Pravosudna akademija

Poziv za dostavljanje prijava na seminare EJTN-a u travnju - Rok za dostavu prijava: 11. veljače 2019. u 10:00

Europska mreža institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira sljedeće seminare u travnju:

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava na jezične seminare iz područja kaznenog prava u travnju i svibnju; Rok za dostavljanje prijava: 1. veljače 2019. do 12:00

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira sljedeće jezične seminare iz područja kaznenog prava u travnju i svibnju 2019.: 

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u organizaciji Europske mreže centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) u 2019. godini. Rok za prijave: 05. 02. 2019. u 18:00

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) je objavila poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u studijskim posjetima EJTN-a u 2019. godini, u okviru kojeg poziva su ponuđeni sljedeći posjeti:

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava na seminar „Kibernetički kriminal i e-dokazi“, Lisabon, 20.-22. ožujka 2019.

Europska mreža institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu organizira seminar pod nazivom „Kibernetički kriminal i e-dokazi“ koji će se održati u Lisabonu od 20. do 22. ožujka 2019.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava na seminar „Sukobi propisa – Višerazinska zaštita u primjeni temeljnih prava“, Ljubljana, 14. i 15. ožujka 2019.

Europska mreža institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu organizira seminar pod nazivom „Sukobi propisa – Višerazinska zaštita u primjeni temeljnih prava,“ koji će se održati u Ljubljani, 14. i 15. ožujka 2019.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvističke seminare „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“, Bukurešt, 11.-15. ožujka 2019. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“, Barcelona, 01.-05. travnja 2019.; Rok za prijave: 17. 01. 2019. u 10:00

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvističke seminare pod nazivima „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“ koji će se održati u Bukureštu od 11. do 15. ožujka 2019. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“ koji će se održati u Barceloni od 01. do 05. travnja 2019.

Pročitaj više

Radionica „Aarhuška konvencija - pristup pravosuđu u pitanjima zaštite okoliša“, Prag, 4. - 6. ožujka 2019.

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s češkom Pravosudnom akademijom i češkim Visokim upravnim sudom, u okviru projekta „Suradnja s nacionalnim sucima u području zaštite okoliša“, organizira radionicu na temu Aarhuške konvencije, s fokusom na pristup pravosuđu u pitanjima zaštite okoliša.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u organizaciji Europske mreže centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) u 2019. godini

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je objavila poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u studijskim posjetima EJTN-a u 2019. godini u okviru kojeg su ponuđeni sljedeći posjeti:

1. Studijski posjeti Sudu Europske unije (Court of Justice of the European Union - CJEU), 18. i 19. ožujka 2019.
2. Studijski posjeti Europskom sudu za ljudska prava (European Court of Human Rights - ECtHR), 25. – 27. veljače 2019.
 

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u Programu razmjena Europske mreže centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) u 2019. godini - Rok za dostavljanje prijava: 14. prosinca 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u Programu razmjena EJTN-a u 2019. godini (Exchange Programme 2019).

Pročitaj više

Seminar „Očuvanje vladavine prava u praksi: Ključna uloga sudaca i državnih odvjetnika“, Bruxelles, 29.-30. siječnja 2019. – Poziv za dostavu prijava

Europska mreža institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) nedavno je pokrenula projekt „Vladavina prava“ u okviru kojeg je predviđeno održavanje sedam seminara za suce i državne odvjetnike – tri u 2018. (što je prethodno oglašeno na mrežnoj stranici PA) i četiri u 2019. godini.

Pročitaj više

Seminar „Provedba politike tržišnog natjecanja na digitalnom tržištu: seminar za suce“, Düsseldorf, 13. i 14. prosinca 2018.

Akademija za europsko pravo (ERA), uz financijsku podršku Europske komisije, provodi projekt „Provedba politike tržišnog natjecanja na digitalnom tržištu: seminar za suce“ (Antitrust enforcement in digital markets: training for national judges).

Pročitaj više

Poziv na seminar o ravnopravnosti spolova u pravu Europske unije, 29. i 30. listopada 2018., Pariz

Akademija za europsko pravo (ERA), uz pokroviteljstvo Europske komisije, organizira seriju seminara iz područja ravnopravnosti spolova u pravu Europske unije sukladno Programu o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020 („Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020“).

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Kulturalne razlike u sudnici – suočavanje europskih sudaca s novim izazovima,“ Wiesbaden, Njemačka 12.-13. studenoga 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EuropeanJudicialTrainingNetwork, EJTN) organizira seminar „Kulturalne razlike u sudnici – suočavanje europskih sudaca s novim izazovima,“ koji će se održati u Wiesbadenu u Njemačkoj, 12. i 13. studenoga 2018.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar EJTN-a „Zaštita podataka i pravo na privatnost“, Solun, 12. i 13. prosinca 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira seminar „Zaštita podataka i pravo na privatnost“, koji će se održati u Solunu, 12. i 13. prosinca 2018. Seminar će obuhvatiti teme koje se odnose na najznačajnije zakonodavne promjene u području zaštite podataka i prava na privatnost, kao i pregled relevantne prakse Suda Europske unije. Radionički dio seminara posvećen je temama online privatnosti, pristupa informacijama te izuzećima od zaštite osobnih podataka.

Pročitaj više

Radionice „Postupanje u sudskim postupcima u slučajevima nepoštivanja zakonodavstva EU-a o procjeni utjecaja na okoliš“, Sofija, 22. - 24. listopada 2018. i Trier, 14. – 16. studenoga 2018.

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Europskom komisijom, organizira radionice pod nazivom „Postupanje u sudskim postupcima u slučajevima nepoštivanja zakonodavstva EU-a o procjeni utjecaja na okoliš“ (How to handle court proceedings invoking non-compliance with EU environmental assessment law). 

Pročitaj više

Seminari za suce u projektu EJTN-a „Vladavina prava“, listopad-prosinac 2018. – Poziv za dostavu prijava

Europska mreža institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) nedavno je pokrenula projekt „Vladavina prava“ u okviru kojeg je predviđeno održavanje sedam seminara za suce i državne odvjetnike – tri u 2018. i četiri u 2019. godini. Ovim putem slobodni smo dostaviti informacije o seminarima koji se održavaju u razdoblju od listopada do prosinca ove godine i koji su namijenjeni sucima:

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminare EJTN-a

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira seminare:

Pročitaj više

Poziv na seminar o antidiskiminacijskom pravu Europske unije, 04. i 05. rujna 2018., Budimpešta

Akademija za europsko pravo (ERA), uz pokroviteljstvo Europske komisije, organizira seriju seminara iz područja antidiskiminacijskog prava Europske unije prema Direktivi 2000/78 i Direktivi 2000/43 koje se odnose na suzbijanje diskriminacije na osnovi rase, životne dobi, invalidnosti, vjeroispovijedi te spolne orijentacije.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvističke seminare EJTN-a

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvističke seminare pod nazivima „Ljudska prava u pravu Europske unije“ koji će se održati u Barceloni 1.- 5. listopada 2018. i „Pravo tržišnog natjecanja“ koji će se održati u Beču 17.-19. listopada 2018.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminare „Ljudska prava i pristup pravosuđu u Europskoj uniji“, Lublin, Poljska 17.-18. rujna 2018. i „Europski nalog za blokadu računa“, Scandicci, Italija 24.-25. listopada 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira seminare pod nazivima „Ljudska prava i pristup pravosuđu u Europskoj uniji“ koji će se održati u Lublinu 17. i 18. rujna 2018. i „Europski nalog za blokadu računa“ koji će se održati u Scandicciju 24. i 25. listopada 2018. 

Pročitaj više

Oglas za radna mjesta u Akademiji za europsko pravo (Academy of European Law, ERA)

Akademija za europsko pravo (Academy of European Law, ERA) oglasila je poziv za vanjske konzultantske poslove:
- Predstavnik u Bruxellesu, zadužen za promicanje rada ERA-e među tijelima koja predstavljaju njihove glavne ciljne skupine u privatnom, javnom i neprofitnom sektoru,
- Podrška u prikupljanju sredstava za ERA-ine aktivnosti, u obliku istraživačkog i administrativnog rada u cilju privlačenja donacija i sponzorstva.

Rok za prijave je 15. svibnja 2018.
 

Pročitaj više

Radionica „Postupanje u sudskim postupcima u slučajevima nepoštivanja zakonodavstva EU-a o procjeni utjecaja na okoliš“, Varšava, 11. - 13. lipnja 2018.

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Europskom komisijom, organizira radionicu pod nazivom „Postupanje u sudskim postupcima u slučajevima nepoštivanja zakonodavstva EU-a o procjeni utjecaja na okoliš“ (How to handle court proceedings invoking non-compliance with EU environmental assessment law).

Pročitaj više

Poziv za prijave za sudjelovanje u programu AIAKOS koji je namijenjen pravosudnim dužnosnicima na početku karijere

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) i ove godine organizira Program razmjene namijenjen mlađim pravosudnim dužnosnicima. Hrvatska ima na raspolaganju ukupno četiri mjesta za svoje polaznike, od toga dva za suce (Njemačka i Portugal) u terminu od 5. do 9. studenoga 2018.

Pročitaj više

Poziv za prijave za ljetnu školu “Pravosudna suradnja u građanskim stvarima”, Krakov , 27. - 31. kolovoza 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave za ljetnu školu “Pravosudna suradnja u građanskim stvarima” koja će se održati u Krakovu od 27. do 31. kolovoza 2018.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvističke seminare EJTN-a

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvističke seminare pod nazivima „Ljudska prava u pravu Europske unije“ koji će se održati u Lisabonu 2.- 6. srpnja 2018. i „Zaštita podataka“ koji će se održati u Kromerizu 12.-14. rujna 2018.

Pročitaj više

Seminar „Provođenje politike tržišnog natjecanja na digitalnom tržištu: seminar za suce“, Budimpešta, 4. i 5. lipnja 2018.

Akademija za europsko pravo (ERA), uz financijsku podršku Europske komisije, provodi projekt „Provođenje politike tržišnog natjecanja na digitalnom tržištu: seminar za suce“ (Antitrust enforcement in digital markets: training for national judges).

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminare „Ljudska prava i pristup pravosuđu u Europskoj uniji“, Bukurešt, 26.-27. lipnja 2018. i „Europski građanski postupak u obiteljskopravnim stvarima“, Solun, 11.-12. srpnja 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira seminare pod nazivima „Ljudska prava i pristup pravosuđu u Europskoj uniji“ koji će se održati u Bukureštu 26. i 27. lipnja 2018. i „Europski građanski postupak u obiteljskopravnim stvarima“ koji će se održati u Solunu 11. i 12. srpnja 2018. 

Pročitaj više

Seminar „Pristup pravosuđu osobama s invaliditetom i posebnim potrebama – Kaznenopravni i upravnopravni aspekt“, Trier, 13.-15. lipnja 2018.

Akademija za europsko pravo (ERA), uz pokroviteljstvo Europske komisije te suradnju Europskog konzorcija za ljudska prava i invaliditet (EFC) i Europskog foruma za osobe s invaliditetom (EDF), organizira seriju seminara iz područja europskog prava osoba s invaliditetom te Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i posebnim potrebama (UNCRPD).

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Zaštita financijskih interesa Europske unije“, Riga, Latvija, 18. -19. lipnja 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira seminar pod nazivom „Zaštita financijskih interesa Europske unije“, koji će se održati 18. i 19. lipnja 2018. u Rigi.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Prethodni postupak u pravu Europske unije“, Luksemburg, 19. -20. lipnja 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira seminar pod nazivom „Prethodni postupak u pravu Europske unije“, koji će se održati 19. i 20. lipnja 2018. u Luksemburgu.

Pročitaj više

Radionica „Kako voditi sudske postupke u slučaju pozivanja na neusklađenost propisa s pravom zaštite okoliša EU-a“, Trier, 23. -25. travnja 2018.

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Europskom komisijom, organizira radionicu pod nazivom „Kako voditi sudske postupke u slučaju pozivanja na neusklađenost propisa s pravom zaštite okoliša EU-a“.

Pročitaj više

Poziv na seminar o antidiskiminacijskom pravu Europske unije, 28. i 29. svibnja 2018., Beč

Akademija za europsko pravo (ERA), uz pokroviteljstvo Europske komisije, organizira seriju seminara iz područja antidiskiminacijskog prava Europske unije prema Direktivi 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja i Direktivi 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvističke seminare „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“, Utrecht, 30. travnja - 4. svibnja 2018. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“, Sofija, 4.-8. lipnja 2018

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvističke seminare pod nazivima „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“ koji će se održati u Utrechtu od 30. travnja do 4. svibnja 2018. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“ koji će se održati u Sofiji od 4. do 8. lipnja 2018.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskom posjetu Europskoj agenciji za temeljna prava (FRA) u Beču od 19. do 23. studenog 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u dvodnevnom studijskom posjetu Europskoj agenciji za temeljna prava (FRA) u Beču u razdoblju od 19. do 23. studenoga 2018. godine, a točan datum bit će naknadno potvrđen.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u organizaciji Europske mreže centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) u 2018. godini

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u 2018. godini kojim su ponuđeni sljedeći posjeti:

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Postupak mirenja za upravne suce“, Bruxelles, 23. i 24. travnja 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Postupak mirenja za upravne suce“ koji će se održati u Bruxellesu, 23. i 24. travnja 2018.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Primjena i utjecaj Povelje EU-a o temeljnim pravima na temeljna ljudska prava u nacionalnim postupcima“, Beč, 19. i 20. travnja 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) u suradnji s Agencijom za temeljna ljudska prava objavila je poziv za prijave na seminar „Primjena i utjecaj Povelje EU o temeljnim pravim na temeljna ljudska prava u nacionalnim postupcima“ koji će se održati u Beču, 19. i 20. travnja 2018.

Pročitaj više

Poziv na seminar o ravnopravnosti spolova u pravu Europske unije, 12. i 13. travnja 2018., Prag

Akademija za europsko pravo (ERA), uz pokroviteljstvo Europske komisije, organizira seriju seminara iz područja ravnopravnosti spolova u pravu Europske unije sukladno Programu o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020 („Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020“).

Pročitaj više

Poziv za prijave na jezične seminare EJTN-a, ožujak-travanj 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EuropeanJudicialTrainingNetwork, EJTN) objavila je poziv za prijave na sljedeće jezične seminare koji će se održati u ožujku i travnju 2018:

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Insolvencijskopravo“, Barcelona,11. i 12. travnja 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EuropeanJudicialTrainingNetwork, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Insolvencijskopravo“ koji će se održati u Barceloni 11. i 12. travnja 2018.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Sukob propisa u primjeni temeljnih prava“, Solun, 15.-16. ožujka 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Sukob propisa u primjeni temeljnih prava“ koji će se održati u Solunu 15. i 16. ožujka 2018.

Pročitaj više

Seminar „Ekonomija za pravo tržišnog natjecanja Europske unije: potrebne vještine za nacionalne suce“, Bukurešt, 22. – 23. ožujka 2018.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira seminar „Ekonomija za pravo tržišnog natjecanja Europske unije: potrebne vještine za nacionalne suce“ (Ecomomics for EU Competition Law: a necessary tool for the national judge), koji će se održati 22. – 23. ožujka 2018. u Bukureštu.

Pročitaj više

Poziv na seminar o ravnopravnosti spolova u pravu Europske unije, 19. – 21. ožujka 2018., Trier

Akademija za europsko pravo (ERA) uz pokroviteljstvo Europske komisije organizira seriju seminara iz područja ravnopravnosti spolova u pravu Europske unije sukladno Programu o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020 („Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020“).

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Pribavljanje isprava i prikupljanje dokaza u inozemstvu“, 8.-9. veljače 2018., Recklingshausen, Njemačka

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Pribavljanje isprava i prikupljanje dokaza u inozemstvu“, koji će se održati 8. i 9. veljače 2018. u Recklinghausenu u Njemačkoj.

Pročitaj više

Poziv za prijave na radionicu “Učinkovita zaštita temeljnih prava: djelotvorna sudska zaštita u području zaštite potrošača, zakona o azilu i migracijama i zaštiti podataka“, Firenca, 5. i 6. ožujka 2018.

Sveučilište u Trentu, u suradnji sa Sveučilištem u Versaillesu, poljskim Institutom za pravne studije, Sveučilištem u Amsterdamu i pravosudnim akademijama iz Hrvatske, Irske, Italije, Rumunjske, Slovenije i Španjolske provodi projekt 'Put k učinkovitom pravosuđu u Europi (RE-Jus): Stručno usavršavanje sudaca usmjereno učinkovitom rješavanju povreda temeljnih prava'.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u Programu razmjena Europske mreže centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) u 2018. godini - Rok za dostavljanje prijava: 15. prosinca 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za sudjelovanje u Programu razmjena EJTN-a u 2018. godini. 

Pročitaj više

Održan kongres povodom obilježavanja 25. godišnjice Akademije za europsko pravo (ERA), Trier, 19.-20. listopada 2017.

Dana 19. i 20. listopada u Trieru je svečano obilježena 25. godišnjica rada ERA-e pod nazivom „Autoritet EU prava – da li još vjerujemo u njega“, a prije kongresa održan je zajednički sastanak Savjetodavnog odbora i Upravnog odbora ERA-e.

Pročitaj više

Drugi posjet stranih pravosudnih dužnosnika Hrvatskoj u okviru ovogodišnjeg Programa razmjene EJTN-a, 25. rujna - 6. listopada 2017., Zagreb i Pula.

U okviru programa razmjene EJTN-a Pravosudna akademija u razdoblju od 25. rujna do 6. listopada ove godine organizira drugi ovogodišnji dvotjedni posjet pravosudnih dužnosnika iz država članica Europske unije Hrvatskoj. U posjetu sudjeluje devetero sudaca i državnih odvjetnika iz Francuske, Italije, Latvije, Njemačke, Slovenije, Španjolske i Velike Britanije koji će tijekom boravka u Hrvatskoj posjetiti Zagreb i Pulu. Program obuhvaća posjete općinskim, županijskim i prekršajnim sudovima, općinskim i županijskim državnim odvjetništvima, Vrhovnom i Ustavnom sudu, USKOK-u i Zatvoru u Zagrebu.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskom posjetu Agenciji Europske unije za temeljna prava (FRA) i UN uredu za droge i kriminal (UNODC) u organizaciji EJTN-a, Beč, 14. i 15. prosinca 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskom posjetu Agenciji Europske unije za temeljna prava (FRA) i UN uredu za droge i kriminal (UNODC) u Beču, 14. i 15. prosinca 2017. Cilj studijskog posjeta je upoznati polaznike s radom navedenih institucija u pravnom kontekstu. Neke od tema o kojima će biti riječi su Povelja o temeljnim pravima Europske unije, rad Agencije Europske unije za temeljna prava u području suzbijanja diskriminacije, zaštita prava LGBT populacije, pristupa pravosuđu, azila i migracija, zločina iz mržnje, prava djeteta i zaštite podataka. 

Pročitaj više

Poziv za prijave na interaktivni pravno–jezični seminar „Europsko obiteljsko pravo: Uredba Bruxelles IIa“, Lisabon, 11. - 14. prosinca 2017.

Akademija za europsko pravo (ERA), u okviru projekta „Jačanje pravosudne suradnje u građanskim stvarima: organizacija niza interaktivnih jezičnih seminara“ organizira seminar „Europsko obiteljsko pravo: Uredba Bruxelles IIa“ koji će se održati u Lisabonu od 11. do 14. prosinca 2017.

Pročitaj više

Poziv za prijave na radionicu “Ususret učinkovitom rješavanju povreda temeljnih prava u području zaštite podataka“, Pariz-Versailles, 4 i 5. prosinca 2017.

Sveučilište u Trentu, u suradnji sa Sveučilištem u Versaillesu, poljskim Institutom za pravne studije, Sveučilištem u Amsterdamu i pravosudnim akademijama iz Hrvatske, Irske, Italije, Rumunjske, Slovenije i Španjolske provodi projekt 'Put k učinkovitom pravosuđu u Europi (RE-Jus): Stručno usavršavanje sudaca usmjereno učinkovitom rješavanju povreda temeljnih prava' (Roadmap to European effective justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations). Projekt se financira iz sredstava Programa pravosuđe Europske unije, a obuhvaća osposobljavanje nacionalnih sudaca i drugih pravnika vezano uz ostvarivanje temeljnih prava u Europskoj uniji, fokusirajući se na sljedeća tri područja: prava potrošača, zaštita podataka i migracije.

Pročitaj više

Poziv na seminar o antidskriminacijskom pravu Europske unije, 4. – 6. prosinca 2017., Trier

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira seriju seminara iz područja suzbijanja diskriminacije, odnosno Direktiva 2000/78 i 2000/43 (rasna diskriminacija, diskriminacija na osnovi dobi, invaliditeta, vjeroispovijesti i spolne orijentacije).

Pročitaj više

Radionica „EU zakonodavstvo o prirodi - zaštita mjesta propisana direktivama o staništima i pticama“, Barcelona, 27. - 29. studenoga 2017.

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Europskom komisijom, organizira radionicu pod nazivom „EU zakonodavstvo o prirodi - zaštita mjesta propisana direktivama o staništima i pticama“ (EU nature legislation – site protection under habitats and birds directives).

Pročitaj više

Poziv na seminar o antidskriminacijskom pravu Europske unije, 6. i 7. studenoga 2017., Lisabon

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira seriju seminara iz područja suzbijanja diskriminacije, odnosno Direktiva 2000/78 i 2000/43 (rasna diskriminacija, diskriminacija na osnovi dobi, invaliditeta, vjeroispovijesti i spolne orijentacije).

Pročitaj više

Seminar “Povelja o temeljnim pravima Europske unije u praksi. Fokus na pravima građana EU-a“, Barcelona, 6. i 7. studenoga 2017.

Akademija za europsko pravo (ERA) provodi projekt „Povelja o temeljnim pravima Europske unije u praksi“ financiran od strane Europske unije. Projekt ima za cilj uputiti na primjenu i tumačenje Povelje te naglasiti njezinu važnost u svakodnevnom radu sudaca i ostalih pravnika praktičara.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar iz serije posvećene pravima osoba s invaliditetom u europskom pravu i Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu, Prag, 9.-10. listopada 2017.

Ovaj seminar polaznicima će dati priliku za razumijevanje ključnih načela i pojmova sadržanih u Konvenciji te njezine poveznice s europskim i nacionalnim pravom. Također će se analizirati europski pravni akti koji se odnose na pitanja uređena Konvencijom. 

Pročitaj više

Održana radionica „Umijeće suđenja - nepravne vještine u funkciji uspješnog suđenja“ u suradnji sa zakladom Hanns Seidel, Zagreb, 13.-14. srpnja 2017.

Dana 13. i 14. srpnja 2017. održana je radionica pod naslovom „Umijeće suđenja - nepravne vještine u funkciji uspješnog suđenja“. Radionicu je organizirala Pravosudna akademija u suradnji s njemačkom Zakladom Hanns Seidel. 

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Europski građanski postupak u obiteljskopravnim stvarima, Bruxelles, 4.-5. prosinca 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira seminar pod nazivom „Europski građanski postupak u obiteljskopravnim stvarima“ koji će se održati u Bruxellesu 4. i 5. prosinca 2017. 

Pročitaj više

Radionice „EU zakonodavstvo o prirodi - zaštita mjesta propisana direktivama o staništima i pticama“, Sofija, 18. - 20. rujna 2017. i Trier, od 4. - 6. listopada 2017

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Europskom komisijom, organizira dvije identične radionice pod nazivom „EU zakonodavstvo o prirodi - zaštita mjesta propisana direktivama o staništima i pticama“ (EU nature legislation – site protection under habitats and birds directives).

Pročitaj više

Poziv za prijave na interaktivni pravno–jezični seminar „Prekogranički građanski postupak: Uredba Bruxelles Ia“ Trier, 25. - 28. rujna 2017.

Akademija za europsko pravo (ERA), u okviru projekta „Jačanje pravosudne suradnje u građanskim stvarima: organizacija niza interaktivnih jezičnih seminara“ organizira seminar pod nazivom „Prekogranički građanski postupak: Uredba Bruxelles Ia“ koji će se održati u Trieru, 25. - 28. rujna 2017.

Pročitaj više

Poziv za prijave – specijalizirane razmjene EJTN-a

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u specijaliziranim razmjenama.

Pročitaj više

Seminar “Ekonomija za pravo tržišnog natjecanja Europske unije: potrebne vještine za nacionalne suce“, Solun, 21. i 22. rujna 2017.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira seminar „Ekonomija za pravo tržišnog natjecanja Europske unije: potrebne vještine za nacionalne suce“ (Ecomomics for EU Competition Law: a necessary tool for the national judge), koji će se održati 21. i 22. rujna 2017. u Solunu.

Pročitaj više

Poziv na seminar o ravnopravnosti spolova u europskom pravu, 5. i 6. listopada 2017., Firenca

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira seriju seminara posvećenih europskom pravu u području ravnopravnosti spolova. Treći u okviru ove serije seminara održat će se u Firenci 5. i 6. listopada 2017., a za polaznike iz Hrvatske predviđena su 2-3 mjesta.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Prethodni postupak u pravu Europske unije“, Königs Wusterhause, Njemačka, 26.-27. listopada 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira seminar pod nazivom „Prethodni postupak u pravu Europske unije“ koji će se održati u Njemačkoj (Königs Wusterhause) 26. i 27. listopada 2017. 

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvističke seminare u organizaciji EJTN-a u studenome 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvističke seminare „Ljudska prava u pravu Europske unije“ u Njemačkoj (Wustrau), od 13. do 17. studenoga 2017. i „Vokabular u području azila i migracija“ u Italiji (Scandicci) od 29. studenoga do 1. prosinca 2017. 

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Pravo intelektualnog vlasništva“, Bukurešt, 20.-21. rujna 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) u suradnji s rumunjskim Nacionalnim pravosudnim institutom (NIM) organizira seminar pod nazivom „Pravo intelektualnog vlasništva“ koji će se održati u Bukureštu 20. i 21. rujna 2017. 

Pročitaj više

Poziv za prijave za sudjelovanje u programu AIAKOS koji je namijenjen pravosudnim dužnosnicima na početku karijere

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) i ove godine organizira Program razmjene namijenjen mlađim pravosudnim dužnosnicima. Hrvatska ima na raspolaganju ukupno četiri mjesta za svoje polaznike, od toga dva za suce (Francuska i Poljska) u terminu od 20. do 24. studenoga 2017.

Pročitaj više

Poziv kaznenim sucima za prijave na seminar u okviru projekta „Obuka sudaca u području osiguravanja prava građana EU-a u kaznenim postupcima“, Suceava, Rumunjska, 26.-28. lipnja 2017.

Pravosudna akademija je pridruženi partner Ministarstvu pravosuđa Rumunjske u projektu „Obuka sudaca u području osiguravanja prava građana EU-a u kaznenim postupcima“. Cilj projekta je poboljšati znanje i vještine sudaca u području jačanja procesnih prava osumnjičenih ili optuženih osoba u kaznenom postupku (Direktiva 2010/64/EU o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima i Direktiva 2012/13/EU o pravu na informiranje u kaznenom postupku).

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvističke seminare u organizaciji EJTN-a u rujnu i listopadu 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvističke seminare „Pravo tržišnog natjecanja“ u Beču, od 11. do 13. rujna 2017., „Ljudska prava u EU pravu“ u Rigi, od 9. do 13. listopada 2017. i „Zaštita podataka“ u Slovačkoj, Omšenie, od 18. do 20. listopada 2017.

Pročitaj više

Poziv za prijave na interaktivni pravno–jezični seminar „Europsko obiteljsko pravo: Uredba Bruxelles IIa“, Trier, 10. do 13. srpnja 2017.

Akademija za europsko pravo (ERA), u okviru projekta „Jačanje pravosudne suradnje u građanskim stvarima: organizacija niza interaktivnih jezičnih seminara“ organizira seminar „Europsko obiteljsko pravo: Uredba Bruxelles IIa“ koji će se održati u Trieru od 10. do 13. srpnja 2017.

Pročitaj više

Poziv za prijave na radionicu “Ususret učinkovitom rješavanju povreda temeljnih prava u području azila i useljeništva “, Trento, 2. i 3. listopada 2017.

Sveučilište u Trentu, u suradnji sa Sveučilištem u Versaillesu, poljskim Institutom za pravne studije, Sveučilištem u Amsterdamu i pravosudnim akademijama iz Hrvatske, Irske, Italije, Rumunjske, Slovenije i Španjolske provodi projekt 'Put k učinkovitom pravosuđu u Europi (RE-Jus): Stručno usavršavanje sudaca usmjereno učinkovitom rješavanju povreda temeljnih prava' (Roadmap to European effective justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations). Projekt se financira iz sredstava Programa pravosuđe Europske unije, a obuhvaća osposobljavanje nacionalnih sudaca i drugih pravnika vezano uz ostvarivanje temeljnih prava u Europskoj uniji, fokusirajući se na sljedeća tri područja: prava potrošača, zaštita podataka i migracije.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Pravo na azil i međunarodnu zaštitu“, Rim, 19.-21. travnja 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira seminar pod nazivom „Pravo na azil i međunarodnu zaštitu“ koji će se održati u Rimu od 19. do 21. travnja 2017. 

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Pribavljanje isprava i prikupljanje dokaza u inozemstvu“, Barcelona, 13.-14. srpnja 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira seminar pod nazivom „Pribavljanje isprava i prikupljanje dokaza u inozemstvu“ koji će se održati u Barceloni 13. i 14. srpnja 2017. 

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvistički seminar „Vokabular kibernetičkog kriminala“, Lublin, Poljska, 5.-7. srpnja 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvistički seminar pod nazivom „Vokabular kibernetičkog kriminala“ koji će se održati u Lublinu u Poljskoj od 5. do 7. srpnja 2017. 

Pročitaj više

Poziv na seminar o ravnopravnosti spolova u europskom pravu, 12. i 13. lipnja 2017., Krakov

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira seriju seminara posvećenih europskom pravu u području ravnopravnosti spolova. Drugi u okviru ove serije seminara održat će se u Krakovu 12. i 13. lipnja 2017., a za polaznike iz Hrvatske predviđena su 2-3 mjesta. 

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar iz serije posvećene pravima osoba s invaliditetom u europskom pravu i Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu, Trier, 7.-9. lipnja 2017.

Ovaj seminar polaznicima će dati priliku za razumijevanje ključnih načela i pojmova sadržanih u Konvenciji te njezine poveznice s europskim i nacionalnim pravom. Također će se analizirati europski pravni akti koji se odnose na pitanja uređena Konvencijom. 

Pročitaj više

Poziv za prijave na interaktivne pravno–jezične seminare „Prekogranički građanski postupak: Uredba Bruxelles Ia“ Bordeaux, Francuska, 15. - 18. svibnja 2017. i „Europsko obiteljsko pravo: Uredba Bruxelles IIa“, Moletai, Litva, 29. svibnja – 1. lip

Akademija za europsko pravo (ERA), u okviru projekta „Jačanje pravosudne suradnje u građanskim stvarima: organizacija niza interaktivnih jezičnih seminara“ organizira sljedeće seminare:
1) „Prekogranički građanski postupak: Uredba Bruxelles Ia“, Bordeaux, 15. - 18. svibnja 2017. I
2) „Europsko obiteljsko pravo: Uredba Bruxelles IIa“, Moletai, Litva, 29. svibnja -1. lipnja 2017.

Pročitaj više

Seminar “Povelja o temeljnim pravima Europske unije u praksi. Fokus na pravima građana EU-a“, Bukurešt, 15. i 16. svibnja 2017.

Akademija za europsko pravo (ERA) provodi projekt „Povelja o temeljnim pravima Europske unije u praksi“ financiran od strane Europske unije. Projekt ima za cilj uputiti na primjenu i tumačenje Povelje te naglasiti njezinu važnost u svakodnevnom radu sudaca i ostalih pravnika praktičara. 

Pročitaj više

Pravno–jezični seminar „Uredba Bruxelles IIa (europsko obiteljsko pravo)“, Budimpešta, 25. - 28. travnja 2017.

Akademija za europsko pravo (ERA), u okviru projekta „Jačanje pravosudne suradnje u građanskim stvarima: organizacija niza interaktivnih jezičnih seminara“ organizira seminar koji će se održati od 25. do 28. travnja 2017. u Budimpešti.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvističke seminare „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“, Bruxelles, 8.-12. svibnja 2017. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“, Bukurešt, 12.-16. lipnja 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvističke seminare pod nazivima „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“ koji će se održati u Bruxelles od 8. do 12. svibnja 2017. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“ koji će se održati u Bukureštu od 12. do 16. lipnja 2017.

Pročitaj više

Poziv zainteresiranim sucima za uključivanje u međunarodne aktivnosti Pravosudne akademije – Rok za dostavu prijava 28. veljače 2017.

Pravosudna akademija (PA) redovito sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata, kao i ostalih međunarodnih aktivnosti u području stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i službenika. U tom pogledu često je potrebno uključiti hrvatske pravosudne dužnosnike u svojstvu stručnjaka u provedbu projekata te organizaciju seminara, radionica i studijskih posjeta i razmjena.

Pročitaj više

Poziv za prijave na radionicu “Ususret učinkovitom pravosuđu u zaštiti potrošača“, Varšava, 19.-20. lipnja 2017.

Sveučilište u Trentu, u suradnji sa Sveučilištem u Versaillesu, poljskim Institutom za pravne studije, Sveučilištem u Amsterdamu i pravosudnim akademijama iz Hrvatske, Irske, Italije, Rumunjske, Slovenije i Španjolske provodi projekt 'Put k učinkovitom pravosuđu u Europi (RE-Jus): Stručno usavršavanje sudaca usmjereno učinkovitom rješavanju povreda temeljnih prava' (Roadmap to European effective justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations). Projekt se financira iz sredstava Programa pravosuđe Europske unije, a obuhvaća osposobljavanje nacionalnih sudaca i drugih pravnika vezano uz ostvarivanje temeljnih prava u Europskoj uniji, fokusirajući se na sljedeća tri područja: prava potrošača, zaštita podataka i migracije.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvističke seminare „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“, Madrid, 13.-17. ožujka 2017. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“, Barcelona, 24.-28. travnja 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvističke seminare pod nazivima „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“ koji će se održati u Madridu od 13. do 17. ožujka 2017. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“ koji će se održati u Barceloni od 24. do 28. travnja 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Ljudska prava i pristup pravosuđu u Europskoj uniji“, Valletta, 24.-25. travnja 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Ljudska prava i pristup pravosuđu u Europskoj uniji“ koji će se održati u Valletti na Malti, 24. i 25. travnja 2017.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Sukob normi propisa u primjeni temeljnih prava““, Rim, 2.-3. ožujka 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Sukob normi propisa u primjeni temeljnih prava“ koji će se održati u Rimu 2. i 3. ožujka 2017.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Europsko radno pravo“, Lisabon, 3.-4. travnja 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Europsko radno pravo“ koji će se održati u Lisabonu 3. i 4. travnja 2017.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Zaštita podataka i pravo na privatnost“, Lisabon, 23.-24. ožujka 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Zaštita podataka i pravo na privatnost“ koji će se održati u Lisabonu 23. i 24. ožujka 2017.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u organizaciji Europske mreže centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) u 2017. godini

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u 2017. godini kojim su ponuđeni sljedeći posjeti:

Pročitaj više

Poziv kaznenim sucima za uključivanje u projekt „Obuka sudaca u području osiguravanja prava građana EU-a u kaznenim postupcima“ u svojstvu stručnjaka – Rok za dostavu prijava 16. siječnja 2017.

Pravosudna akademija je pridruženi partner Ministarstvu pravosuđa Rumunjske u projektu „Obuka sudaca u području osiguravanja prava građana EU-a u kaznenim postupcima“. U tom svojstvu Pravosudna akademija pruža podršku Ministarstvu pravosuđa Rumunjske u izboru hrvatskog suca koji će sudjelovati u projektu u svojstvu stručnjaka. Cilj projekta je poboljšati znanje i vještine sudaca u području jačanja procesnih prava osumnjičenih ili optuženih osoba u kaznenom postupku (Direktiva 2010/64/EU o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima i Direktiva 2012/13/EU o pravu na informiranje u kaznenom postupku).

Pročitaj više

Seminar “Ekonomija za pravo tržišnog natjecanja Europske unije: potrebne vještine za nacionalne suce“, Lisabon, 8. i 9. svibnja 2017.

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Centrom za pravne studije iz Lisabona organizira seminar „Ekonomija za pravo tržišnog natjecanja Europske unije: potrebne vještine za nacionalne suce“ (Ecomomics for EU Competition Law: a necessary tool for the national judge), koji će se održati 8. i 9. svibnja 2017. u Lisabonu.

Pročitaj više

Poziv svim zainteresiranim sucima za sudjelovanje u e-tečaju „Pravila Europske unije o državnim potporama i nacionalni suci: materijalna i proceduralna pitanja.“

Španjolska Pravosudna škola otvorila je poziv za prijave na tečaj „Pravila Europske unije o državnim potporama i nacionalni suci: materijalna i proceduralna pitanja“ - Online tečaj i seminar za suce o europskom pravu tržišnog natjecanja.

Pročitaj više

Poziv za prijave na jezični seminar „Njemačka terminologija u području pravosudne suradnje u građanskim stvarima, s naglaskom na obiteljsko i nasljedno pravo, Portorož, 27. – 31. ožujka 2017.

U okviru projekta „Učenje stranih jezika struke za učinkovito funkcioniranje pravosudne suradnje u Europskoj uniji“, čiji je nositelj češka Pravosudna akademija, u 2016. godini u Poljskoj i Češkoj organizirana su i provedena tri (3) jezična seminara, dva (2) za engleski i jedan (1) za njemački jezik te su planirana još tri (3) seminara za 2017. godinu. Ministarstvo pravosuđa RH sudjeluje kao jedan od projektnih, a Pravosudna akademija kao jedan od pridruženih partnera u ovom projektu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Uloga nacionalnih sudaca u parnicama zaštite tržišnog natjecanja u svjetlu Direktive o pravilima naknade štete kod kršenja propisa o zaštiti tržišnog natjecanja“, Budimpešta, 24.-25. veljače 2017.

Regionalni centar za tržišno natjecanje iz Budimpešte i Odjel za tržišno natjecanje OECD-a organiziraju međunarodni seminar pod nazivom „Uloga nacionalnih sudaca u parnicama zaštite tržišnog natjecanja u svjetlu Direktive o pravilima naknade štete kod kršenja propisa o zaštiti tržišnog natjecanja“ koji će se održati 24. i 25. veljače 2017. u Budimpešti.

Pročitaj više

Poziv za prijave na pravno-jezični seminar Akademije za europsko pravo (ERA) pod nazivom „Uredba Bruxelles Ia (prekogranični parnični postupci)“, Bukurešt, 05.-08. prosinca 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) provodi projekt iz Programa pravosuđe 2014.-2020. pod nazivom „Jačanje pravosudne suradnje u građanskim stvarima - organizacija niza interaktivnih jezičnih seminara“, u kojem Pravosudna akademija ima status partnera.

Pročitaj više

Poziv za prijave na radionicu Akademije za europsko pravo (ERA) pod nazivom „Kako provoditi sudske postupke u slučajevima neusklađenosti s europskim pravom zbrinjavanja otpada“, Solun, 30. studenoga – 2. prosinca 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira zadnju u nizu radionica pod nazivom „Kako provoditi sudske postupke u slučajevima neusklađenosti s europskim pravom zbrinjavanja otpada“, koja će se održati u Solunu (Grčka), u razdoblju od 30. studenoga do 2. prosinca 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvistički seminar iz područja pravosudne suradnje u građanskim stvarima, s naglaskom na obiteljsko pravo, Slovačka, Omšenie, 23. – 27. siječnja 2017.

U okviru projekta „Učenje stranih jezika struke za učinkovito funkcioniranje pravosudne suradnje u Europskoj uniji“, čiji je nositelj češka Pravosudna akademija, u 2016. godini u Poljskoj i Češkoj organizirana su i provedena tri (3) jezična seminara, dva (2) za engleski i jedan (1) za njemački jezik te su planirana još tri (3) seminara za 2017. godinu. Ministarstvo pravosuđa RH sudjeluje kao jedan od projektnih, a Pravosudna akademija kao jedan od pridruženih partnera u ovom projektu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar Akademije za europsko pravo (ERA) - Antidiskriminacijsko pravo Europske unije, Trier, 7.-9. studenoga 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) u 2016. godini objavila je poziv za prijave za zadnji ovogodišnji seminar iz serije o antidiskriminacijskom pravu. Troškove seminara će u potpunosti snositi Europska komisija.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Dostava i pribavljanje dokaza u inozemstvu“, Trier, 17.-18. studenoga 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Dostava i pribavljanje dokaza u inozemstvu“ koji će se održati u Trieru 17. i 18. studenoga 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Gospodarski kriminal, povrat imovine i pljenidba u Europskoj uniji“, London, 24.-25. studenoga 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Gospodarski kriminal, povrat imovine i pljenidba u Europskoj uniji“ koji će se održati u Londonu 24. i 25. studenoga 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar iz serije posvećene pravima osoba s invaliditetom u Europskom pravu i Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu, Trier, 24.-26. listopada 2016.

Ovaj seminar polaznicima će dati priliku za razumijevanje ključnih načela i pojmova sadržanih u Konvenciji te njezine poveznice s europskim i nacionalnim pravom. Također će se analizirati europski pravni akti koji se odnose na pitanja uređena Konvencijom.

Pročitaj više

Poziv za prijave za sudjelovanje u programu AIAKOS koji je namijenjen pravosudnim dužnosnicima na početku karijere

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) i ove godine organizira Program razmjene za mlađe i buduće suce i državne odvjetnike te polaznike Državne škole za pravosudne dužnosnike. Za razmjene u okviru programa AIAKOS u 2016. godini određen je termin od 21. do 25. studenoga 2016. Hrvatska ima na raspolaganju ukupno četiri mjesta za svoje polaznike, od toga dva za suce (Francuska i Poljska) i dva za državne odvjetnike (Francuska i Njemačka).

Pročitaj više

Poziv za prijave – specijalizirane razmjene EJTN-a

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) objavila je poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u specijaliziranim razmjenama.

Pročitaj više

Poziv za prijave – specijalizirane razmjene EJTN-a

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) objavila je poziv za dostavljanje prijava predsjednika sudova za sudjelovanje u razmjenama.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje na seminarima u okviru projekta ACTIONES iz područja suzbijanja diskriminacije i kaznenog prava

U studenome 2015. počela je provedba projekta ACTIONES – „Aktivna obuka o Povelji o temeljnim pravima Europske unije kroz interakciju nacionalnih iskustava“, koji se financira iz Programa pravosuđe Europske unije, a koji provodi Centar za pravosudnu suradnju Europskog sveučilišnog instituta (EUI) iz Firence. Pravosudna akademija je jedan od partnera u ovom projektu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na pravno-jezični seminar Akademije za europsko pravo (ERA) pod nazivom „Uredba Bruxelles Ia (prekogranični građanski sporovi)“, Krakow, 23.-26. kolovoza 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) provodi projekt iz Programa pravosuđe 2014.-2020. pod nazivom „Jačanje pravosudne suradnje u građanskim stvarima - organizacija niza interaktivnih jezičnih seminara“ u kojem Pravosudna akademija ima status partnera.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvističke seminare „Obiteljsko pravo“, Beč, 9.-11. studenoga 2016. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“, Bukurešt, 21.-25. studenoga 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvističke seminare pod nazivima „Obiteljsko pravo“ koji će se održati u Beču od 9. do 11. studenoga 2016. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“ koji će se održati u Bukureštu od 21. do 25. studenoga 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminare Akademije za europsko pravo (ERA)

• Antidiskriminacijsko pravo Europske unije, Kopenhagen, 21.-23. rujna 2016.
• Jednakost spolova u europskom pravu, Budimpešta, 6.-7. listopada 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) u 2016. godini organizira dvije serije seminara, jednu iz područja antidiskriminacijskog prava Europske unije, a drugu na temu jednakosti spolova u europskom pravu. Troškove seminara će u potpunosti snositi Europska komisija.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Međunarodno ugovorno pravo“, Scandicci, 6.-7. listopada 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Međunarodno ugovorno pravo“ koji će se održati u Scandicciju (Italija) 6. i 7. listopada 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Pravo azila Europske unije“, Helsinki, 10.-11. studenoga 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Pravo azila Europske unije“, koji će se održati 10. i 11. studenoga 2016. u Helsinkiju.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Ljudska prava i pristup pravosuđu u Europskoj uniji“, Split, 20.-21. listopada 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Ljudska prava i pristup pravosuđu u Europskoj uniji“ koji će se održati u Splitu 20. i 21. listopada 2016. u suradnji s Pravosudnom akademijom.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Prethodni postupak u pravu Europske unije“, Trier, 19.-20. rujna 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) u suradnji s Europskom mrežom centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Prethodni postupak u pravu Europske unije“ koji će se održati u Trieru 19. i 20. rujna 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvističke seminare „Kibernetički kriminal“, Madrid, 19.-21. rujna 2016. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“, Barcelona, 17.-21. listopada 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvističke seminare pod nazivima „Kibernetički kriminal“ koji će se održati u Madridu od 19. do 21. rujna 2016. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“ koji će se održati u Barceloni od 17. do 21. listopada 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Europski parnični postupak“, Barcelona, 7.-8. srpnja 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Europski parnični postupak“ koji će se održati u Barceloni 7.-8. srpnja 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvističke seminare iz područja pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, Češka i Poljska, lipanj i kolovoz 2016.

U okviru projekta „Učenje stranih jezika struke za učinkovito funkcioniranje pravosudne suradnje u Europskoj uniji“, čiji je nositelj češka Pravosudna akademija, u ovoj godini organizirat će se tri (3) jezična seminara, dva za engleski i jedan za njemački jezik prema rasporedu i uvjetima koji su navedeni u nastavku teksta. Ministarstvo pravosuđa RH sudjeluje kao jedan od projektnih partnera, a Pravosudna akademija kao jedan od pridruženih partnera u ovom projektu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvistički seminar „Pravo tržišnog natjecanja“, Pezinok, Slovačka, 6.-8. srpnja 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na lingvistički seminar „Pravo tržišnog natjecanja“ koji će se održati u Pezinoku u Slovačkoj od 6. do 8. srpnja 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvistički seminar „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“, Luksemburg, 4.-8. srpnja 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na lingvistički seminar „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“ koji će se održati u Luksemburgu od 4. do 8. srpnja 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar iz serije o jednakosti spolova u europskom pravu Akademije za europsko pravo (ERA), Vilnius, 2.-3. lipnja 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) u 2016. godini organizira dvije serije seminara, jednu iz područja antidiskriminacijskog prava Europske unije, a drugu na temu jednakosti spolova u europskom pravu. Troškove seminara će u potpunosti snositi Europska komisija.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar iz serije posvećene pravima osoba s invaliditetom u Europskom pravu i Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu, Trier, 13.-15. lipnja 2016.

Ovaj seminar polaznicima će dati priliku za razumijevanje ključnih načela i pojmova sadržanih u Konvenciji te njezine poveznice s europskim i nacionalnim pravom. Također će se analizirati europski pravni akti koji se odnose na pitanja uređena Konvencijom.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Europsko radno pravo“, Lisabon, 16.-17. svibnja 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Europsko radno pravo“ koji će se održati u Lisabonu 16. i 17. svibnja 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na pravno-jezični seminar Akademije za europsko pravo (ERA) pod nazivom „Uredba Bruxelles II.a (europsko obiteljsko pravo)“, Zagreb, 6.-9. lipnja 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) provodi projekt iz Programa pravosuđe 2014.-2020. „Jačanje pravosudne suradnje u građanskim stvarima - organizacija niza interaktivnih jezičnih seminara“ u kojem Pravosudna akademija ima status partnera.

Pročitaj više

Poziv za prijave na radionicu Akademije za europsko pravo (ERA) pod nazivom „Kako provoditi zakonodavstvo Europske unije u području bioraznolikosti i nezakonitog trgovanja divljim životinjama“, Madrid, 20.-22. travnja 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira radionicu pod nazivom „Kako provoditi zakonodavstvo Europske unije u području bioraznolikosti i nezakonitog trgovanja divljim životinjama“ u Madridu, 20.-22. travnja 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Uredba Bruxelles I - nadležnost, priznavanje i izvršenje presuda u građanskim stvarima“, Bruxelles, 21.-22. travnja 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Uredba Bruxelles I - nadležnost, priznavanje i izvršenje presuda u građanskim stvarima“ koji će se održati u Bruxellesu 21. i 22. travnja 2016.. 

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvistički seminar „Ljudska prava, pravo EU“, Nacionalni pravosudni institut, Sofija, 16.-20. svibnja 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na lingvistički seminar „Ljudska prava - pravo Europske unije“ koji će se održati u Sofiji od 16. do 20. svibnja 2016..

Pročitaj više

ACTIONES - Aktivna obuka o Povelji o temeljnim pravima EU-a kroz interakciju nacionalnih iskustava

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje na seminarima iz područja zaštite potrošača te azila i migracija

Pročitaj više

Copy of Poziv za prijave na seminar „Izravno oporezivanje u Europskoj uniji“, Solun, 21.– 22. travnja 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Izravno oporezivanje u Europskoj uniji“, koji će se održati 21. i 22. travnja 2016. godine u Solunu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Sportsko pravo“, Lisabon, 5.– 6. svibnja 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Sportsko pravo“, koji će se održati 5. i 6. svibnja 2016. godine u Lisabonu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na radionicu Akademije za europsko pravo (ERA) pod nazivom „Kako provoditi zakonodavstvo Europske unije u području bioraznolikosti i nezakonite trgovine divljim životinjama“, Trier, 24.-26. veljače 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira radionicu pod nazivom „Kako provoditi zakonodavstvo Europske unije u području bioraznolikosti i nezakonite trgovine divljim životinjama“ u Trieru, 24.-26. veljače 2016.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u organizaciji Europske mreže centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) u 2016. godini

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u 2016. godini kojim su ponuđeni sljedeći posjeti:

Pročitaj više

Najava serije seminara Akademije za europsko pravo u 2016. godini posvećenih pravima osoba s invaliditetom u Europskom pravu i Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu

Akademija za europsko pravo (ERA) obavijestila je Pravosudnu akademiju o održavanju serije seminara pod nazivom „Prava osoba s invaliditetom u Europskom pravu i Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom“ u Trieru tijekom 2016. godine, koje organizira u suradnji s Europskom komisijom te uz podršku Europskog konzorcija za ljudska prava i invaliditet i Europskog foruma osoba s invaliditetom.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar„Sukob normi u primjeni temeljnih prava“, Napulj, 10.– 11. ožujka 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminar pod nazivom„Sukob normi u primjeni temeljnih prava“, koji će se održati 10. i 11. ožujka 2016.godine u Napulju.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar„Prekogranična razmjena i prikupljanje dokaza u praksi“, Bruxelles, 15.– 16. ožujka 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminar pod nazivom„Prekogranična razmjena i prikupljanje dokaza u praksi“, koji će se održati 15. i 16. ožujka 2016.godine u Bruxellesu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvistički seminar „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“, Scandicci, Italija, 18.-22. travnja 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na lingvistički seminar „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“ koji će se održati u Scandicciu od 18. do 22. travnja 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvistički seminar „Ljudska prava, pravo EU“, Lisabon, Portugal, 14.-18. ožujka 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na lingvistički seminar „Ljudska prava, pravo EU“ koji će se održati u Lisabonu od 14. do 18. ožujka 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Europski građanski postupak u obiteljskopravnim stvarima“, Prag, 29. veljače – 1. ožujka 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Europski građanski postupak u obiteljskopravnim stvarima“, koji će se održati 29. veljače i 1. ožujka 2016. godine u Pragu.

Pročitaj više

Seminari Akademije za europsko pravo (ERA) u 2016. godini

Akademija za europsko pravo (ERA) u 2016. godini organizira dvije serije seminara, jednu iz područja antidiskriminacijskog prava Europske unije, a drugu na temu jednakosti spolova u europskom pravu. Troškove seminara će u potpunosti snositi Europska komisija.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Povelja o temeljnim pravima Europske unije u praksi“, Sofija, 18.-19. veljače 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) u suradnji s bugarskim Nacionalnim institutom za pravosuđe (NIJ) organizira međunarodni seminar pod nazivom „Povelja o temeljnim pravima Europske unije u praksi“, koji će se održati 18. i 19. veljače 2016. u prostorima Nacionalnog instituta za pravosuđe u Sofiji.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u Programu kratkotrajnih i dugotrajnih razmjena Europske mreže centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) u 2016. godini

Rok za dostavljanje prijava: 30. studenoga 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za sudjelovanje u Programu razmjene EJTN-a za 2016. godinu (Exchange Programme 2016) u okviru kojeg se nude sljedeće aktivnosti:

Kratkotrajne (dvotjedne) i dugotrajne razmjene za suce i državne odvjetnike

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Ovisnosti i delinkvencija: kako reformirati pravosudni sustav?“ Pariz, 17.-18. prosinca 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) u suradnji s francuskom Nacionalnom školom za pravosuđe (ENM) organizira seminar pod nazivom „Ovisnosti i delinkvencija: kako reformirati pravosudni sustav?“ koji će se održati 17. i 18. prosinca 2015. u Parizu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Kazneni progon i suđenje za najteža međunarodna kaznena djela unutar Europske unije“, Haag, 30. studenoga - 2. prosinca 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Kazneni progon i suđenje za najteža međunarodna kaznena djela unutar Europske unije“ koji će se održati od 30. studenoga do 2. prosinca 2015. u Haagu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar o pravu europskog tržišnog natjecanja „Najnoviji trendovi u sudskoj praksi i politici i njihov utjecaj na predmete pred nacionalnim sudovima“, Budimpešta, 19.-21. studenoga 2015.

Regionalni centar za tržišno natjecanje iz Budimpešte i Odjel za tržišno natjecanje OECD-a organiziraju međunarodni seminar pod nazivom „Najnoviji trendovi u sudskoj praksi i politici i njihov utjecaj na predmete pred nacionalnim sudovima“, koji će se održati od 19. do 21. studenoga 2015. u Budimpešti.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar iz serije o antidiskriminacijskom pravu Europske unije, Trier, 23.-25. studenoga 2015.

Ovim putem objavljujemo podsjetnik na održavanje zadnjeg seminara iz serije o antidiskriminacijskom pravu Europske unije u organizaciji Akademije za europsko pravo (ERA), koji će se održati od 23. do 25. studenoga 2015. u Trieru.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Prava djeteta u sudskim postupcima“, Zagreb, 19.-20. studenoga 2015.

Pravosudna akademija u suradnji s Akademijom za europsko pravo (ERA) organizira međunarodni seminar pod nazivom „Prava djeteta u sudskim postupcima“, koji će se održati 19. i 20. studenoga 2015. u prostorima Pravosudne akademije u Zagrebu. Seminar se organizira u okviru projekta koji se financira iz programa „Temeljna prava“ Europske unije.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminare o suzbijanju terorizma, radikalizacije i nasilnog ekstremizma

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminare o suzbijanju terorizma, radikalizacije i nasilnog ekstremizma. 

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Pravo društava“, Lisabon, 12.-13. listopada 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Pravo društava“, koji će se održati 12. i 13. listopada 2015. u Lisabonu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Aktualna pitanja prava i ekonomije tržišnog natjecanja Europske unije na nacionalnim sudovima“, Dublin, 23. listopada 2015.

University College Dublin pod pokroviteljstvom Europske komisije organizira seminar pod nazivom „Aktualna pitanja prava i ekonomije tržišnog natjecanja Europske unije na nacionalnim sudovima“ koji će se održati u Dublinu 23. listopada 2015.

Pročitaj više

Poziv za prijave – AIAKOS program 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) i ove godine organizira Program razmjene za mlađe i buduće suce i državne odvjetnike te polaznike Državne škole za pravosudne dužnosnike. Republika Hrvatska ima ukupno četiri (4) raspoloživa mjesta za svoje polaznike (Raspored razmjena u privitku).

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Radikalizacija: sprječavanje i otkrivanje“, Pariz, 22.-23. listopada 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Radikalizacija: sprječavanje i otkrivanje“, koji će se održati 22. i 23. listopada 2015. u Parizu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Sukob prava: koje pravo primijeniti?“, Trier, 16.-17. studenoga 2015.

U okviru projekta „Građansko pravosuđe“ Akademija za europsko pravo (ERA) organizira seminar „Sukob prava: koje pravo primijeniti?“, koji će se održati 16. i 17. studenoga 2015. u Trieru.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Pravo azila Europske unije“, Lisabon, 5.-6. studenoga 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Pravo azila Europske unije“, koji će se održati 5. i 6. studenoga 2015. u Lisabonu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na radionice o zakonodavstvu Europske unije o kvaliteti zraka i buci, Bukurešt, 7.-9. listopada 2015. i Trier, 11.-13. studenoga 2015.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira dvije radionice o zakonodavstvu Europske unije o kvaliteti zraka i buci, koje će se održati od 7. do 9. listopada 2015. u Bukureštu i od 11. do 13. studenoga 2015. u Trieru.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Alternativno rješavanje sporova u upravnom pravu“, Bautzen, Njemačka, 8.-9. listopada 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Alternativno rješavanje sporova u upravnom pravu“, koji će se održati 8. i 9. listopada 2015. u Bautzenu.

Pročitaj više

Novi oblici Programa razmjene u organizaciji EJTN-a – Poziv za dostavljanje prijava

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) objavila je poziv za dostavljanje prijava pravosudnih dužnosnika te sudova i državnih odvjetništava za sudjelovanjem u novim oblicima Programa razmjene koji će se po prvi puta probno realizirati u drugoj polovici ove godine.

Pročitaj više

Poziv za prijave na „Ljetni tečaj o tržišnom natjecanju Europske unije“, Trier, 6.-10. srpnja 2015.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira „Ljetni tečaj o tržišnom natjecanju Europske Unije“, koji će se održati od 6. do 10. srpnja 2015. u Trieru.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Odštetno pravo“, Scandicci, Italija, 22.-23. rujna 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Odštetno pravo“ koji će se održati u Scandicciu u Italiji, 22. i 23. rujna 2015.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvističke seminare „Ljudska prava“, Madrid 5.-9. listopada 2015., Wustrau, Njemačka 2.-6. studenoga 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na lingvističke seminare „Ljudska prava“ koji će se održati u Madridu od 5. do 9. listopada 2015. te u Wustrau u Njemačkoj od 2. do 6. studenoga 2015.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Razumijevanje uloge Suda Europske unije u kaznenim predmetima“, Trier, 8.-9. lipnja 2015.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira seminar pod nazivom „Razumijevanje uloge Suda Europske unije u kaznenim predmetima“, koji će se održati 8. i 9. lipnja 2015. u Trieru.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Intelektualno vlasništvo“, Bukurešt, 4.-5. lipnja 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Intelektualno vlasništvo“ koji će se održati u Bukureštu, 4. i 5. lipnja 2015. u organizaciji rumunjskog Nacionalnog pravosudnog instituta. 

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminare EJTN-a u svibnju 2015.: Rok 26. ožujka 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na sljedeće seminare koji će se održati u svibnju 2015. godine:

Pročitaj više

Završna konferencija projekta „Pravosudni odgovor na terorizam u Europskoj uniji: jačanje suradnje u svrhu bolje prevencije“, Pariz, 16. –17. travnja 2015.

Francuska pravosudna škola, u suradnji s Europskom mrežom pravosudnih centara (EJTN), organizira završnu konferenciju projekta „Pravosudni odgovor na terorizam u Europskoj uniji: jačanje suradnje u svrhu bolje prevencije“, koja će se održati u Parizu 16. i 17. travnja 2015.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava na natječaj za pružanje konzultantskih usluga u razvoju kurikuluma iz područja europskih standarda zaštite ljudskih prava u okviru projekta „HELP in the 28“

Vijeće Europe je objavilo natječaj u okviru projekta „HELP in the 28“ u kojem je Pravosudna akademija jedan od partnera, te je u potrazi za stručnjacima koji će svojim znanjem i iskustvom pridonijeti razvoju kurikuluma iz područja europskih standarda zaštite ljudskih prava o sljedećim temama:

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u STUDIJSKIM POSJETIMA Europske mreže pravosudnih centara (EJTN) u 2015. godini

Europska mreža pravosudnih centara (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren natječaj za Studijske posjete u 2015. godini, u okviru kojeg se nude sljedeće aktivnosti:

Pročitaj više

Lingvistički seminar EJTN-a na temu „Jezično usavršavanje o rječniku pravosudne suradnje u kaznenim stvarima“ – rok za prijave: 04.ožujka 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvistički seminar iz područja kaznenog prava na temu„Jezično usavršavanje o rječniku pravosudne suradnje u kaznenim stvarima“, koji će se održati u sljedećim terminima:

Pročitaj više

EIPA seminar „Uzajamno priznavanje u prikupljanju dokaza i oduzimanju nezakonito stečene imovine“, 10.-11. ožujka 2015., Luksemburg

Europski institut za javnu upravu (EIPA) organizira seminar na temu „Uzajamno prizavanje u prikupljanju dokaza i oduzimanju nezakonito stečene imovine“, koji će se održati 10. i 11. ožujka 2015. u Luksemburgu.  

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminare EJTN-a u 2015. godini

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na sljedeće seminare u ožujku i travnju 2015. godine:

Pročitaj više

Seminar “Sprečavanje trgovanja ljudima u privatnom sektoru“, Trier, 26.-27. veljače 2015.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira seminar pod nazivom “Sprečavanje trgovanja ljudima u privatnom sektoru“, koji će se održati 26. i 27. veljače 2015. godine u Trieru. 

Pročitaj više

Seminar “Europsko pravo u području sprečavanja monopola- napredna razina“, Trier, 12.-13. ožujka 2015.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira seminar pod nazivom “Europsko pravo u području sprečavanja monopola- napredna razina“, koji će se održati 12. i 13. ožujka 2015. godine u Trieru. 

Pročitaj više

Seminari Akademije za europsko pravo (ERA) u 2015. godini

Akademija za europsko pravo u Trieru (ERA) organizira u 2015. godini dvije serije seminara, jednu iz područja antidisriminacijskog prava Europske unije, a drugu na temu jednakosti muškaraca i žena u europskom pravu. Troškove seminara će u potpunosti snositi Europska komisija. Seminari su otvoreni za prijave europskim sucima i državnim odvjetnicima. 

Pročitaj više

E-learning tečaj „Europsko pravosuđe u sferi zapošljavanja i socijalnih pitanja“, prosinac 2014. –lipanj 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika (EJTN) u suradnji sa Španjolskom pravosudnom školom organizira e-learning tečaj na temu „Europsko pravosuđe u sferi zapošljavanja i socijalnih pitanja“, koji će trajati od prosinca 2014. do lipnja 2015. 

Pročitaj više

Serija radionica Akademije za europsko pravo na temu „Postupovna prava i prava sudjelovanja u području zaštite okoliša“

Akademija za europsko pravo (ERA) u 2015. godini nastavlja seriju radionica na temu „Postupovna prava i prava sudjelovanja u području zaštite okoliša“, u sljedećim terminima:

Pročitaj više

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn