Pravosudna akademija

Seminari Akademije za europsko pravo (ERA) u 2016. godini

Akademija za europsko pravo (ERA) u 2016. godini organizira dvije serije seminara, jednu iz područja antidiskriminacijskog prava Europske unije, a drugu na temu jednakosti spolova u europskom pravu. Troškove seminara će u potpunosti snositi Europska komisija.

Serija seminara o antidiskriminacijskom pravu Europske unije:

Ova serija bavit će se pravom Europske unije u području suzbijanja diskriminacije, odnosno Direktivama 2000/78 i 2000/43 (rasna diskriminacija, diskriminacija na osnovi dobi, invaliditeta, vjerske i spolne orijentacije). Seminar je namijenjen prvenstveno sucima koji odlučuju u predmetima iz područja radnog prava.

Termini, radni jezici seminara i rokovi za prijavu:

Barcelona, 4.-6. svibnja 2016., engleski/španjolski jezik
Copenhagen, 21.-23. rujna 2016., engleski/danski jezik
Trier, 7.-9. studenoga 2016., engleski/njemački jezik

Naknada troškova:

Za sve seminare iz ove serije ERA će polaznicima nadoknaditi putne troškove u iznosu do 450 EUR te izravno pokriti troškove dvaju/triju noćenja.

Dodatne informacije o seminarima: http://www.era.int/anti-discrimination

 

Serija seminara o jednakosti spolova u europskom pravu:

Ova serija seminara je posvećena europskom pravu u području jednakosti spolova te su seminari također namijenjeni prvenstveno sucima koji odlučuju u predmetima iz područja radnog prava.

Termini, radni jezici seminara i rokovi za prijavu:

Trier, 25.-26. travnja 2016., engleski/njemački jezik
Vilnius, 2.-3. lipnja 2016., engleski/litavski jezik
Budimpešta, 6.-7. listopada 2016., engleski/mađarski jezik

Naknada troškova:

Za sve seminare iz ove serije ERA će polaznicima nadoknaditi putne troškove u iznosu do 450 EUR te direktno pokriti troškove dvaju noćenja.

Dodatne informacije o seminarima: http://www.era.int/gender


Mole se suci zainteresirani za sudjelovanje na seminarima u travnju i svibnju 2016. (Trier, Barcelona) da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda pošalju na e-mail adresu: jelena.tepic@pravosudje.hr ili putem telefaksa na broj 01/371-4792 najkasnije do 6. ožujka 2016. Rokovi do kojih će se primati prijave za sudjelovanje na ostalim seminarima iz ovih serija objavljivat će se naknadno.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn