Pravosudna akademija

Seminar „Utjecaj europskog prava na nacionalno pravo“, Ljubljana, 14.-16. lipnja 2014.

Europska mreža pravosudnih centara (EJTN) organizira seminar „Utjecaj europskog prava na nacionalno pravo“, koji će se održati u Ljubljani 16. i 17. lipnja 2014.

Seminar će se održati na Upravnom sudu Republike Slovenije, u suradnji s članom EJTN-a, Slovenskim centrom za usavršavanje u pravosuđu Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije.

Seminar će obuhvatiti teorijski i praktični pristup raznim aktualnim pitanjima u području europskog prava, kao što su, primjerice postupci protiv država članica zbog nepoštivanja odredbi europskog prava, tumačenje prava EU-a od strane nacionalnih sudova te utjecaj prava EU-a na nacionalna procesna pravila. Nadalje, ovo je drugi po redu EJTN-ov seminar koji se snima te će sva predavanja biti dostupna online za jednostavniji pristup, pregled i preuzimanje sadržaja od strane zainteresiranih stručnjaka iz EU-a. Sudionike se neće snimati bez njihovog izričitog pristanka.

Osigurano je 39 mjesta za suce i državne odvjetnike iz država članica Europske unije te je predviđeno sudjelovanje jednog (1) do tri (3) pravosudna dužnosnika po državi članici. Prednost kod odabira će imati polaznici koji se prijavljuju putem nacionalnih institucija koje su članice EJTN-a te polaznici koji do sada nisu sudjelovali u međunarodnim aktivnostima stručnog usavršavanja putem Pravosudne akademije.

Radni jezici: Engleski jezik

Rok za prijavu: 28. travnja 2014.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno, a EJTN će polaznicima isplatiti dnevnice u iznosu od 135 eura/dan te im nadoknaditi troškove puta u iznosu do 400 eura.

Molimo da popunjeni prijavni obrazac pošaljete na e-mail adresu: branka.tarandek@pravosudje.hr ili na broj telefaksa 01/371-4792, najkasnije 28. travnja 2014.

Program seminara
Prijavni obrazac

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn