Pravosudna akademija

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2021. godini – drugi poziv. Rok za prijave – 25. lipnja u 18 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je objavila drugi poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u studijskim posjetima EJTN-a u 2021. godini i to za razdoblje od rujna do prosinca 2021. Zbog zdravstvene situacije u Europi uzrokovane pandemijom COVID-a 19, za neke će posjete biti naknadno potvrđeno hoće li se održati mrežno ili licem u lice.

U okviru ovog poziva ponuđeni su sljedeći posjeti:

1. Studijski posjet Europskom sudu za ljudska prava (European Court of Human Rights - ECtHR) u Strasbourgu - mrežno
- 19. - 20. listopada 2021. – radni jezik engleski
-23.- 24. studenoga 2021. – radni jezik engleski
Za ove posjete osigurano je po 35 mjesta za pravosudne dužnosnike iz država članica Europske unije.

2. Studijski posjeti Sudu Europske unije (Court of Justice of the European Union - CJEU) u Luksemburgu - mrežno
- 13. i 14. rujna 2021. – radni jezik engleski
- 11. i 12. listopada 2021. – radni jezik francuski
- 8. i 9. studenoga 2021. – radni jezik engleski
Za svaki od posjeta je osigurano 40 mjesta za pravosudne dužnosnike iz država članica Europske unije.

3. Studijski posjet institucijama Europske unije u Bruxellesu – način posjeta bit će potvrđen naknadno
- 29. studenoga - 1. prosinca 2021. – radni jezik engleski
Osigurano je ukupno 30 mjesta za pravosudne dužnosnike iz država članica Europske unije.


4. Studijski posjet Agenciji Europske unije za temeljna prava (European Agency for Fundamental Rights - FRA) u Beču i UN Uredu za droge i kriminal (UNODC) - mrežno
- 4. – 5. listopada 2021. – radni jezik engleski
Osigurano je ukupno 40 mjesta za pravosudne dužnosnike iz država članica Europske unije.

5. Studijski posjet Haškoj konferenciji o međunarodnom privatnom pravu (Hague Conference on Private International Law - HCCH) - način posjeta bit će potvrđen naknadno
- 23. – 24. rujna 2021.(datume treba potvrditi) – radni jezik engleski
Osigurano je ukupno 22 mjesta za pravosudne dužnosnike iz država članica Europske unije.

6. Studijski posjet EUROJUST-u - mrežno
- 24. studenoga 2021. – radni jezik engleski
Osigurano je ukupno 28 mjesta za pravosudne dužnosnike iz država članica Europske unije.

Mrežni studijski posjeti ne podliježu financijskim pravilima EJTN-a što znači da nema nikakve naknade troškova.

Zainteresirani suci mogu dostaviti svoje prijave do 25. lipnja 2021. u 18 sati isključivo putem Interneta na način da ispune prijavni obrazac na poveznici https://exp-platform.ejtn.eu/. Po isteku rokova EJTN će zatvoriti aplikaciju za unošenje prijava. Suci koji se odluče prijaviti za više od jednog studijskog posjeta mole se da podnesu prijavu putem Interneta za svaki željeni termin te da u e-mail poruci Pravosudnoj akademiji navedu svoje prioritete (na adresu jelena.tepic@pravosudje.hr).

Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu sudjelovali u Programima razmjene i studijskim posjetima EJTN-a. Prilikom odabira vodit će se računa o dosadašnjim sudjelovanjima sudaca u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije i dati prednost sucima koji u tim aktivnostima još nisu sudjelovali ili su se u njih rjeđe uključivali. U obzir će se uzeti i regionalna zastupljenost sudova čiji suci se javljaju za sudjelovanje u studijskim posjetima.

Tajništvo EJTN-a će odabrane polaznike o izboru obavijestiti u srpnju 2021.

Prijava za sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima PA
Dodatne informacije o studijskim posjetima

Kalendar događanja

«Lipanj 2021»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)