Pravosudna akademija

Obrazovni materijali

Dijete - svjedok ili žrtva...
Mapa sa materijalima

Diskriminacijski sporovi u radnopravnim odnosima
Prezentacija

Edukacija iz građanskog prava za prekršajne suce "Pisanje građanskih odluka"
Mapa sa materijalima

Edukacija za prekršajne suce iz građanskog prava
Mapa sa materijalima

Edukacija za prekršajne suce iz kaznenog prava
Mapa sa materijalima

Edukacija za prekršajne suce na temu "SupraNova"
Prezentacija (.pdf)

eSpis
Prezentacija 1
Prezentacija 2

Etažno vlasništvo
Priručnik
Prezentacija

Financijski prekršaji s osvrtom na odredbe Prekršajnog zakona i relevantnu praksu ESLJP-a
Priručnik
Prezentacija

Izrada i provedba stečajnog plana
Prezentacija 1
Prezentacija 2

Jamci i razlučni vjerovnici u predstečajnom i stečajnom postupku
Priručnik
Prezentacija

Jednostavi postupak stečaja potrošača za sudske savjetnike
Mapa sa materijalima

Kibernetički kriminal
Mapa sa materijalima

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – građanskopravni aspekt
Mapa sa materijalima

Međunarodna kaznenopravna suradnja i Europska konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći
Mapa sa materijalima

Mjere osiguranja
Priručnik
Prezentacija 1
Prezentacija 2

Načelo ne bis in idem
Priručnik
Prezentacija

Nasilje u obitelji
Mapa sa materijalima

Nezakoniti dokazi
Mapa sa materijalima

Novo uređenje revizije
Prezentacija

Odgovorne osobe trgovačkih društava kapitala i određivanje djelokruga njihovih poslova
Priručnik 
Prezentacija

Odgovornost države za štetu uzrokovanu nepoštivanjem prava Unije u upravnim, građanskim i trgovačkim stvarima
Prezentacija 1 
Prezentacija 2

Osposobljavanje stručnih osoba za rukovanje opremom za audio-video snimanje dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku
Mapa sa materijalima

Povelja EU o temeljnim pravima
Prezentacija

Pravo EU i pravo VE - kaznenopravni aspekt
Prezentacija

Pravosudna suradnja putem Eurojust-a
Priručnik
Prezentacija

Prijeboj
Priručnik
Prezentacija

Primjena etičkog kodeksa
Mapa sa materijalima

Primjena odredbi Prekršajnog zakona u prekršajnim postupcima pred tijelima državne uprave
Priručnik
Prezentacija

Primjena prakse ESLJP i Suda EU u suđenju u radnopravnim sporovima u Republici Hrvatskoj
Mapa sa materijalima

Promicanje prava na različitost i borba protiv netrpeljivosti i mržnje
Mapa sa materijalima

Rješenje o odbačaju kaznene prijave
Priručnik
Prezentacija

Stvarna prava trećih osoba na imovini stečajnog dužnika -1. i -2.
Prezentacija 1
Prezentacija 2

Sudska uprava i komunikacijske vještine
Komunikacijske vještine
Sudska uprava

SupraNova - radionice za članove Uredništva CSP - suci i savjetnici
Mapa sa materijalima

SupraNova - unos i obrada sudske odluke – edukacija za zapisničare
Mapa sa materijalima

Stečaj potrošača
Priručnik
Prezentacija

Ujednačavanje sudske prakse općinskih i županijskih sudova - 2019.
Priručnik
Prezentacija

Uredba Bruxelles I bis
Prezentacija 1
Prezentacija 2 
Prezentacija 3

Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupcima ovrha odluka u predmetima obiteljskopravne zaštite djece
Mapa sa materijalima

ZPSKS-ZOMPO - za državne odvjetnike
Mapa sa materijalima

ZPSKS-ZOMPO - za suce
Mapa sa materijalima

Zločin iz mržnje i govor mržnje
Mapa sa materijalima

Kalendar događanja

«Listopad 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)