Pravosudna akademija

Sanda Hrsto

savjetnica za građansko, trgovačko i radno pravo

tel: 371 4760
email: sanda.hrsto@pravosudje.hr

Verica Orešić Cvitan

savjetnica za kazneno pravo

tel: 371 4761
email: verica.oresic@pravosudje.hr

Maja Marija Fuchs

tajnica Pravosudne akademije

tel: 371 4732
email: marija.fuchs@pravosudje.hr

Dijana Ćurković

stručna savjetnica, Ured ravantelja

tel: 371 4735
email: dijana.curkovic@pravosudje.hr

Tihana Cvetko

stručna referentica

tel: 371 4540
email: tihana.cvetko@pravosudje.hr

Vladimir Filipović

viši stručni savjetnik, Odjel za stručno usavršavanje polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike

tel: 371 4740
email: vladimir.filipovic@pravosudje.hr

Marijana Jukić

stručna suradnica, Odjel za stručno usavršavanje polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike

tel: 371 4773
email: marijana.jukic@pravosudje.hr

Dijana Mandić

načelnica Odjela za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika

tel: 371 4742
email: dijana.mandic@pravosudje.hr

Anita Lazarin

stručna savjetnica, Odjel za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika

tel: 371 4737
email: anita.lazarin@pravosudje.hr

mr.sc. Nella Popović

načelnica Odjela za međunarodnu suradnju i pripremu projekata

tel: 371 4743
email: nella.popovic@pravosudje.hr

Jelena Tepić

viša stručna savjetnica, Odjel za međunarodnu suradnju i pripremu projekata

tel: 371 4745
email: jelena.tepic@pravosudje.hr

Ingrid Floigl Lončar

stručna savjetnica, Odjel za međunarodnu suradnju i pripremu projekata

tel: 371 4762
email: ingrid.floiglloncar@pravosudje.hr

Sandi Valentinc

načelnik Odjela za provedbu programa stručnog usavršavanja

tel: 371 4738
email: sandi.valentinc@pravosudje.hr

Andrea Marijan

viša stručna referentica, Odjel za provedbu programa stručnog usavršavanja

tel: 371 4753
email: andrea.marijan@pravosudje.hr

Ana Saraf

stručna referentica, Odjel za provedbu programa stručnog usavršavanja

tel: 371 4754
email: ana.saraf@pravosudje.hr

Dragana Smoljanović

stručna referentica, Odjel za provedbu programa stručnog usavršavanja

tel: 371 4758
email: dragana.smoljanovic@pravosudje.hr

Nina Strižić

stručna referentica, Odjel za provedbu programa stručnog usavršavanja

tel: 371 4741
email: nina.strizic@pravosudje.hr

Mirna Vuk

stručna referentica, Odjel za provedbu programa stručnog usavršavanja

tel: 371 4739
email: mirna.vuk@pravosudje.hr

mr.sc. Višnja Marinović

načelnica Odjela za evaluaciju te obuku voditelja i mentora

tel: 371 4747
email: visnja.marinovic@pravosudje.hr

Suejla Ibrahimkadić

viša stručna savjetnica, Odjel za evaluaciju te obuku voditelja i mentora

tel: 371 4744
email: suejla.ibrahimkadic@pravosudje.hr

mr.sc. Gordana Bambir

viša stručna savjetnica, Odjel za evaluaciju te obuku voditelja i mentora

tel: 371 4730
email: gordana.bambir@pravosudje.hr

Jasenka Matković

načelnica Odjela za opće i pravne poslove te ljudske potencijale

tel: 371 4734
email: jasenka.matkovic@pravosudje.hr

Ružica Meštrović

viša stručna referentica, Odjel za opće i pravne poslove te ljudske potencijale

tel: 371 4749
email: ruzica.mestrovic@pravosudje.hr

Tomislav Tomičić

informatički referent, Odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencijale

tel: 371 4746
email: tomislav.tomicic@pravosudje.hr

Franka Janković

načelnica Odjela za financije i računovodstvo

tel: 371 4759
email: franka.jankovic@pravosudje.hr

Adrijana Kudrić

viša stručna referentica, Odjel za financije i računovodstvo

tel: 371 4757
email: adrijana.kudric@pravosudje.hr

Bernardica Sljivka

računovodstveni referent-financijski knjigovođa, Odjel za financije i računovodstvo

tel: 371 4752
email: bernardica.sljivka@pravosudje.hr

Kalendar događanja

«Prosinac 2017»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn