Pravosudna akademija

Poziv za sudjelovanje na seminarima Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u studenome 2021. Rok za prijavu: 10. rujna 2021. u 12:00 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminare za suce koji će se održati u studenome 2021.:

1. „Ljudska prava“ CP/2021/17, 18. i 19. studeni 2021. / Vilnius (radni jezik – engleski i litavski)

2. „Vladavina prava prema stajalištu Suda Europske unije“ CP/2021/18, 26. studeni 2021. / Vilnius (radni jezik – engleski i litavski)

3. „Suvremeni izazovi temeljnih principa europskog kaznenog prava - načela ne bis in idem, razmjernosti, nužnosti i javnosti. Nacionalna i europska sudska praksa“ CP/2021/28, 11. i 12. studeni 2021. / Sofija (radni jezik – engleski i bugarski)
-prvenstveno namijenjen kaznenim sucima

4. „Europska pravosudna suradnja u kaznenim stvarima i aktualna sudska praksa“ CP/2021/29, 15. studeni 2021. / mrežni seminar (radni jezik – engleski i mađarski)
-prvenstveno namijenjen kaznenim sucima

5. „Korupcija: otkrivanje, prevencija, represija“ CP/2021/30, 15.-19. studeni 2021. / Pariz (radni jezik – engleski i francuski)

6. Pravno-jezični seminar „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“ CP/2021/31, 16.-18. studeni 2021. / Bukurešt (radni jezik – engleski, B2 razina)
-prvenstveno namijenjen kaznenim sucima

Sudjelovanje je besplatno za sve polaznike.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu “Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima” (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju), potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: ratimir.prpic@pravosudje.hr najkasnije do 10. rujna 2021. u 12:00 sati.

Prijave pristigle izvan roka neće se uvažavati.

Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu ili su rijetko sudjelovali u međunarodnim aktivnostima Pravosudne akademije.

Molimo polaznike da let i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje. Organizator (EJTN) zadržava pravo konačnog odabira polaznika.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima

Kalendar događanja

«Rujan 2021»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Maksimirska cesta 63
10 000 Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 01/2357 626

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)