Pravosudna akademija

Sastavljen Priručnik EJTN-a o metodologiji pravosudne izobrazbe u Europi

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) izradila je Priručnik o metodologiji pravosudne izobrazbe u Europi. Prvu verziju Priručnika izradila je EJTN-ova Podskupina za obuku voditelja obrazovnih aktivnosti, a ove godine dopunila ju je nova EJTN-ova Skupina za metode obuke u pravosuđu.

Priručnik se u svojih pet poglavlja bavi ulogom i kompetencijama voditelja obrazovnih aktivnosti, planiranjem programa stručnog usavršavanja, suvremenim metodama poučavanja, te osmišljavanjem, organizacijom i evaluacijom obrazovnih aktivnosti koje su namijenjene pravosudnim dužnosnicima i službenicima.

Europska komisija prepoznala je vrijednost ovog Priručnika koji je prvobitno bio dostupan samo na engleskom jeziku te je financijski poduprla njegovo prevođenje na sve jezike Europske unije.

Verzija na hrvatskom jeziku nalazi se na sljedećem linku: http://www.ejtn.eu/PageFiles/11019/JUST_HR-TRA-00.pdf

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn