Pravosudna akademija

Deset godina Pravosudne akademije

Pravosudna akademija prije deset godina osnovana je kao samostalna javna ustanova. Pandemija COVID-a 19 onemogućuje nas da se okupimo u većem broju i obilježimo ovu važnu obljetnicu. Prisjetimo se, stoga, u virtualnom okruženju kako je tekao njezin razvoj od 2010.

Obraćanje Andree Posavec Franić, ravnateljice Pravosudne akademije u privitku.

Webinar „Sporna pitanja u primjeni Novele Zakona o parničnom postupku iz 2019.“

Vrhovni sud Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom organizira webinar „Sporna pitanja u primjeni Novele Zakona o parničnom postupku iz 2019.“ koji će se održati 26. studenoga s početkom u 10:00 sati. Na webinaru će se polaznici moći upoznati sa aktualnostima i spornim pitanjima Novele ZPP-a iz 2019., a koje će predstaviti ugledni stručnjaci iz redova sudaca VSRH-a.

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na webinar „Upotreba forenzičkih dokaza na sudovima – izazovi i razvoj u Europskoj uniji“, 19.-20. studenoga 2020.; Rok za dostavu prijava: 6. studenoga 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira webinar „Upotreba forenzičkih dokaza na sudovima - izazovi i razvoj u Europskoj uniji“, 19.-20. studenoga 2020. Webinar se organizira u okviru ciklusa „Kazneno pravo“.

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na webinar „Medijacija i mirenje“, 1.-2. prosinca 2020.; Rok za dostavu prijava: 6. studenoga 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira webinar iz ciklusa „Upravno pravo“ pod naslovom „Medijacija i mirenje“ koji će se održati 1. i 2. prosinca 2020.

Pročitaj više

Poziv na međunarodni online seminar „Suzbijanje kaznenih djela protiv okoliša – nezakonito trgovanje otpadom i zaštićenim divljim vrstama“, 8. – 10. prosinca 2020. Rok za prijavu: 28. listopada 2020.

Francuska nacionalna škola za pravosudne dužnosnike (ENM) organizira međunarodni seminar na temu nezakonite trgovine otpadom i zaštićenim divljim vrstama u okviru projekta AMBITUS. Projekt ima za cilj jačanje suradnje između država članica EU-a i nadležnih javnih vlasti za borbu protiv organiziranih kriminalnih skupina koje djeluju u području kaznenih djela protiv okoliša, s posebnim naglaskom na trgovanju zaštićenim divljim vrstama i nezakonitoj trgovini otpadom. Ovaj projekt, u suradnji s državama članicama i partnerima uključenim u EnviCrime Net, provodi Francuski središnji ured za suzbijanje kaznenih djela protiv okoliša i javnog zdravstva (OCLAESP). 

Pročitaj više

Program razmjene Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u smanjenom obujmu zbog pandemije COVID-19

Program razmjene koji se održava u okviru Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN-a) ove se godine odvija otežano i u znatno smanjenom opsegu zbog pandemije COVIDa-19. Nakon što je od ožujka do kolovoza 2020. spomenuti Program bio potpuno obustavljen, razmjene su se od jeseni nastavile, ali u smanjenom opsegu.

Pročitaj više

Poziv za online radionicu o upotrebi jasnog pravnog jezika u kaznenom pravosuđu, četvrtak, 29. listopada 2020. u 13.00 sati. Rok za prijavu: 16. listopada 2020.

Međunarodna nevladina udruga Fair Trials u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizira online radionicu o važnosti jasne komunikacije i upotrebe jasnoga jezika u kaznenom pravosuđu.

Pročitaj više

Novi webinar Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) – „Pristup pravosuđu u doba pandemije“, 22. listopada 2020., 13:00-14:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) pokrenula je seriju jednosatnih webinara namijenjenih pravosudnim dužnosnicima iz svih država članica EU-a. Novi webinar održat će se 22. listopada 2020. od 13:00 do 14:00 sati. Tema webinara je pristup pravosuđu u doba pandemije. Nakon kratkog uvoda, slijedi prezentacija od 30 minuta te pitanja i odgovori. Voditelj webinara je Jose Duarte Coimbra, gostujući predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Lisabonu.

Pročitaj više

Novi webinar Globalne mreže za sudački integritet UNODC-a „Utjecaj organiziranog kriminala i korupcije na sudački integritet i neovisnost“, 12. listopada 2020., 15:00-16:00

Globalna mreža za sudački integritet Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminalitet pokrenula je seriju webinara o raznim temama koje suci širom svijeta smatraju važnima za svoj rad. Sljedeći webinar posvećen je temi „Utjecaj organiziranog kriminala i korupcije na sudački integritet i neovisnost“ (Exploring the effects of organized crime and corruption on the integrity and independence of the judiciary ).

Pročitaj više

Škola Regionalne antikorupcijske inicijative, serija webinara, 5.-15. listopada 2020.

Tajništvo Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI), uz podršku Srednjoeuropske inicijative i u suradnji s Pravosudnom akademijom Hrvatske te s Globalnom grupom za sudački integritet UNODC-a, u listopadu organizira 15. izdanje Škole za mlađe suce i državne odvjetnike iz Jugoistočne Europe u području suzbijanja korupcije.

Pročitaj više

Novi webinar Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) – „Načelo javnosti kao temeljno načelo kaznenog postupka u kontekstu digitaliziranog pravosuđa“, 7. listopada 2020., 13:00-14:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) pokrenula je seriju jednosatnih webinara namijenjenih pravosudnim dužnosnicima iz svih država članica EU-a. Novi webinar održat će se 7. listopada 2020. od 13:00 do 14:00 sati. Tema webinara je primjena načela javnosti u sladu s drugim načelima i pravima, poput zaštite osobnih podataka, zaštite djece te prava svjedoka i žrtava. Nakon kratkog uvoda, slijedi prezentacija od 30 minuta te pitanja i odgovori. Voditeljica webinara je Iva Pushkarova, profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta sv. Klement Ohridski u Sofiji.

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na seminare iz ciklusa „Upravno pravo“ u prosincu 2020.; Rok za dostavu prijava: 23. listopada 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće seminare iz ciklusa „Upravno pravo“ u prosincu 2020.:

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na seminar „Europski građanski postupak“, Firenca, 11.-12. studenoga 2020., Rok za dostavu prijava: 9. listopada 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira seminar „Europski građanski postupak“ koji će se održati u Firenci 11. i 12. studenog 2020.

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na aktivnosti Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) iz ciklusa seminara posvećenog vještinama, studeni i prosinac 2020.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće seminare posvećene vještinama u studenome i prosincu:

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na online seminar Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) „Sudska uprava“, 7.-11. prosinca 2020.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira online seminar „Sudska uprava“ koji će se održati od 7. do 11. prosinca 2020. 

Pročitaj više

Poziv na online radionicu „Uvod u EU pravo zaštite okoliša“, 29.-30. listopada i 5.-6. studenoga 2020. Rok za prijavu: 7. listopada 2020. u 12:00

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Europskom komisijom, organizira radionicu za suce i državne odvjetnike „Uvod u EU pravo zaštite okoliša“ koja će se održati u dva dijela, i to 29.-30. listopada te 5.-6. studenoga 2020.

Pročitaj više

Poziv za prijave na radionicu “Temeljna prava i antidiskriminacija: djelotvorna zaštita u okviru članka 21. Povelje o temeljnim pravima“, Groningen, 2. i 3. studenoga 2020.

Sveučilište u Trentu provodi projekt „Temeljna prava na sudovima i regulacija“ (Fundamental Rights In Courts and Regulation - FRICoRe). Projekt se financira iz sredstava Programa pravosuđe Europske unije, kao nastavak projekta „Put k učinkovitom pravosuđu u Europi“ (RE-Jus) koji se provodio u razdoblju od 2016. do 2018. godine.

Pročitaj više

Poziv na radionicu „Europska zatvorska pravila kao standard za uvjete u europskim zatvorima“, Trier, 30. studenoga- 1. prosinca 2020. Rok za prijavu: 16. listopada 2020. u 12:00

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Europskom komisijom, organizira radionicu za suce i državne odvjetnike „Europska zatvorska pravila kao standard za uvjete u europskim zatvorima“ koja će se održati od 30. studenog do 1. prosinca 2020. u Trieru.

Pročitaj više

Seminar „Novine u kaznenom zakonodavstvu – 2020.“ – NOVI TERMIN

Iz epidemioloških razloga Vrhovni sud Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom donio je odluku o odgodi dvodnevnog seminara „Novine u kaznenom zakonodavstvu – 2020.“ koji se trebao održati 17. i 18. rujna 2020. godine u Amadria Park - Grand Hotelu 4 Opatijska cvijeta, Opatija, Viktora Cara Emina 6.

Pročitaj više

Poziv na webinar Akademije za europsko pravo (ERA) o ravnopravnosti spolova, 3.-4. rujna 2020., Rok prijave: 20. kolovoza 2020. u 14:00 sati.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira webinar o ravnopravnosti spolova. Radni jezik webinara je engleski, a održat će se 3. rujna 2020. od 9:00 do 15:30 sati i 4. rujna 2020. od 9:15 do 13:00 sati. Kako bi se osigurali optimalni radni uvjeti, broj sudionika je ograničen na 40.

Pročitaj više

Online tečaj “Najbolje prakse za suđenje na daljinu” u organizaciji Instituta CEELI iz Praga, 15. listopada 2020. – veljača 2021. Rok za prijave: 15. rujna 2020.

Institut CEELI iz Praga je neovisna i neprofitna organizacija posvećena razvoju i edukaciji međunarodne mreže sudaca i ostalih pravnih stručnjaka. U želji da pruži podršku pravosuđima različitih zemalja u vrijeme pandemije COVID-a 19, Institut ove jeseni pokreće online tečaj “Najbolje prakse za suđenje na daljinu” koji će trajati četiri i pol mjeseca kombinirajući online metodologiju učenja s učioničkim tipom nastave (tzv. blended learning approach). Cilj tečaja je upoznati suce s vještinama koje su im potrebne za provedbu suđenja na daljinu vodeći se najboljim praksama zemalja iz Srednje i Istočne Europe. 

Pročitaj više

Poziv na webinare Akademije za europsko pravo (ERA) „Zakonodavstvo EU-a o zbrinjavanju otpada i zaštiti okoliša – Fokus na suzbijanju kaznenih djela protiv okoliša“, 21.-29. rujna 2020. i 6.-27. listopada 2020. Rok za prijave: 3. rujna 2020. u 14:00 sati.

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Europskom komisijom, organizira webinare za suce i državne odvjetnike na temu kaznenih djela protiv okoliša. Radni jezik oba webinara je engleski.

Pročitaj više

Poziv na seminare ERA-e „Primjena Povelje o temeljnim pravima EU-a“, Trier, 8.-9. listopada 2020. i Sofija, 9.-10. studenoga 2020. Rok za prijavu: 26. kolovoza 2020. u 12:00

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira seminare za suce i državne odvjetnike pod nazivom „Primjena Povelje o temeljnim pravima EU-a“ koji će se održati 8.-9. listopada 2020. u Trieru i 9.-10. studenoga 2020. u Sofiji. Radni jezik oba seminara je engleski.

Pročitaj više

Novi webinar Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) – „Sloboda izražavanja u vrijeme pandemije“, 16. srpnja 2020., 13:00-14:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) predstavlja seriju jednosatnih webinara namijenjenih pravosudnim dužnosnicima, a prvi u nizu održat će se 16. srpnja 2020. od 13:00 do 14:00 sati. Tema webinara je sloboda izražavanja u vrijeme pandemije. Nakon kratkog uvoda, slijedi prezentacija od 30 minuta te pitanja i odgovori. Voditeljica webinara je Raluca Bercea, profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta Zapad u Temišvaru, Rumunjska.

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na pravno-jezične seminare Europske mreže za pravosudno osposobljavanje u razdoblju rujan-studeni 2020.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće pravno-jezične seminare u razdoblju rujan-studeni 2020.:

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na seminare iz ciklusa „Ljudska prava“ u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u rujnu i listopadu; Rok za dostavu prijava 15. srpnja 2020. u 12.00 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće seminare iz ciklusa „Ljudska prava“ u rujnu i listopadu 2020.:

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na seminare iz ciklusa „Upravno pravo“ u rujnu i listopadu 2020.; Rok za dostavu prijava: 10. srpnja. 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće seminare iz ciklusa „Upravno pravo“ u rujnu i listopadu 2020.:

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na seminar „Kibernetički kriminal i e-dokazi (osnovna razina)“, Scandicci, 8.-9. listopada 2020.; Rok za dostavu prijava 15. srpnja 2020. u 12.00 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira seminar „Kibernetički kriminal i e-dokazi (osnovna razina)“, koji će se održati u Scandicciu, 8.-9. listopada 2020.

Pročitaj više

Novi webinar Globalne mreže za sudački integritet UNODC-a „Sustavi objava podataka o imovinskom stanju sudaca“, 2. srpnja 2020., 15:00-16:00

Globalna mreža za sudački integritet Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminalitet pokrenula je seriju webinara o raznim temama koje suci širom svijeta smatraju važnima za svoj rad. Sljedeći webinar posvećen je temi „Sustavi objava podataka o imovinskom stanju sudaca“ (The Financial Disclosure Systems for Judges). 

Pročitaj više

Održana Opća skupština Europske mreže za pravosudno osposobljavanje u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, 19. lipnja 2020.

Dana 19. lipnja 2020., pod hrvatskim predsjedanjem Vijećem Europske unije, Pravosudna akademija je, u suradnji s Europskom mrežom za pravosudno osposobljavanje (EJTN), organizirala 23. Opću skupštinu Mreže. 

Pročitaj više

Poziv za prijedloge tema stručnog usavršavanja u Pravosudnoj akademiji

sukladno Zakonu o Pravosudnoj akademiji Programsko vijeće Pravosudne akademije za svaku narednu godinu donosi Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika, savjetnika u pravosudnim tijelima i službenika u pravosuđu.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2020. godini

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je objavila drugi poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u studijskim posjetima EJTN-a u 2020. godini i to za razdoblje od rujna do prosinca 2020.

Pročitaj više

Poziv na webinar „EU pravo o suzbijanju diskriminacije“, 29.-30. lipnja 2020. Rok za prijavu: 19. lipnja 2020. u 14:00

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Europskom komisijom, organizira webinar za suce pod nazivom „EU pravo o suzbijanju diskriminacije“ koji će se održati 29. i 30. lipnja 2020.

Pročitaj više

Webinar “Suđenje na daljinu i video-konferencije na sudovima: iskustva sudaca u Sjevernoj Makedoniji i Gruziji”, utorak, 2. lipnja 2020. u 16:00

Mreža za pravosudne razmjene u Srednjoj i Istočnoj Europi organizira drugi webinar iz serije “Pristup pravosuđu tijekom i nakon pandemije”. Webinar će se baviti temom “Suđenje na daljinu i video-konferencije na sudovima: iskustva sudaca u Sjevernoj Makedoniji i Gruziji”, a održat će se u utorak, 2. lipnja 2020. u 16:00 putem platforme Zoom.

Pročitaj više

Obavijest o stručnom usavršavanju vježbenika u pravosudnim tijelima

Pravosudna akademija u sklopu priprema za polaganje pravosudnog ispita organizira on-line stručno usavršavanje za vježbenike u pravosudnim tijelima i to u sljedećim terminima:
• Kazneno i kazneno postupovno pravo 15. lipnja 2020. - 1. srpnja 2020.
• Upravno pravo 8.- 10. srpnja 2020.
Stručno usavršavanje će se održati putem Zoom aplikacije u trajanju od 9:00 do 15:00 h.
O nastavi iz preostalih grana bit ćete pravovremeno obaviješteni.
 

Poziv za dostavu prijava za webinar „Zaštita financijskih interesa EU-a i EPPO-a“, 15.-16. lipnja 2020., Rok za dostavu prijava 1. lipnja u 12:00 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira webinar pod nazivom „Zaštita financijskih interesa EU-a i EPPO-a“ koji će se održati 15. i 16. lipnja 2020.

Pročitaj više

Nacionalni pravosudni institut Bugarske organizira međunarodni webinar pod nazivom „Iskorištavanje izvanredne situacije izazvane COVID-om 19 od strane kriminalnih skupina“, 20. svibnja 2020.

Nacionalni instut Bugarske organizira webinar pod nazivom „Iskorištavanje izvanredne situacije izazvane COVID-om 19 od strane kriminalnih skupina“. Webinar u trajanju od sat vremena će se održati u srijedu, 20. svibnja 2020., s početkom u 10:00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Pročitaj više

Novi webinari u organizaciji Globalne mreže za sudački integritet, svibanj 2020.

Globalna mreža za sudački integritet pripremila je dva nova webinara za mjesec svibanj:

Pročitaj više

Poziv za prijave na ljetnu školu iz područja stranih jezika pravne struke za buduće pravosudne dužnosnike i pravosudne dužnosnike na početku karijere; Rok za dostavljanje prijava 5. lipnja 2020. u 12:00 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) u 2020. organizira ljetnu školu namijenjenu usavršavanju u području stranih jezika pravne struke za buduće suce i državne odvjetnike te pravosudne dužnosnike s najviše tri (3) godine sudačkog, odnosno državnoodvjetničkog staža. Ljetna škola će se održati u online obliku.

Pročitaj više

Poziv za prijave na ljetnu školu iz područja stranih jezika pravne struke za buduće pravosudne dužnosnike i pravosudne dužnosnike na početku karijere; Rok za dostavljanje prijava 26. lipnja 2020. u 12:00 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) organizira ljetnu školu namijenjenu usavršavanju u području stranih jezika pravne struke za buduće suce i državne odvjetnike te pravosudne dužnosnike s najviše tri (3) godine sudačkog, odnosno državnoodvjetničkog staža. Ljetna škola će se održati u online obliku.

Pročitaj više

Poziv za prijave na ljetnu školu iz područja stranih jezika pravne struke za buduće pravosudne dužnosnike i pravosudne dužnosnike na početku karijere; Rok za dostavljanje prijava 25. svibnja 2020. u 12:00 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) organizira ljetnu školu namijenjenu usavršavanju u području stranih jezika pravne struke za buduće suce i državne odvjetnike te pravosudne dužnosnike s najviše tri (3) godine sudačkog, odnosno državnoodvjetničkog staža.

Pročitaj više

Program HELP Vijeća Europe počeo je izdavati certifikat o uspješno završenom tečaju (statement of accomplishment) i za tečajeve koje polaznici samostalno prolaze, bez vodstva mentora (self learning courses)

Program HELP Vijeća Europe za edukaciju pravnika praktičara o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praksi Europskog suda za ljudska prava počeo je izdavati certifikat o uspješno završenom tečaju (statement of accomplishment) i za tečajeve koje polaznici samostalno prolaze, bez vodstva mentora (self learning courses).Naime, do sada je Vijeće Europe izdavalo certifikate  samo ako se pojedini tečaj prolazio s mentorom, a u organizaciji Pravosudne akademije i Vijeća Europe.

