Pravosudna akademija

RASPORED USMENOG DIJELA ZAVRŠNOG ISPITA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (03.-07. lipnja 2019.), DVORANE 701 i 707

Obavještavamo Vas da će se usmeni dio završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike održavati od 03. do 07. lipnja 2019., u dvoranama 701 i 707, VII. kat, Ministarstvo pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, sa početkom u 13:00 sati i to za kazneno pravo na dane 04. i 06. lipnja 2019., a za građansko pravo na dane 03., 05. i 07. lipnja 2019. prema rasporedu u priloženim tablicama.

Pročitaj više

Odluka o provedbi završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Odluka o provedbi završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pročitaj više

Održana svečanost dodjele potvrda o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, Zagreb 5. srpnja 2018.

Dana 5. srpnja 2018. u Palace Hotelu održana je svečanost dodjele potvrda o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Polaganju završnog ispita u Državnoj školi, u skladu sa čl. 33.a Zakona o Pravosudnoj akademiji (NN 153/09, 127/10 i 85/15), pristupile su osobe koje nisu pohađale Školu, a koje su nakon položenog pravosudnog ispita najmanje četiri godine radile na pravnim poslovima.

Pročitaj više

Završni ispit u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike - Odluka o kandidatima koji ispunjavaju uvjete za polaganje završnog ispita

Obavještavamo Vas da će se pismeni dio završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike održavati od 26. do 29. ožujka 2018., a o točnim terminima i mjestu održavanja ispita biti ćete pravovremeno obaviješteni.

Odluka o kandidatima koji ispunjavaju uvjete za polaganje završnog ispita

Održana svečanost dodjele potvrda o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, Zagreb 18. prosinca 2017.

Dana 18. prosinca 2017. u hotelu Panorama održana je svečanost dodjele potvrda o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Polaganju završnog ispita u Državnoj školi, u skladu sa čl. 33.a Zakona o Pravosudnoj akademiji (NN 153/09, 127/10 i 85/15), pristupile su osobe koje nisu pohađale Školu, a koje su nakon položenog pravosudnog ispita najmanje četiri godine radile na pravnim poslovima.

Pročitaj više

Poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

OGLEDNI PRIMJERAK PISANOG ISPITA KAZNENO
(Ogledni primjerak pisanog ispita za građansku granu prava kao i onaj za kaznenu granu prava sadrži pitanja i za suce i za državne odvjetnike)

OGLEDNI PRIMJERAK PISANOG ISPITA GRAĐANSKO
(Ogledni primjerak pisanog ispita za građansku granu prava kao i onaj za kaznenu granu prava sadrži pitanja i za suce i za državne odvjetnike)

POPIS LITERATURE ZAVRŠNI ISPIT - PROSINAC 2017.

RASPORED USMENOG DIJELA ZAVRŠNOG ISPITA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (6. – 20. studenog 2017.) DVORANE 410 i 702

Obavještavamo Vas da će se usmeni dio završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike održavati od 6. do 20. studenog 2017., ponedjeljkom, utorkom i petkom, u dvoranama 410, IV. kat i 702, VII. kat, Ministarstvo pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, sa početkom u 13:00 sati i to za kazneno pravo na dane 7. i 14. studenog 2017., a za građansko pravo na dane 6., 10., 13., 17. i 20. studenog 2017. prema rasporedu u priloženim tablicama.

Pročitaj više

Poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

OGLEDNI PRIMJERAK PISANOG ISPITA KAZNENO
(Ogledni primjerak pisanog ispita za građansku granu prava kao i onaj za kaznenu granu prava sadrži pitanja i za suce i za državne odvjetnike)

OGLEDNI PRIMJERAK PISANOG ISPITA GRAĐANSKO
(Ogledni primjerak pisanog ispita za građansku granu prava kao i onaj za kaznenu granu prava sadrži pitanja i za suce i za državne odvjetnike)

POPIS LITERATURE ZAVRŠNI ISPIT - TRAVANJ 2017.

RASPORED USMENOG DIJELA ZAVRŠNOG ISPITA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (6. – 31. ožujka 2017.) DVORANA 701

Obavještavamo Vas da će se usmeni dio završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike održavati od 6. do 31. ožujka 2017., ponedjeljkom, utorkom i petkom, dvorana 701, VII. kat, Ministarstvo pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, sa početkom u 13:00 sati i to za kazneno pravo na dane 6., 10., 14., 20., 24. i 28. ožujka 2017., a za građansko pravo na dane 7., 13., 17., 21., 27. i 31. ožujka 2017. prema rasporedu u priloženim tablicama.

