Pravosudna akademija

Seminar EJTN-a „Umijeće suđenja“, Barcelona (Škola za suce), 22. i 23. listopada 2019.

Activity calendar

Activity calendar

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Contact us by e-mail

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - All rights reserved.

Web page design Virtus Dizajn