Pravosudna akademija

Poziv za dostavljanje prijava na seminar „Kibernetički kriminal i e-dokazi“, Lisabon, 20.-22. ožujka 2019.

Europska mreža institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu organizira seminar pod nazivom „Kibernetički kriminal i e-dokazi“ koji će se održati u Lisabonu od 20. do 22. ožujka 2019.

Seminar će se baviti pitanjima kao što su međunarodni okvir kojim je uređeno suzbijanje kibernetičkog kriminala, e-dokazi i privatnost, problemi nadležnosti i prekogranični pristup podacima, nalozi za čuvanje računalnih podataka, uloge Europola i Eurojusta u olakšavanju prekograničnih istraga koje se tiču kibernetičkog kriminala i e-dokaza, i sl.

Radni jezik: engleski

Ciljne skupine: suci i državni odvjetnici iz svih država članica Europske unije, pri čemu prednost imaju pravosudni dužnosnici koji su uključeni u pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima i/ili se bave prekograničnim kaznenim predmetima, uključujući predmete iz područja kibernetičkog kriminala. Budući da je seminar uvodne razine, prednost imaju suci i državni odvjetnici s manje od dvije (2) godine staža.

Troškovi sudjelovanja: Seminar je besplatan za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Mole se polaznici da let i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji: 18. siječnja 2019. u 12:00 sati. Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: nella.popovic@pravosudje.hr unutar navedenog roka. Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu ili su rijetko sudjelovali u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)