Pravosudna akademija

Obrazovni materijali

Građansko i građansko postupovno pravo 
Nužno i jedinstveno suparničarstvo u tijeku ostavinskog postupka
Problematika naknade štete na radu i u vezi s radom 
Naknada koristi kod gospodarskog iskorištavanja pomorskog dobra bez valjane pravne osnove 
Zakon o potrošačkom kreditiranju
Postupak u sporovima male vrijednosti
Stečaj – Zakon o stečaju potrošača
Sudjelovanje djeteta u sudskim postupcima te zaštita prava i dobrobiti djeteta u tim postupcima

Kazneno i kazneno postupovno pravo
Imovinski izvidi i privremene mjere osiguranja
Međunarodna pravna pomoć i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima - teorijski i praktični aspekti 
Postupanje u predmetima ratnih zločina 
Vještačenje u kaznenom postupku 
Novine u Kaznenom zakonu – II. novela

Prekršajno pravo
Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima 
Najčešći propusti u primjeni materijalnog prekršajnog prava-posebni propisi

Upravno pravo
Posebnosti upravnosudske prakse u poreznim stvarima 
Građenje i prostorno uređenje u praksi upravnih sudova

Trgovačko pravo
Tijela stečajnog postupka 
Vrste i učinci obveza 
Stjecanje, promjena i prestanak članstva u trgovačkim društvima

Zemljišnoknjižno pravo 
Zemljišnoknjižno pravo

EU i međunarodno pravo 
Odabrana poglavlja Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN MU 6/99) i praksa Europskog suda za ljudska prava – kaznenopravni aspekt

Poseban program za savjetnike u pravosudnim tijelima

Poseban program za službenike u pravosuđu 
Aktualna pitanja zemljišnoknjižnog prava – edukacija zk referenata

Ostalo

Kalendar događanja

«Lipanj 2021»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)