Pravosudna akademija

Uvodna riječ

Pravosudna akademija je od 1. siječnja 2010. javna ustanova kojoj je jedan od ciljeva omogućiti uvjete za provedbu inicijalnih programa za vježbenike u pravosudnim tijelima i za kandidate za suce i zamjenike državnih odvjetnika (program Državna škola za pravosudne dužnosnike), te omogućiti stalno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika, savjetnika i vježbenika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa.

Svi smo mi svjesni važnosti i potrebe stručnog usavršavanja i stalnog učenja u današnje vrijeme u svim strukama i zanimanjima, a posebno u pravosuđu gdje suci i državni odvjetnici dnevno donose odluke koje se neposredno i značajno odražavaju na živote građana. Stoga te odluke moraju u podlozi imati znanje, stručnost, argumente, sigurnost i pravičnost - bez čega nema neovisnosti i slobode pravosuđa, a onda ni pravne sigurnosti, zaštite ljudskih prava, vladavine prava niti pravne države.

A ako toga ne bi bilo, to bi značilo kako smo svi mi propustili ispuniti naš temeljni cilj i zadaću - skrbiti za dobrobit i služiti građanima Republike Hrvatske i građanima Europske unije.

Institucije za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika desetljećima postoje i rade u velikom broju država svijeta i u svim državama Europske unije, a stalno usavršavanje pravosudnih dužnosnika, posebno u području međunarodnog prava, prava EU, kao i učenju stranih jezika i vještina neophodnih za obavljanje poslova ne samo u skladu sa zakonima i strukom, nego i principima pravde, razmjernosti, učinkovitosti, najviših standarda zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda i jednakih mogućnosti i prava za sve građane Europe. Europska unija je u svojim najnovijim dokumentima prepoznala važnost cjeloživotnog stručnog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika, te zadala ciljeve nacionalnim institucijama i europskim institucijama za stručno usavršavanje u pravosuđu, usmjerene obuhvaćanju što većeg broja pravosudnih dužnosnika edukacijom o pravu EU.

U informatiziranom i dinamičnom svijetu u kojem se informacije mijenjaju i razmjenjuju bez obzira na državne granice, u kojem izmjene zakona jedva stižu promjene u stvarnosti, stalno učenje ne samo u području naše najuže struke ili specijalnosti, nego stalno učenje, usavršavanje, praćenje postignuća znanosti, filozofije, umjetnosti pridonose oblikovanju pravosudnih dužnosnika koji će ugledom, neovisnošću, znanjem i vještinom u svakom trenutku moći opravdati očekivanja građana.

Taj je cilj moguće postići samo uz iskrenu podršku i suradnju Pravosudne akademije, kao institucionalne podrške provedbi brojnih reformi pravosuđa u Republici Hrvatskoj koje će se nastaviti i u slijedećim godinama, s njezinim ciljnim skupinama, kako bi ta suradnja i potpora pružila sucima i zamjenicima državnih odvjetnika one mogućnosti i dala one sadržaje koje oni kao korisnici smatraju najpotrebnijim.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)