Pravosudna akademija

Bosna i Hercegovina

Suradnja Pravosudne akademije s centrima za edukaciju sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine uspješno se odvija kroz Europsku mrežu pravosudnih centara te kroz bilateralnu suradnju koja je formalizirana u vidu sklapanja Okvirnog sporazuma o međusobnoj suradnji.

Pročitaj više

Brazil

Suradnja između Pravosudne akademije i Škole za suce iz São Paula inicirana je 2013. godine prilikom posjeta brazilskog izaslanstva Ministarstvu pravosuđa RH i Pravosudnoj akademiji. Tijekom tog posjeta dogovoreno je potpisivanje sporazuma o suradnji između Akademije i Škole iz São Paula koja je realizirana početkom 2014. godine te je temeljem tog Sporazuma u srpnju 2014. u Pravosudnoj akademiji održano predavanje brazilskih sudaca Armanda de Toleda i Fernande Galizia Noriega kao prva aktivnost suradnje Škole iz São Paula i Pravosudne akademije.

Finska

Pravosudna akademija surađuje s Republikom Finskom uz potporu finskog Veleposlanstva organizirajući seminare i radionice za hrvatske suce i državne odvjetnike iz područja ljudskih prava i prava Europske unije.

Francuska

Nacionalna pravosudna škola (ENM - École Nationale de la Magistrature) je osnovana 1958. pod nazivom Nacionalni centar za pravosudne studije. Cilj Škole je osigurati profesionalno osposobljavanje budućih pravosudnih dužnosnika i kontinuirano usavršavanje sudaca i državnih odvjetnika. Škola provodi i aktivnosti početnog i cjeloživotnog usavršavanja stranih pravosudnih dužnosnika.

Pročitaj više

Mađarska

Mađarska Pravosudna akademija osnovana je u rujnu 2006. Suci Visokog trgovačkog suda RH i Trgovačkog suda u Zagrebu, posredstvom pravosudnih akademija Mađarske i Hrvatske od 2007. godine sudjeluju na seminarima iz područja zaštite tržišnog natjecanja u organizaciji Regionalnog centra za tržišno natjecanje iz Budimpešte i Odjela za tržišno natjecanje OECD-a. Mađarska je dana 07. travnja 2011. godine, u okviru Međunarodne konferencije "Nacionalni i europski sudac/državni odvjetnik-uloga centara za stručno usavršavanje" u organizaciji Pravosudne akademije, potpisala s PA Multilateralni sporazum o suradnji. Ostale zemlje potpisnice Multilateralnog sporazuma su: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Poljska, Slovačka i Slovenija.

Makedonija

U Makedoniji je u veljači 2006. usvojen Zakon o Akademiji za stručno usavršavanje sudaca i državnih odvjetnika, kojim je, između ostaloga, definirano ustrojstvo Akademije te sustav inicijalne izobrazbe budućih sudaca i državnih odvjetnika. Dana 07. travnja 2011. godine, u okviru Međunarodne konferencije "Nacionalni i europski sudac/državni odvjetnik-uloga centara za stručno usavršavanje", makedonska Akademija za edukaciju sudaca i javnih tužilaca potpisala je s Pravosudnom akademijom Multilateralni sporazum o suradnji. Ostale zemlje potpisnice Multilateralnog sporazuma su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Mađarska, Poljska, Slovačka, Slovenija.

Nizozemska

Nizozemski Centar za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika (SSR) osnovan je 1960. godine. Sjedište Centra je u Zupthenu, s prostorima za provedbu edukacije i u Utrechtu. Centar je neovisan od Ministarstva pravosuđa, ali su za financijske poslove Centra odgovorni i nadležni Sudbeno i Državnoodvjetničko vijeće.

Pročitaj više

Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ)

Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) osnovana je kao neprofitna organizacija u svibnju 1992. na inicijativu bivšeg saveznog ministra pravosuđa dr. Klausa Kinkela. Njemačka vlada je ovlastila zakladu IRZ da podupre pravnu reformu u zemljama srednje i istočne Europe, kao i zemljama Zajednice neovisnih država (CIS – regionalna organizacija čije zemlje članice su nastale raspadom bivšeg SSSR-a: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan). Zaklada IRZ blisko surađuje s pravosuđem i upravom na njemačkoj saveznoj i državnoj razini i na razini EU-a, udruga i komora pravne struke te gospodarskim subjektima, kao i s pravnim fakultetima.

Pročitaj više

Poljska

Poljska Nacionalna škola za pravosuđe i državno odvjetništvo osnovana je 1. lipnja 2005. nakon pristupanja Poljske Europskoj uniji, kao pravna osoba pod nadzorom Ministarstva pravosuđa, a s radom je počela 1. rujna 2006. godine. Škola je 7. travnja 2011., u okviru Međunarodne konferencije "Nacionalni i europski sudac/državni odvjetnik-uloga centara za stručno usavršavanje", potpisala s Pravosudnom akademijom Multilateralni sporazum o suradnji. Suradnja poljske Škole i Pravosudne akademije odvija se i u obliku neformalne razmjene iskustava i znanja o nacionalnim zakonodavstvima i programima stručnog usavršavanja.

Slovenija

Centar za usavršavanje pravosudnih dužnosnika dio je Ministarstva pravosuđa te provodi inicijalno i kontinuirano usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i namještenika sudova. Metodologija usavršavanja temelji se uglavnom na seminarima i radionicama. U nadležnosti Centra je također provedba pravosudnog ispita, ispita za sudske tumače, sudske vještake, procjenitelje i ostale čiji je rad usko vezan uz pravosuđe. Slovenski Centar je 7. travnja 2011. na Međunarodnoj konferenciji u organizaciji PA ″Nacionalni i europski sudac/državni odvjetnik-uloga centara za stručno usavršavanje″ potpisao s Pravosudnom akademijom Multilateralni sporazum o suradnji.

Španjolska

Pravosudna škola Glavnog sudbenog vijeća Španjolske (Escuela Judicial Consejo General del Poder Judicial) zadužena je za organizaciju ispita za odabir sudaca, za inicijalno i stalno stručno usavršavanje sudaca te međunarodnu suradnju vezanu za usavršavanje sudaca. Centar za pravosudne studije Ministarstva pravosuđa (Centro de Estudios Jurídicos - CEJ) je nacionalno autonomno tijelo koje je dio Ministarstva pravosuđa. Sjedište Centra je u Madridu na Sveučilišnom kampusu. U nadležnosti Centra je edukacija državnih odvjetnika, sudskih službenika, forenzičnih stručnjaka i nekih drugih javnih službenika koji su zaposleni u pravosuđu.

Pročitaj više

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Suradnja Pravosudne akademije i britanskog Veleposlanstva počela je 2005. u okviru projekta "Podrška izgradnji kapaciteta Pravosudne akademije" koji se financirao iz programa GOF/Reuniting Europe. Suradnja je nastavljena kroz projekt "Razdvajanje sudskih od administrativnih ovlasti" u 2009., 2010. I 2011. godini. U 2012. godini, u suradnji s britanskim Veleposlanstvom i Udrugom hrvatskih sudaca, Pravosudna akademija organizirala je ciklus od pet radionica i dva okrugla stola za glasnogovornike općinskih, prekršajnih, upravnih i trgovačkih sudova u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Kalendar događanja

«Listopad 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)