Pravosudna akademija

Regionalni centar za kibernetički kriminal

Uspostava Regionalnog centra za edukaciju pravosudnih dužnosnika o suzbijanju kibernetičkog kriminala u Zagrebu, inicirana je projektom IPA 2010 “Regionalna suradnja u borbi protiv kibernetičkog kriminala u zemljama jugoistočne Europe”.

- Vijeće Europe je provodilo projekt.

- Države koje su bile uključene u ovaj projekt su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija i Turska.

- Projekt je počeo u studenome 2010., a završio krajem travnja 2013. godine.

- Cilj projekta bio je ojačati kapacitete pravosudnih tijela i ministarstava unutarnjih poslova zapadnog Balkana i Turske za učinkovitu suradnju u borbi protiv kibernetičkog kriminala.

- Vrijednost projekta: 2.777.778,00 EUR

- Na konferenciji u Ohridu u svibnju 2011. Hrvatska (kao država koja od država koje su uključene u projekt prva ulazi u EU) je određena kao zemlja u kojoj će se uspostaviti ovaj centar, najprije kao pilot centar.

- Pilot centar će djelovati u okviru Pravosudne akademije, a prostor za Pilot centar osiguralo je Ministarstvo pravosuđa.

- Na konferenciji koja se održala u Dubrovniku 13. – 15. veljače 2013. usvojena je i potpisana Deklaracija o strateškim prioritetima suradnje u borbi protiv kibernetičkog kriminala od strane visokih dužnosnika ministarstava pravosuđa i unutarnjih poslova svih zemalja sudionica u projektu, u kojoj se navodi i osnivanje Pilot centra u Hrvatskoj kao jedan od strateških prioriteta. 

Kalendar događanja

«Lipanj 2017»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn