Pravosudna akademija

Pravni propisi

- Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, broj: 153/09, 127/10 i 85/15.)
- Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji ("Narodne novine" broj 15/2018) 
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji (Narodne novine 41/2018)
- Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 97/16) 
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 101/18)
- Pravilnik o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 97/16) 
- Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 97/16)
- Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 97/16) 
- Pravilnik o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pisanoj provedbi znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 113/16) 
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike ("Narodne novine", broj: 98/18)
- Odluka o visini troškova za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
- Odluka o imenovanju Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
- Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)