminologiju iz područja ljudskih prava.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)