Pravosudna akademija

Šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 8. srpnja 2016.

Dana 8. srpnja 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice UV PA od 26. travnja 2016., zapisnika 4. (elektroničke) sjednice UV PA od 28. travnja do 4. svibnja 2016. i zapisnika 5. (elektroničke) sjednice UV PA od 8. do 14. lipnja 2016.
2. Usvajanje Pravilnika o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike
3. Usvajanje Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike
4. Usvajanje Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
5. Donošenje Odluke o visini troškova za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
6. Razno 

Kalendar događanja

«Siječanj 2020»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)