Pročitaj više

Poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

OGLEDNI PRIMJERAK PISANOG ISPITA KAZNENO
(Ogledni primjerak pisanog ispita za građansku granu prava kao i onaj za kaznenu granu prava sadrži pitanja i za suce i za državne odvjetnike)

OGLEDNI PRIMJERAK PISANOG ISPITA GRAĐANSKO
(Ogledni primjerak pisanog ispita za građansku granu prava kao i onaj za kaznenu granu prava sadrži pitanja i za suce i za državne odvjetnike)

POPIS LITERATURE ZAVRŠNI ISPIT LISTOPAD 2016.

Obavijest o poništenju natječaja- objavljeno u „Narodnim novinama“ broj 13 od 4. veljače 2015.

Zagreb, 26. siječnja 2015.

Na temelju članka 13. alineja 11. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 153/09 i 127/10) Upravno vijeće Pravosudne akademije objavljuje

Pročitaj više

Održana svečana dodjela potvrda o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike druge generacije

Dana 3. prosinca 2014. u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu održana je svečana dodjela potvrda o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike druge generacije polaznika. 

Pročitaj više

Svečana dodjela potvrda o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike druge generacije polaznika

Pravosudna akademija, u suradnji s Državnim sudbenim vijećem i Državnoodvjetničkim vijećem, organizira svečanu dodjelu potvrda o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike druge generacije polaznika. Svečanost će se održati 03. prosinca 2014. u Staroj gradskoj vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5 u Zagrebu , s početkom u 12.00 sati.

Završna ocjena ispita II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike – kandidati za zamjenike državnih odvjetnika

Državnoodvjetničko vijeće je dana 27. studenoga 2014. objavilo završnu ocjenu ispita II generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike – kandidata za zamjenike državnih odvjetnika.

Pročitaj više

Završna ocjena II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike- kandidati za suce

Državno sudbeno vijeće je dana 6. studenoga 2014. objavilo završnu ocjenu ispita II generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike – kandidata za suce.

Pročitaj više

Obavijest o održavanju završnog ispita za drugu generaciju Državne škole za pravosudne dužnosnike - kandidati za zamjenike državnih odvjetnika

Pisani dio završnog ispita za polaznike Državne škole za pravosudne dužnosnike, kandidati za zamjenike državnih odvjetnika, II. generacija polaznika, održati će se u petak, 10. listopada 2014. godine u vremenu od 9 do 16 sati u prostorijama Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Gajeva 30 a, Zagreb.

Pročitaj više

Obavijest o održavanju završnog ispita za drugu generaciju Državne škole za pravosudne dužnosnike - kandidati za suce

Pisani dio završnog ispita kandidata za suce druge generacije Državne škole za pravosudne dužnosnike održat će se u ponedjeljak 13. listopada 2014. s početkom u 10 sati u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49, u dvorani „Galerija“ u prizemlju zgrade.

Program za IV. kvartal Državne škole

Program možete preuzeti ovdje.

Obavijest o radionicama Državne škole za pravosudne dužnosnike druge generacije polaznika I. kvartala 2. nastavne godine za treću grupu polaznika

Radionice Državne škole za pravosudne dužnosnike druge generacije polaznika I. kvartala 2. nastavne godine za treću grupu polaznika održat će se od 14. do 18. listopada 2013. u Pravosudnoj akademiji, dvorana 707, s početkom u 10,00 sati.

Obavijest o održavanju radionica Državne škole za pravosudne dužnosnike

Radionice Državne škole za pravosudne dužnosnike, druge generacije polaznika, I. kvartala 2. nastavne godine, za drugu grupu polaznika, održat će se od 30. rujna do 04. listopada 2013. u Pravosudnoj akademiji, dvorana 707, s početkom u 10:00 sati.

ZAVRŠNA OCJENA POLAZNIKA DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - ZA ZAMJENIKE DRŽAVNIH ODVJETNIKA, I. GENERACIJA

ZAVRŠNA OCJENA POLAZNIKA DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - ZA ZAMJENIKE DRŽAVNIH ODVJETNIKA, I. GENERACIJA
 

Pročitaj više

LISTA PRVENSTVA ZA UPIS U DRŽAVNU ŠKOLU ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE – DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

U Narodnim novinama br. 112/11 od 30. rujna 2011. objavljen je natječaj za prijam kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike, i to: - 20 kandidata za suce

Pročitaj više

LISTA PRVENSTVA ZA UPIS U DRŽAVNU ŠKOLU ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE – DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

