Pravosudna akademija

Poziv za dostavu prijava na seminare iz ciklusa „Upravno pravo“ u rujnu i listopadu 2020.; Rok za dostavu prijava: 10. srpnja. 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće seminare iz ciklusa „Upravno pravo“ u rujnu i listopadu 2020.:

1. „EU pravo azila“, Malta, 17.-18. rujna 2020.

Ciljna skupina: suci upravnih sudova

Radni jezik: engleski

Sadržaj seminara: Na seminaru će se analizirati pojedini slučajevi Europskog suda za ljudska prava, kao i procjena informacija o zemlji podrijetla (COI) te procjene zahtjeva za azil. U praktičnom dijelu seminara polaznici će analizirati slučajeve koji su bazirani na stvarnim činjenicama.

2. „Prethodni postupak u EU pravu“, Luxembourg, 22.-23. listopada 2020.

Ciljna skupina: suci upravnih sudova

Radni jezik: engleski

Sadržaj seminara: Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u suradnji sa Sudom Europske unije organizira seminar na temu problematike prethodnog postupka u europskome pravu. Polaznici će uz pomoć stručnjaka analizirati praktične slučajeve bazirane na stvarnim činjenicama te moći razmijeniti svoja iskustva i znanja s kolegama iz drugih zemalja.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji: 10. srpnja 2020. u 12:00 sati.

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura za seminare izvan RH) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara).

Mole se polaznici da put i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje na seminaru.

Ako se zbog pandemije COVID-a 19 seminari ne budu mogli održati, organizirat će se u formi webinara.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: jelena.tepic@pravosudje.hr unutar navedenog roka.

Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu ili su rijetko sudjelovali u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)