Pravosudna akademija

Regionalna radionica „Nastavni programi stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika iz područja kibernetičkog kriminala, elektroničkih dokaza i imovinske koristi stečene počinjenjem kaznenih djela putem interneta“, Zagreb, 11. i 12. listopada 2016.

Dana 11. i 12. listopada 2016., Pravosudna akademija, u suradnji s Vijećem Europe, organizira regionalnu konferenciju posvećenu kurikulumima iz područja suzbijanja kibernetičkog kriminala. Polaznici radionice su suci i državni odvjetnici iz država uključenih u rad Regionalnog centra za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika iz područja suzbijanja kibernetičkog kriminala koji djeluje pri Pravosudnoj akademiji. Radionica se organizira kao dio projekta iPROCEEDS koji zajednički provode Vijeće Europe i Europska unija.

S obzirom na prijetnju koju predstavlja kibernetički kriminal i sve veću važnost elektroničkih dokaza u kaznenim postupcima, prikupljanje dokaza postaje ključno za kazneni progon počinitelja kaznenih djela ili dokazivanje nevinosti osumnjičenika. Suci i državni odvjetnici trebaju znati i razumjeti narav i implikacije predmeta iz područja kibernetičkog kriminala u pogledu dokaza, institute pretrage, privremenog oduzimanja i oduzimanja imovinske koristi stečene počinjenjem kaznenih djela putem interneta, kao i raspoložive zakonske instrumente i pristupe međunarodnoj suradnji.

To treba poduprijeti i osnažiti sveobuhvatnim, jasnim i održivim nastavnim programima stručnog usavršavanja iz tog područja namijenjenima sucima i državnim odvjetnicima.

Regionalna radionica ima za cilj poduprijeti uvođenje tih tema u nastavne programe institucija namijenjenih stručnom usavršavanju pravosudnih dužnosnika.

Od sudionika se očekuje promišljanje trenutačne situacije u pogledu stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika iz područja kibernetičkog kriminala, elektroničkih dokaza i imovinske koristi stečene kaznenim djelima počinjenima putem interneta te o smjeru kojim treba krenuti kako bi se osiguralo dugoročno uključivanje tih tema u nastavne programe pravosudnih akademija u svakoj od država/područja koji sudjeluju u projektu iPROCEEDS (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, “Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija”, Turska i Kosovo*1).

Sudionici konferencije su predstavnici institucija za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika, sudstva i državnih odvjetništava iz svake od država/područja koji sudjeluju u projektu iPROCEEDS te stručnjaci Vijeća Europe iz Hrvatske, Francuske, Irske, Slovenije i Ujedinjene Kraljevine.

Konferencija se održava u Zagrebu, a zajedno je organiziraju Pravosudna akademija Republike Hrvatske i Vijeće Europe. Dio je zajedničkog projekta Europske unije/Vijeća Europe koji se bavi problematikom imovinske koristi stečene kaznenim djelima na internetu u Jugoistočnoj Europi i Turskoj u trajanju od 2016. do 2019.

Uvodni dio koji će se održati u utorak, 11. listopada 2016., od 9:30 do 10:00 bit će otvoren za predstavnike medija.
Za dodatne informacije molimo pogledajte mrežnu stranicu projekta i program te kontaktirajte:

Lilianu TROFIM
Council of Europe
Cybercrime Programme Office (C-PROC)
+40212017825
liliana.trofim@coe.int

*1 Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s rezolucijom VSUN-a 1244 i Mišljenja Međunarodnog suda o Izjavi o proglašenju neovisnosti Kosova.

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn