Pravosudna akademija

Poziv za dostavu prijava na pravno-jezične seminare Europske mreže za pravosudno osposobljavanje u razdoblju rujan-studeni 2020.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće pravno-jezične seminare u razdoblju rujan-studeni 2020.:

1. Pravno-jezični seminar „Pravosudna suradnja u području poreznog prava“, Sofija, 16.-18. rujna 2020.

Jezici: engleski
Razina poznavanja engleskog: C1
Ciljna skupina: upravni suci

Rok za dostavu prijava: 10. srpnja u 12:00 sati.

2. Pravno-jezični seminar „Pravosudna suradnja u području prava intelektualnog vlasništva“, Lublin, 5.-7. listopada 2020.

Jezici: engleski
Razina poznavanja engleskog: C1
Ciljna skupina: suci koji rade na predmetima zaštite intelektualnog vlasništva

Rok za dostavu prijava: 15. srpnja u 12:00 sati.

3. Pravno-jezični seminar „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“, Scandicci, 2.-6. studenoga 2020.

Jezici: engleski i francuski
Razina poznavanja engleskog ili francuskog: B2
Ciljna skupina: suci i državni odvjetnici koji rade na predmetima iz područja građanskog prava s prekograničnom dimenzijom

Polaznici će biti podijeljeni u četiri manje skupine - tri za engleski i jednu za francuski jezik.

Rok za dostavu prijava: 10. srpnja u 12:00 sati.

Seminari su namijenjen polaznicima koji vladaju jezikom seminara na razini B2, odnosno C1. Cilj je razvijanje pravnih i jezičnih vještina polaznika kombinirajući pravne informacije s jezičnim vježbama na praktičan i dinamičan način. Oba seminara simultano će voditi tim jezičnih i pravnih stručnjaka, kombinirajući teorijske i praktične dijelove kroz četiri osnovne jezične vještine: čitanje, pisanje, govor i slušanje.

Prilikom određivanja redoslijeda polaznika, Pravosudna akademija uzet će u obzir sljedeće:
- Dosadašnja sudjelovanja sudaca u jezičnim seminarima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati suci koji nisu sudjelovali u takvim seminarima);
- Dosadašnja sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati suci koji nisu ili su rijetko sudjelovali u takvim aktivnostima);
- Regionalna zastupljenost pravosudnih tijela među prijavljenim polaznicima;

Troškovi sudjelovanja:
Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara).

Molimo polaznike da let i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje.

Ako se zbog pandemije COVID-a 19 seminari ne budu mogli održati, organizirat će se u formi webinara.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: jelena.tepic@pravosudje.hr unutar navedenih rokova.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)