U Narodnim novinama br. 112/11 od 30. rujna 2011. objavljen je natječaj za prijam kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike, i to: - 35 kandidata za zamjenike državnih odvjetnika

Pročitaj više

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENIH RAZGOVORA S KANDIDATIMA ZA UPIS II. GENERACIJE POLAZNIKA DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

O B A V I J E S T
o održavanju usmenih razgovora s kandidatima
za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike

Pročitaj više

Obavijest o održavanju usmenih razgovora

Obavijest o održavanju usmenih razgovora s kandidatima za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike

Sukladno Pravilniku o provođenju i ocjenjivanju pisanog i usmenog ispita za upis kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike od 18. studenog 2010. u postupku za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike obaviti će se usmeni razgovori s kandidatima.

Usmeni razgovori sukladno odredbi članka 10. Pravilnika održati će se u prostorijama Državnog sudbenog vijeća Zagreb, Ulica Grada Vukovara 271/VII, 18. i 19. srpnja 2012. Lista kandidata koji će biti pozvani na usmeni dio ispita biti će objavljena nakon što Državnoodvjetničko vijeće donese odluku o upisu kandidatu u Državnu školu za pravosudne dužnosnike.
 

Obavijest o usmenom razgovoru

Obavijest o usmenom razgovoru s kandidatima za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike

Pročitaj više

Poziv na psihološko testiranje za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike.

Temeljem članka 27. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 153/09, 127/10), na psihološko testiranje za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike, pozivaju se:

kandidati koji su na pisanom ispitu za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike, koji se održao 21., 22. i 23. veljače 2012. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ostvarili najmanje 83 do najviše 87 bodova (uključivši i 87 bodova)

Pročitaj više

Poziv na psihološko testiranje za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike

Temeljem članka 27. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 153/09, 127/10), na psihološko testiranje za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike, pozivaju se:

kandidati koji su na pisanom ispitu za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike, koji se održao 21., 22. i 23. veljače 2012. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ostvarili najmanje 88 bodova.

Pročitaj više

OBAVIJEST O PISANOM ISPITU KANDIDATA ZA UPIS U DRŽAVNU ŠKOLU ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Zakoni koje treba donijeti na pisani ispit :

I DAN (građansko pravo) 21. veljače 2012.

Zakon o parničnom postupku
Zakon o izvršavanju kazne zatvora
Zakon o obveznim odnosima
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

II DAN (kazneno pravo) 22. veljače 2012.

Kazneni zakon
Zakon o kaznenom postupku
Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

III DAN (trgovačko, radno ili upravno pravo) 23. veljače 2012.

Ustav RH
Zakon o sudovima
Zakon o područjima i sjedištima sudova
Zakon o trgovačkim društvima
Zakon o radu
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o upravnim sporovima
 

OBAVIJEST O PISANOM ISPITU KANDIDATA ZA UPIS U DRŽAVNU ŠKOLU

Temeljem članka 26. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ br. 153/09, 127/10), na pisani ispit za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike, pozivaju se:

kandidati koji su položili pravosudni ispit prije stupanja na snagu Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, br. 84/08 i 75/09),

a koji su se prijavili na natječaj za prijam kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike, Klasa: 130-01/10-01/16, Urbr.: 514-12/02-14-11-07/AP, objavljen u „Narodnim novinama“ br. 12/11.

Pročitaj više

OBAVIJEST ZA KANDIDATE ZA DRŽAVNU ŠKOLU ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - PONOVLJENO TESTIRANJE

Obavještavamo kandidate za Državnu školu za pravosudne dužnosnike da će se ponovljeno psihološko testiranje u II. stupnju pred ovlaštenom osobom za odlučivanje povodom prigovora održati 13. veljače 2012. u 11.30h u Domu zdravlja Zagreb - Centar, Trg Grgura Ninskog 3, II. kat, soba br. 9 (prethodno se prijaviti u sobu br. 2).

Pročitaj više

PROGRAM 2. GODINE, I KVARTAL, I GRUPA

Program možete pruzeti ovdje.

OBAVIJEST ZA I. GRUPU I. GENERACIJE DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Obavještavamo vas da će nastava u I. kvartalu 2. godine početi u utorak 07. veljače 2012. i da će trajati do zaključno petka 10. veljače 2012. Nastava će se održavati u dvorani na prvom katu Chromos tornja, Pravosudna akademija, Ulica grada Vukovara 271/I. 

Kalendar događanja

«Lipanj 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)