Pravosudna akademija

Seminar “Poboljšanje uvjeta vezanih uz pritvor/istražni zatvor- uloga EKLJP-a, Suda u Strasbourgu i nacionalnih sudova“, Strasbourg, 6. - 7. studenoga 2014.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira seminar pod nazivom „Poboljšanje uvjeta vezanih uz pritvor/istražni zatvor - uloga EKLJP-a, Suda u Strasbourgu i nacionalnih sudova“, koji će se održati 6. i 7. studenoga 2014. godine u Strasbourgu.

Radi se o prvom od tri seminara u okviru projekta, koji se provodi uz potporu Europske komisije i koji će se održati u 2014. godini, dok se u 2015. godini planira održavanje još dvaju seminara, i to u Strasbourgu i Trieru.

Glavne teme ovog seminara su:

 Pregled relevantnih članaka Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda;
 Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava te prakse nacionalnih sudova vezane uz pitanja pritvora/istražnog zatvora;
 Pregled najbolje sudske prakse vezane uz poboljšanje uvjeta pritvora/istražnog zatvora;
 Razvoj uzajamnog povjerenja između država članica i upoznavanje sudske prakse vezane uz pritvor/istražni zatvor: utjecaj okvirnih odluka Vijeća broj 2008/909/PUP, 2008/947/PUP i 2009/829/PUP; Europski uhidbeni nalog.

Seminar je namijenjen sucima, državnim odvjetnicima, odvjetnicima te predstavnicima ministarstava, službenicima u zatvorskom sustavu, probaciji te službenicima uprava koje nadziru zatvorski sustav. Za hrvatske pravosudne dužnosnike osigurana su dva mjesta na seminaru.

Radni jezik: Engleski jezik

Rok za prijavu: 17. listopada 2014.

Kotizacija: 85 eura

Kotizacija pokriva troškove jednog ručka, tri pauze za kavu, jedne večere te obrazovnih materijala za seminar. ERA će polaznicima nadoknaditi troškove dvaju noćenja u hotelu do visine od 110 eura po noćenju, dok troškovi puta nisu pokriveni. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj te snositi putne troškove. Pravosudna akademija na snosi troškove kotizacije niti je u mogućnosti pokriti putne troškove za polaznike iz Hrvatske.

Mole se zainteresirani pravosudni dužnosnici da svoje prijave za seminar s osobnim kontakt podacima, uz suglasnost nadređenoga, pošalju putem elektroničke pošte na adresu branka.tarandek@pravosudje.hr ili putem faksa na broj 01/371-4792. Pravosudna akademija će sve zaprimljene prijave proslijediti ERA-i prema redoslijedu pristizanja.

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn