Pravosudna akademija

Seminari Akademije za europsko pravo (ERA) u 2015. godini

Akademija za europsko pravo u Trieru (ERA) organizira u 2015. godini dvije serije seminara, jednu iz područja antidisriminacijskog prava Europske unije, a drugu na temu jednakosti muškaraca i žena u europskom pravu. Troškove seminara će u potpunosti snositi Europska komisija. Seminari su otvoreni za prijave europskim sucima i državnim odvjetnicima. 

Serija seminara o antidiskriminacijskom pravu EU-a:

Ova serija bavit će se pravom EU-a u području antidiskriminacije, odnosno Direktivama 2000/78 i 2000/43 (rasna diskriminacija, diskriminacija na osnovi dobi, invaliditeta, vjerske i seksualne orijentacije). Seminar je namijenjen prvenstveno sucima koji odlučuju u predmetima iz područja radnog prava.

Termini, radni jezici seminara i rokovi za prijavu:

Prag, 22.-24. travnja 2015., engleski/češki– rok za prijavu: 2. ožujka 2015.

Pariz, 19.-21. listopada 2015., engleski/francuski – rok za prijavu: 27. kolovoza 2015.

Trier, 23.-25. studenoga 2015., engleski/njemački – rok za prijavu: 5. listopada 2015.

Naknada troškova
Za sve seminare iz ove serije ERA će polaznicima nadoknaditi putne troškove u iznosu do 450 EUR te direktno pokriti troškove dvaju/triju noćenja.

Dodatne informacije o seminarima: http://www.era.int/anti-discrimination


Serija seminara o jednakosti muškaraca i žena u europskom pravu:

Ova serija seminara je posvećena europskom pravu u području jednakosti muškaraca i žena te su seminari također namijenjeni prvenstveno sucima koji odlučuju u predmetima iz područja radnog prava.

Termini, radni jezici seminara i rokovi za prijavu:

Trier, 9.-10. ožujka 2015., engleski/njemački – rok za prijavu: 19. siječnja 2015.

Bruxelles, 11.-12. svibnja 2015., engleski/francuski– rok za prijavu: 20. ožujka 2015.

Sofia, 5.-6. listopada 2015., engleski/bugarski – rok za prijavu: 20. srpnja 2015.

Naknada troškova
Za sve seminare iz ove serije, ERA će polaznicima nadoknaditi putne troškove u iznosu do 450 EUR te direktno pokriti troškove dvaju noćenja. 

Dodatne informacije o seminarima: http://www.era.int/gender.

Seminari su otvoreni za prijave zainteresiranim pravosudnim dužnosnicima od danas do isteka roka za prijavu za pojedini seminar.

Mole se zainteresirani pravosudni dužnosnici da svoje prijave, uz popunjeni obrazac „Prijava za međunarodne aktivnosti PA“, šalju isključivo Pravosudnoj akademiji na adresu elektroničke pošte branka.tarandek@pravosudje.hr ili putem faksa na broj 01/371-4792.

Prijava za međunarodne aktivnosti PA

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn