Pravosudna akademija

Poništenje natječaja

Pravosudna akademija, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb, objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 4 od 11. siječnja 2019. godine, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici Pravosudne akademije, za popunjavanje radnog mjesta stručnog savjetnika u Odjelu za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika - l izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „stručni savjetnik u Odjelu za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika“ - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Pročitaj više

Poništenje javnog poziva

Pravosudna akademija, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA objavljenog dana 12. listopada 2018. godine, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici Pravosudne akademije, za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa radnog mjesta stručnog suradnika u Odjelu za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 12 mjeseci.

Pročitaj više

Poništenje natječaja

Pravosudna akademija, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb, objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 96 od 31. listopada 2018. godine, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici Pravosudne akademije, za popunjavanje radnog mjesta višeg stručnog savjetnika u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata - l izvršitelj na određeno vrijeme.

Pročitaj više

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „viši stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata“ - 1 izvršitelj na određeno vrijeme uz probni rad od tri (3) mjeseca

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Pročitaj više

Poništenje natječaja

Pravosudna akademija, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb, objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 81 od 12. rujna 2018. godine, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici Pravosudne akademije, za popunjavanje radnog mjesta višeg stručnog savjetnika u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata - l izvršitelj na određeno vrijeme.

Pročitaj više

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji objavljenog u Narodnim novinama broj 75/2018 od 22.08.2018. godine na radno mjesto stručni suradnik u Odjelu za provedbu programa stručnog usavršavanja primljena je Lea Pehnec. 

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem odredbi članka 6. st.1. i st. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12, 16/17) , Pravosudna akademija raspisuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Natječaj je otvoren od 12. do 22. listopada 2018. i objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pročitaj više

Poništenje javnog poziva

Pravosudna akademija, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA objavljenog dana 31. kolovoza 2018. godine, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici Pravosudne akademije, za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa radnog mjesta stručnog suradnika u Odjelu za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 12 mjeseci.

Poništenje javnog poziva

Poništenje natječaja

Pravosudna akademija, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb, objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 75 od 22. kolovoza 2018. godine, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici Pravosudne akademije, za popunjavanje radnog mjesta višeg stručnog savjetnika u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata - l izvršitelj na određeno vrijeme.

Poništenje natječaja

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;
- radno mjesto „viši stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata“ - 1 izvršitelj na određeno vrijeme uz probni rad od tri (3) mjeseca
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
 

Tekst natječaja

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji objavljenog u Narodnim novinama broj 59/2018 od 04.07.2018. godine na radno mjesto viši stručni referent u Odjelu za financije i računovodstvo primljena je Ilka Radoš.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem odredbi članka 6. st.1. i st. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12, 16/17) , Pravosudna akademija raspisuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Natječaj je otvoren od 31. kolovoza do 10.rujna 2018. i objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pročitaj više

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „viši stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata“ - 1 izvršitelj na određeno vrijeme uz probni rad od tri (3) mjeseca

Rok za prijavu na natječaj je 10 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
 

Pročitaj više

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „stručni suradnik u Odjelu za provedbu programa stručnog usavršavanja“ - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 10 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
 

Pročitaj više

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;
- radno mjesto „viši stručni referent u Odjelu za financije i računovodstvo“ - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri (3) mjeseca
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
 

Pročitaj više

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji objavljenog u Narodnim novinama broj 29/2018 od 28.03.2018. godine na radno mjesto načelnik Odjela za financije i računovodstvo primljen je Tomislav Briški.

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „načelnik Odjela za financije i računovodstvo“ - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Pročitaj više

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji objavljenog u Narodnim novinama broj 104/2017 od 25. 10. 2017. godine na radno mjesto stručni savjetnik u Uredu ravnatelja primljen je Lovro Balaša.

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „stručni savjetnik u Uredu ravnatelja“ - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta uz probni rad od tri (3) mjeseca

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Pročitaj više

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Pravosudne akademije

Na temelju članka 15. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, broj 153/09, 127/10 i 82/15) i članka 24. Statuta Pravosudne akademije, Upravno vijeće Pravosudne akademije raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja Pravosudne akademije – 1 izvršitelj/ica na mandat od 4 godine.

Pročitaj više

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem odredbi članka 6. st.1. i st. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12, 16/17) , Pravosudna akademija raspisuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Natječaj je otvoren od 20. do 28. lipnja 2017., i objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pročitaj više

Obavijest

Temeljem javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u Biltenu broj 88 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, donijeta je Odluka o neizboru kandidata.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem odredbi članka 6. st.1. i st. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12, 16/17) , Pravosudna akademija raspisuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Natječaj je otvoren od 08. do 16. svibnja 2017., i objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pročitaj više

Obavijest

Temeljem javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u Biltenu broj 13 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, donijeta je Odluka o neizboru kandidata.

Izabrani polaznik na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u Biltenu broj 206 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, izabrana je Marijana Jukić.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem odredbi članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja, Pravosudna akademija raspisuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Natječaj je otvoren od 19. do 27. siječnja 2017., i objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pročitaj više

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u Narodnim novinama broj 82/2016 od 14.09.2016., na radno mjesto načelnik Odjela za financije i računovodstvo primljena je gospođa Franka Janković.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem odredbi članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja, Pravosudna akademija raspisuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Natječaj je otvoren od 25. listopada do 02. studenoga 2016., i objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pročitaj više

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „načelnik Odjela za financije i računovodstvo“ na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Pročitaj više

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u Narodnim novinama broj 55/2016 dana 15.06.2016., na radno mjesto načelnik Odjela za pravne i opće poslove te ljudske potencijale primljena je gospođa Jasenka Matković.

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u Narodnim novinama broj 58/2016 dana 24. lipnja 2016., na radno mjesto stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata primljena je gospođa Ingrid Floigl Lončar.

Oglas za posao

Twinning projekt koji financira Europska unija u okviru Prijelaznog instrumenta (Transition Facility Programe) “Poboljšanje kvalitete stručnog usavršavanja u pravosuđu – unaprjeđenje edukacije o pravu Europske unije i učenja na daljinu” raspisuje natječaj za zapošljavanje pomoćnika Dugoročnog savjetnika za Twinning (Resident Twinning Advisor, RTA) i jezičnog pomoćnika Dugoročnog savjetnika za Twinning (Resident Twinning Advisor, RTA).

Pročitaj više

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata“ na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Pročitaj više

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „načelnik Odjela za pravne i opće poslove te ljudske potencijale“ na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.      

Pročitaj više

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem odredbi članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja, Pravosudna akademija raspisuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Natječaj je otvoren od 13. do 23. studenoga 2015., i objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pročitaj više

Poništenje natječaja

Pravosudna akademija, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA objavljenog 15. listopada 2015., na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici Pravosudne akademije, za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa radnog mjesta viši stručni referent u Odjelu za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Pročitaj više

Viši stručni referent u Odjelu za financije i računovodstvo

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „viši stručni referent u Odjelu za financije i računovodstvo“ na neodređeno vrijeme uz probni rok od tri (3) mjeseca

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“. 
 

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u Narodnim novinama broj 119/2015 dana 30.10.2015., na radno mjesto viši stručni referent u Odjelu za financije i računovodstvo primljena je gospođa Adrijana Kudrić.

Pročitaj više

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem odredbi članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja, Pravosudna akademija raspisuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Natječaj je otvoren od 15. do 30. listopada 2015., i objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pročitaj više

Poništenje natječaja

Pravosudna akademija, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA objavljenog 28.rujna 2015., na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici Pravosudne akademije, za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa radnog mjesta viši stručni referent u Odjelu za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Pročitaj više

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem odredbi članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja, Pravosudna akademija raspisuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Natječaj je otvoren od 28. rujna 2015. godine i objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pročitaj više

Poništenje natječaja

Pravosudna akademija, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA objavljenog 07.rujna 2015., na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici Pravosudne akademije, za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa radnog mjesta viši stručni referent u Odjelu za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika - l izvršitelj na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Pravosudna akademija

Pročitaj više

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem odredbi članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja, Pravosudna akademija raspisuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Natječaj je otvoren od 07. rujna 2015. godine te će biti objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pročitaj više

Viši stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „viši stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata“ na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Pravosudna akademija


Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u Narodnim novinama broj 95/2015 dana 04. rujna 2015., na radno mjesto viši stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata primljena je gospođa Marina Gutschy.

Pročitaj više

Stručni suradnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „stručni suradnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata“ na određeno vrijeme – do povratka radnice s rodiljnog dopusta uz probni rok od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Pravosudna akademija


Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta stručnog suradnika u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata na određeno vrijeme , na navedeno radno mjesto primljena je Matea Bulka iz Zagreba.                           

Pročitaj više

Poništenje natječaja

Pravosudna akademija, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 48 od 30. travnja 2015., na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici Pravosudne akademije, za popunjavanje radnog mjesta višeg stručnog savjetnika u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekta - l izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Pravosudna akademija

Pročitaj više

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „viši stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata“ na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Pravosudna akademija

Pročitaj više

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnih mjesta u Pravosudnoj akademiji, na radno mjesto stručni suradnik u Odjelu za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika primljena je gospođa Anita Lazarin, a na radno mjesto stručni suradnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata primljena je gospođa Dijana Ćurković.

OBAVIJEST

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u Narodnim novinama broj 7/2015 dana 21. siječnja 2015., na radno mjesto stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata primljena je gospođa Jelena Tepić.

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata“ na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Pravosudna akademija                                                                                                

Pročitaj više

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnih mjesta;

1. radno mjesto „stručni suradnik u Odjelu za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika“ - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci
2. radno mjesto „stručni suradnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekta“ - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

                                                                                                   Pravosudna akademija

Pročitaj više

OBAVIJEST

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u Narodnim novinama broj 110/2014 dana 17. rujna 2014., na radno mjesto viši stručni referent u Odjelu za financije i računovodstvo primljena je gospođa Smiljana Mišković iz Zagreba.

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Na temelju članka 13. Zakona o Pravosudnoj akademiji ("Narodne novine", broj 153/09, 127/10) i članka 2. stavka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Upravno vijeće Pravosudne akademije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji, za radno mjesto „viši stručni referent u Odjelu za financije i računovodstvo“ - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rok od tri (3) mjeseca. Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“. 

Pravosudna akademija 

Pročitaj više

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnih mjesta u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 105/2013 dana 21. kolovoza 2013., odlučeno je da se na radno mjesto načelnika Odjela za opće i pravne poslove te ljudske potencijale primi gospodin Damir Klemenčić iz Zagreba.

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnih mjesta u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u Narodnim novinama broj 105/2013 dana 21. kolovoza 2013., na radno mjesto načelnika Odjelu za nabavu, računovodstvo i financije primljena je gospođa Vesna Mateak iz Zagreba.

Raspisivanje javnog natječaja za izbor ravnatelja Pravosudne akademije

Na temelju članka 15. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, broj 153/09, 127/10) i članka 24. Statuta Pravosudne akademije, Upravno vijeće Pravosudne akademije raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja Pravosudne akademije- 1 izvršitelj/ica, na mandat od 4 godine.

Tekst natječaja pogledajte ovdje.

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Na temelju članka 13. Zakona o Pravosudnoj akademiji ("Narodne novine", broj 153/09, 127/10) i članka 2. stavkom 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Upravno vijeće Pravosudne akademije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnih mjesta u Pravosudnoj akademiji, za radno mjesto “načelnik/ca Odjela za opće i pravne poslove te ljudske potencijale“, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci, te za radno mjesto „načelnik/ca Odjela za nabavu, računovodstvo i financije“, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci.

Tekst natječaja pogledajte ovdje.

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Na temelju članka 13. Zakona o Pravosudnoj akademiji ("Narodne novine", broj 153/09, 127/10) i članka 2. stavkom 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Upravno vijeće Pravosudne akademije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji, za radno mjesto “računovodstveni referent/ica – financijski knjigovođa“, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rok od dva (2) mjeseca.

Tekst natječaja pogledajte ovdje.

Raspisivanje javnog natječaja za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Pravosudnoj akademiji

Temeljem odredbe članka 41. Zakona o radu i članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja, Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Natječaj je otvoren do 26. lipnja 2013. godine te će biti objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Tekst natječaja pogledajte ovdje.

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn