Pravosudna akademija

Sedma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 19. prosinca 2018.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa sazvao je sedmu sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, koja će se održati 19. prosinca 2018. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 5. sjednice UV PA od 22. listopada 2018. i zapisnika 6. (elektroničke) sjednice UV PA od 7. studenog 2018.
2. Donošenje Programa cjeloživotnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika, savjetnika i službenika u pravosuđu u 2019. godini
3. Usvajanje kurikuluma za cjeloživotno učenje pravosudnih dužnosnika i stručnih suradnika izvanpravne struke koji rade s djecom uključenom u postupke pred zakonom, nastalog u suradnji Pravosudne akademije i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku
4. Razno

ZAKLJUČCI:

1. Usvaja se zapisnik 5. sjednice UV PA od 22. listopada 2018. i zapisnik 6. (elektroničke) sjednice UV PA od 7. studenog 2018.
2. Usvaja se Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika, savjetnika i službenika u pravosuđu u 2019. godini s izmjenama.
3. Usvaja se kurikulum za cjeloživotno učenje pravosudnih dužnosnika i stručnih suradnika izvanpravne struke koji rade s djecom uključenom u postupke pred zakonom, nastalog u suradnji Pravosudne akademije i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku s jednom izmjenom.
4. Usvaja se prijedlog javnog poziva za iskazivanja interesa za izrađivanje obrazovnih materijala i/ili vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije sa izmjenama.
5. Predlaže se izrada prijedloga izmjena Pravilnika o teorijskom i praktičnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima (NN 84/08, 75/09).
6. Dana je suglasnost za organiziranje edukacija u sklopu priprema za pravosudni ispit.
7. Donesena je odluka o provedbi završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.

Kalendar događanja

«Siječanj 2020»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)