Pravosudna akademija

Publikacija - Mišljenje broj 18. Savjetodavnog vijeća europskih sudaca i Izjava o načelima neovisnosti sudstva

Pravosudna akademija u suradnji s Udrugom hrvatskih sudaca objavila je publikaciju s dva međunarodna dokumenta koji se odnose na dosegnute i uspostavljene standarde položaja sudbene vlasti u demokratskom društvu.

Prvi dokument je Mišljenje broj 18. Savjetodavnog vijeća europskih sudaca od 16. listopada 2015. koje se bavi pitanjem odnosa sudbene vlasti sa zakonodavnom i izvršnom vlasti u demokratskoj državi. Značaj ovog dokumenta izvire i iz aktualnosti trenutka u kojem Mišljenje br. 18 objavljujemo, te se nadamo da će ovaj opsežan, sveobuhvatan i uravnotežen dokument biti od pomoći u vašem radu. Vijeće ministara Vijeća Europe kao najviše političko tijelo Vijeća Europe ovaj dokument je ocijenilo „dobrodošlim“ i pozdravilo njegovo donošenje što se u diplomatskom jeziku smatra najvišom mogućom ocjenom.

Drugi dokument je Izjava o načelima neovisnosti sudstva koja je nastala kao rezultat rada Konferencije predsjednika vrhovnih sudova Srednje i Istočne Europe na Brijunima 14. listopada 2015. u kojoj se utvrđuju načela važna za uspostavu neovisnosti sudstva i sudaca, vladavinu prava i koja predstavljaju osnovu za uspostavu međusobnog odnosa triju grana državne vlasti, kako je to i navedeno u uvodu ove Izjave koju su donijeli šesnaestorica predsjednika vrhovnih sudova Srednje i Istočne Europe.

Nadamo se da ovom publikacijom Pravosudna akademija i Udruga hrvatskih sudaca doprinose razvoju demokratskih standarda i načelu vladavine prava u Republici Hrvatskoj.

Publikacija je dostupna na sljedećoj poveznici:

Mišljenje br.18 (2015) Savjetodavnog vijeća europskih sudaca „Položaj sudbene vlasti i njezin odnos s drugim državnim vlastima u modernoj demokraciji” 
Izdavač: Pravosudna akademija i Udruga hrvatskih sudaca - 2015.
 

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn