Pravosudna akademija

Propisi

- Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, broj: 52/19)
- Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj: 28/13, 33/15 i 82/16 i 67/18)
- Zakon o državnom odvjetništvu ("Narodne novine", broj: 67/18)

- Statut Pravosudne akademije
- Odluka o dopuni Statuta

- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Pravosudnoj akademiji

- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.( „Narodne novine“, broj 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19)

- Odluka o kriterijima za određivanje i visini naknade vanjskim suradnicima 
- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

- Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji (Narodne novine broj 15/2018) 
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji (Narodne novine 41/2018)
- Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 97/16)  
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 101/18)
- Pravilnik o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 97/16) 
- Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 97/16) 
- Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 97/16) 
- Pravilnik o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pisanoj provedbi znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 113/16) 
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike ("Narodne novine", broj: 98/18)
- Odluka o visini troškova za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
- Odluka o imenovanju Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
- Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike

- Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu ( „Narodne novine“, broj:14/19)
- Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita ( „Narodne novine“, broj: 96/09 i 22/15)

Kalendar događanja

«Listopad 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)