Pravosudna akademija

Prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 6. ožujka 2014.

Dana 06. ožujka 2014. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1. Predstavljanje novih članova Upravnog vijeća Pravosudne akademije – mandat 2014. do 2018. godine
2. Usvajanje zapisnika s 14. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 06. - 12. prosinca 2013.
3. Rješavanje statusa vježbenica koje nisu završile teorijsku obuku u Pravosudnoj akademiji
4. Donošenje odluke o kriterijima i visini naknade vanjskim suradnicima za izradu obrazovnih materijala
5. Potvrđivanje liste voditelja po prijedlogu Programskog vijeća Pravosudne akademije
6. Razno

ZAKLJUČCI:
1. Usvaja se zapisnik 14. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 06. - 12. prosinca 2013.
2. Pravosudna akademija će uputiti dopis Ministarstvu pravosuđa u kojem će se zatražiti suglasnost Ministarstva za upućivanje četiri vježbenice na obuku kod drugog ovlaštenog provoditelja edukacije vježbenika te potvrdu da će se program tog provoditelja priznati kao uvjet za polaganje pravosudnog ispita.
3. Donosi se Odluka o visini naknade vanjskim suradnicima, kojom su utvrđeni iznosi neto naknade za izradu materijala: 2.450,00 kn za poludnevnu radionicu, 5.580,00 kn za jednodnevnu radionicu i 8.080,00 kn za dvodnevnu radionicu te 30% posto iznosa za pojedinu radionicu u slučaju izmjena i dopuna već razvijenih obrazovnih materijala.
4. Potvrđuje se lista voditelja predložena od strane Programskog vijeća Pravosudne akademije.
5. Pribaviti sa Vrhovnog suda Republike Hrvatske i DORH-a listu sudaca i državnih odvjetnika zainteresiranih za učenje stranih jezika.
6. Ministar pravosuđa će organizirati sastanak s dijelom članova UV PA na temu izmjena Zakona o Pravosudnoj akademiji i Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu.

Odluka o visini naknade vanjskim suradnicima

Kalendar događanja

«Siječanj 2020»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)