Pravosudna akademija

Poziv za prijave na lingvističke seminare „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“, Utrecht, 30. travnja - 4. svibnja 2018. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“, Sofija, 4.-8. lipnja 2018

Activity calendar

«January 2019»
  • Mo
  • Tu
  • We
  • Th
  • Fr
  • Sa
  • Su

Activity calendar

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Contact us by e-mail

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - All rights reserved.

Web page design Virtus Dizajn