Pravosudna akademija

Šesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 22.-28. listopada 2015.

Dana 22. listopada 2015. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je šesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 5. sjednice UV PA od 28. rujna 2015.
2. Imenovanje članova Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike
3. Imenovanje članova Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
4. Imenovanje tajnika Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
5. Imenovanje člana Programskog vijeća Pravosudne akademije
6. Ostale informacije

Zaključci:
1. Usvaja se zapisnik 5. sjednice UV PA od 28. rujna 2015.
2. Imenuju se Dragan Katić, Ileana Vinja, Jasmina Dolmagić, Gordana Tomić-Palavršić i Luca Grgić Petrović za članove Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike.
3. Imenuju se Mirjana Magud, Zdenko Konjić, Danica Damjanović, Darko Klier i Nikolina Milić za članove Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.
4. Imenuje se Vladimir Filipović za tajnika Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.
5. Imenuje se Marina Rakić za članicu Programskog vijeća Pravosudne akademije.
6. Sukladno zahtjevu zamjenika predsjednika UV PA Dinka Cvitana i članova UV PA Dražena Jelenića, Dijane Mandić, Anite Kurtović Mišić i Sandija Valentinca 6. točka dnevnog reda bit će stavljena na dnevni red sljedeće redovne sjednice UV PA. 

Kalendar događanja

«Siječanj 2020»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)