Pravosudna akademija

Najčešće postavljena pitanja

1. Kako se mogu prijaviti za sudjelovanje na radionicama Pravosudne akademije?

Pravosudna akademija ovlaštena je, sukladno Zakonu o Pravosudnoj akademiji (Narodne novine 153/09, 127/10 i 82/15), provoditi edukaciju pravosudnih dužnosnika, savjetnika i vježbenika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa i kandidata za pravosudne dužnosnike. Sve su radionice namijenjene isključivo navedenoj ciljnoj skupini. Iznimno edukacija obuhvaća i druge ciljne skupine za čije se sudjelovanje šalje poziv nadležnim institucijama.
Pozivi za sudjelovanje na radionicama upućuju se čelnicima pravosudnih tijela koji prijave za sudjelovanje dostavljaju Akademiji.


2. Kada će biti raspisan natječaj za prijam vježbenika u pravosudna tijela?

Sukladno Zakonu o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu ( Narodne novine 84/08 i 75/09), raspisivanje natječaja za prijam vježbenika u pravosudna tijela u nadležnosti je Ministarstva pravosuđa koje na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske odnosno Glavnog državnog odvjetnika određuje broj raspoloživih vježbeničkih mjesta u sudovima i državnim odvjetništvima u skladu s mjerilima za određivanje broja službenika prema propisima o sudovima i državnom odvjetništvu.


3. Ispunjavam uvjete iz članka 33.a Zakona o Pravosudnoj akademiji (Narodne novine 153/09, 127/10 i 82/15) za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Kada će mi biti omogućeno polaganje?

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji stupio je na snagu 1. rujna 2015. Upravno vijeće ima obvezu donijeti pravilnike i imenovati Povjerenstvo za polaganje pristupnog i završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike u roku od šest mjeseci od stupanja Zakona na snagu. Rokovi za polaganje, način podnošenja dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, način polaganja završnog ispita te ostala pitanja u vezi završnog ispita bit će regulirana navedenim pravilnicima, u zakonskom roku.


4. Kada će biti raspisan natječaj za upis nove generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike?

Natječaj za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike raspisuje se na temelju plana potrebnog broja sudaca i državnih odvjetnika koje donosi Ministarstvo pravosuđa, sukladno Zakonu o Pravosudnoj akademiji (Narodne novine 153/09, 127/10 i 82/15).
 

5. U kojem roku EJTN nadoknađuje troškove prijevoza i dnevnica polaznicima svojih međunarodnih seminara? Kako se izvršava nadoknada?

Ti se troškovi nadoknađuju u prosjeku u roku od dva mjeseca.
Nadoknada se izvršava na devizne račune polaznika. 

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)