Pravosudna akademija

Prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 12. srpnja 2019.

predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva prvu sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati 12. srpnja 2019. godine u 09:00 sati na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, Trg Nikole Zrinskoga 3, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 1. sjednice UV PA od 05. travnja 2019. i 2. (elektroničke) sjednice UV PA od 29. svibnja 2019. (u privitku: zapisnici)
2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije (u privitku: poslovnik i obrazloženje)
3. Usvajanje nacrta prijedloga Statuta Pravosudne akademije (u privitku: statut i obrazloženje)
4. Imenovanje članova Programskog vijeća Pravosudne akademije (u privitku: prijedlog članova Programskog vijeća PA iz redova sudaca)
5. Razno.

ZAKLJUČCI:

1. Usvaja se zapisnik 1. sjednice UV PA od 05. travnja 2019. i 2. (elektroničke) sjednice UV PA od 29. svibnja 2019.
2. Usvaja se Poslovnik o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije
3. Usvaja se prijedlog Statuta Pravosudne akademije
4. Donosi se Odluka o imenovanju članova Programskog vijeća Pravosudne akademije.
 

Kalendar događanja

«Siječanj 2020»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)