Pravosudna akademija

Propisi

- Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, broj: 153/09, 127/10 i 82/15.)
- Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj: 28/13, 33/15 i 82/15.)
- Zakon o državnom odvjetništvu ("Narodne novine", broj: 76/09,153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15.)

- Statut Pravosudne akademije 
- Odluka o dopuni Statuta

- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Pravosudnoj akademiji

- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama od 28. veljače 2013.

- Odluka o kriterijima za određivanje i visini naknade vanjskim suradnicima 
- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

- Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji (Narodne novine broj 15/2018) 
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji (Narodne novine 41/2018)
- Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 97/16)  
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 101/18)
- Pravilnik o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 97/16) 
- Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 97/16) 
- Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 97/16) 
- Pravilnik o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pisanoj provedbi znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 113/16) 
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike ("Narodne novine", broj: 98/18)

- Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu ( „Narodne novine“, broj: 84/08 i 75/09)
- Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita ( „Narodne novine“, broj: 96/09 i 22/15)

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)