Pravosudna akademija

Postupak upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike

Upravno vijeće Pravosudne akademije raspisuje natječaj u „Narodnim novinama“ za prijam kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Škola) na temelju plana potrebnog broja sudaca i zamjenika državnih odvjetnika koje donosi Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. U natječaju se naznačuju slobodna radna mjesta savjetnika u pravosudnim tijelima na koja će kandidati koji su primljeni u Školu, a nisu savjetnici na neodređeno vrijeme u pravosudnim tijelima, biti raspoređeni na rad.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- imaju hrvatsko državljanstvo
- imaju položen pravosudni ispit.

Postupak upisa kandidata u Školu provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za provedbu natječaja).

Povjerenstvo za provedbu natječaja ima pet članova i to: dva člana iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dva člana iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i jedan član iz reda Ministarstva pravosuđa.

Kandidati za upis u Školu pristupaju pismenoj provjeri znanja i sposobnosti gdje se provjerava pravno znanje te opće znanje kandidata. Broj bodova ostvarenih na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti može iznositi najviše 240 u ukupnom zbroju bodova. Svi kandidati koji na pismenoj provjeri ostvare najmanje 156 bodova pozivaju se na razgovor s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Na razgovoru se ocjenjuje:

– motiviranost kandidata za rad u pravosuđu,
– sposobnost za pregovaranje i mirenje,
– sposobnost za rješavanje sukoba i donošenje odluka,
– spremnost na suradnju,
– osjećaj za pravdu,
– odgovorno obnašanje vlasti,
– socijalno razumijevanje.

Broj bodova ostvarenih na razgovoru iznosi najviše 60 u ukupnom zbroju bodova.

Nakon provedene pismene provjere znanja i sposobnosti te razgovora Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu prvenstva za upis u Školu temeljem zbroja bodova ostvarenih na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru. Lista prvenstva objavljuje se na internetskim stranicama Pravosudne akademije www.pak.hr. Pravosudna akademija donosi odluku o upisu prema redoslijedu na listi prvenstva, do popune predviđenog broja kandidata.

Kandidati koji su primljeni u Državnu školu za pravosudne dužnosnike, a savjetnici su na neodređeno vrijeme u pravosudnim tijelima, nastavljaju s radom u tim tijelima na radnim mjestima na kojima su raspoređeni. Kandidati koji su primljeni u Državnu školu za pravosudne dužnosnike, a nisu savjetnici na neodređeno vrijeme u pravosudnim tijelima, danom prijma u Školu zasnivaju radni odnos kao savjetnici na vrijeme od tri godine u pravosudnom tijelu navedenom u natječaju. Kandidati imaju pravo izbora gdje će biti raspoređeni na rad, sukladno rezultatima s liste prvenstva. 

Kalendar događanja

«Lipanj 2020»
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)