Pravosudna akademija

Sedma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 2. prosinca 2015.

Dana 2. prosinca 2015. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je sedma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 6. (elektroničke) sjednice UV PA od 22. – 28. listopada 2015.
2. Donošenje godišnjeg programa rada Pravosudne akademije
3. Rasprava o sistematizaciji radnih mjesta u Pravosudnoj akademiji
4. Davanje smjernica Upravnog vijeća Pravosudne akademije za pisanje pravilnika za Državnu školu za pravosudne dužnosnike povodom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji


Zaključci:
1.Usvaja se zapisnik 6. (elektroničke) sjednice UV PA od 22.-28. listopada 2015.
2.Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika u 2016. godini prihvaća se uz izmjene.
3.Rasprava o sistematizaciji radnih mjesta u Pravosudnoj akademiji će se nastaviti.
4.Smjernice UV PA za pisanje pravilnika za Državnu školu za pravosudne dužnosnike proslijedit će se Radnoj skupini.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)