Pravosudna akademija

Poziv za dostavu prijava na seminare iz ciklusa „Upravno pravo“ u prosincu 2020.; Rok za dostavu prijava: 23. listopada 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće seminare iz ciklusa „Upravno pravo“ u prosincu 2020.:

1. „Medijacija i mirenje“, Bruxelles, 1.-2. prosinca 2020.

Ciljna skupina: suci upravnih sudova

Radni jezik: engleski

Ovaj seminar u trajanju od jednog i pol dana sastojati će se od predavanja i praktične radionice na kojima će se polaznici upoznati s načelima i praktičnom primjenom mirenja u svakodnevnom radu upravnih sudaca.

2. „Upravno pravo i upravni postupak“, Solun, 9.-10. prosinca 2020.

Ciljna skupina: suci upravnih sudova

Radni jezik: engleski

Ovaj seminar u trajanju od jednog i pol dana sastojat će se od predavanja i rasprava na kojima će polaznici raspravljati o osnovnim načelima i predmetima iz područja upravnog prava. Polaznici će na seminaru moći razmijeniti svoja znanja i iskustva s kolegama iz drugih država članica EU-a.

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura za seminare izvan RH) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Mole se polaznici da put i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje na seminaru.

Ako se zbog pandemije COVID-a 19 seminari ne budu mogli održati, organizirat će se u formi webinara.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji za navedene seminare: 23. listopada 2020. u 12:00 sati. Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: tamara.pavicic@pravosudje.hr unutar navedenog roka.

Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu ili su rijetko sudjelovali u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije. Za seminare za koje je posebno navedena ciljna skupina, neće se uzimati u obzir prijave sudaca koji se ne bave navedenim područjem prava.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja

Kalendar događanja

«Listopad 2020»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)