Pročitaj više

Poziv na online seminar „EU pravo o suzbijanju diskriminacije“, 4.-5. lipnja 2020. Rok za prijavu: 15. svibnja 2020. u 12:00

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Europskom komisijom, organizira online seminar za suce pod nazivom „EU pravo o suzbijanju diskriminacije“ koji će se održati 4. i 5. lipnja 2020.

Pročitaj više

Serija webinara Globalne mreže za sudački integritet; Prvi webinar: 24.4.2020. u 14:00

Globalna mreža za sudački integritet UNODC-a pokreće seriju webinara posvećenih temama koje su sudionici Mreže odredili kao prioritetne za pravosuđe, a koje predstavljaju nove izazove za suce i pravosudne sustave diljem svijeta. Ovom inicijativom Globalna mreža za sudački integritet nastoji proširiti mogućnosti umrežavanja i razmjene znanja između sudaca širom svijeta u vrijeme kada je nemoguće organizirati uobičajene poslovne aktivnosti i aktivnosti izobrazbe.

Pročitaj više

Materijali Akademije za europsko pravo za učenje na daljinu u raznim područjima EU prava

Poštovani polaznici i voditelji obrazovnih aktivnosti Pravosudne akademije,

u ovim posebnim uvjetima života i rada, kada je pohađanje uobičajenih domaćih i međunarodnih radionica i seminara nemoguće zbog pandemije COVID-a 19, Akademija za europsko pravo (ERA) stavila je pravosudnim dužnosnicima na raspolaganje materijale za učenje na daljinu iz nekoliko područja europskoga prava: pravosudna suradnja u građanskim stvarima, pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, tržišno natjecanje i državne potpore, ljudska prava, pravo zaštite okoliša, i sl. Materijalima možete pristupiti besplatno i bez šifre putem mrežne stranice www.era.int. Mnogi od njih razvijeni su kroz projekte u kojima je i Pravosudna akademija sudjelovala kao jedan od projektnih partnera.

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na seminar „Upravno pravo i upravni postupak u pravu Europske unije“, Riga, 29.-30. lipnja 2020.; Rok za dostavu prijava: 20. travnja 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira seminar „Upravno pravo i upravni postupak u pravu Europske unije“, koji će se održati u Rigi, 29. i 30. lipnja 2020.

Pročitaj više

Poziv za prijave na ljetnu školu iz područja stranih jezika pravne struke za buduće pravosudne dužnosnike i pravosudne dužnosnike na početku karijere; Rok za dostavljanje prijava 27. travnja 2020. u 12:00 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) organizira ljetnu školu namijenjenu usavršavanju u području stranih jezika pravne struke za buduće suce i državne odvjetnike te pravosudne dužnosnike s najviše tri (3) godine sudačkog, odnosno državnoodvjetničkog staža.

Pročitaj više

Pravosudna akademija objavljuje početak e-tečaja

Poštovani polaznici aktivnosti Pravosudne akademije,

kako bismo Vam i dalje omogućili pristup stručnom usavršavanju, Pravosudna akademija pokreće jedan novi i ponavlja dva e-tečaja:

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava na seminar „Ravnopravnost spolova u pravu Europske unije“, Utrecht, 14.-15. svibnja 2020.; Rok za dostavu prijava 27. ožujka 2020. u 12:00 sati

Akademija za europsko pravo organizira seminar „Ravnopravnost spolova u pravu Europske unije“ koji će se održati u Utrechtu u Nizozemskoj 14. i 15. svibnja 2020.

Pročitaj više

Poziv za prijave na ljetnu školu iz područja stranih jezika pravne struke za buduće pravosudne dužnosnike i pravosudne dužnosnike na početku karijere; Rok za dostavljanje prijava 2. travnja 2020. u 12:00 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) u 2020. organizira ljetnu školu namijenjenu usavršavanju u području stranih jezika pravne struke za buduće suce i državne odvjetnike te pravosudne dužnosnike s najviše tri (3) godine sudačkog, odnosno državnoodvjetničkog staža.

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na pravno-jezične seminare u drugom tromjesečju 2020.; Rok za dostavu prijava: 6. travnja 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće pravno-jezične seminare u drugom tromjesečju 2020.:

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava na seminar „Antisemitizam i zločini iz mržnje“, Auschwitz- Krakow, 21.-22. svibnja 2020.; Rok za dostavu prijava 20. ožujka 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira seminar iz ciklusa „Ljudska prava“ pod nazivom „Antisemitizam i zločini iz mržnje“ koji će se održati 21. i 22. svibnja 2020. u Auschwitzu-Krakowu.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava na EJTN-ove seminare u lipnju 2020.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće seminare u svibnju:

Pročitaj više

Obavijest polaznicima aktivnosti Pravosudne akademije o mjerama opreza vezano uz prevenciju mogućeg širenja koronavirusa (COVID-19)

Pravosudna akademija u skladu s prepourkama Ministarstva zdravstva RH, HZJZ-a i ECDC-a kontinuirano prati stanje razvoja koronavirusa (COVID-19) uzimajući u obzir sve svoje aktivnosti i osobe uključene u aktivnosti Pravosudne akademije.

Pročitaj više

Pravosudna akademija održala prvi seminar iz EJTN-ovog Kataloga plus, „Sudačka etika“, Interuniverzitetski centar u Dubrovniku, 5. i 6. ožujka 2020.

Pravosudna akademija od ove godine organizira seminare koje Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) financijski podupire kroz svoj Katalog plus. Riječ je o seminarima ustanova za stručno usavršavanje u pravosuđu država članica Europske unije, koji su primarno namijenjeni nacionalnim sucima i državnim odvjetnicima, ali zbog aktualnosti teme mogu biti zanimljivi i pravosudnim dužnosnicima ostalih država članica. Na takvim seminarima, EJTN financijski podupire sudjelovanje polaznika iz inozemstva, uključujući i simultano prevođenje s nacionalnog na engleski jezik.

Pročitaj više

Poziv na radionicu „Suradnja nacionalnih sudaca u području prava zaštite okoliša“, Varšava, 27.-29. travnja 2020. Rok za prijavu: 14. ožujka 2020. u 12:00

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira radionicu za suce i državne odvjetnike „Suradnja nacionalnih sudaca u području prava zaštite okoliša“ koja će se održati od 27. do 29. travnja 2020. u Varšavi.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava na EJTN-ove seminare u 2020.; Rok za dostavljanje prijava: 2. ožujka u 10:00

Europska mreža institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće seminare u svibnju:

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na pravno-jezični seminar u svibnju 2020.; Rok za dostavu prijava: 2. ožujka 2020. u 10:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira pravno-jezični seminar u svibnju 2020.:

Pročitaj više

Poziv za prijave na ljetnu škole iz područja stranih jezika pravne struke za buduće pravosudne dužnosnike i pravosudne dužnosnike na početku karijere; Rok za dostavljanje prijava 21. veljače 2020. u 12:00 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) organizira ljetnu školu „Lingvistička edukacija o pravosudnoj suradnji u obiteljskom pravu“ koja će se održati u Vilniusu od 25. do 29. svibnja 2020.  

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava na seminar „Primjenjivost i učinci Povelje EU-a o temeljnim pravima na nacionalne postupke“, Beč, 23.-24. travnja 2020.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN), u suradnji sa Agencijom za temeljna prava EU-a, organizira seminar iz ciklusa „Ljudska prava“ pod nazivom „Primjenjivost i učinci Povelje EU-a o temeljnim pravima na nacionalne postupke“ koji će se održati u Beču, 23.-24. travnja 2020. Rok za dostavu prijava 21. veljače 2020. u 12:00

Pročitaj više

Jean Monnet serija predavanja gostujućih predavača na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14) će se 14. i 20. veljače 2020. održati Jean Monnet serija predavanja gostujućih predavača. Seriju predavanja organizira Jean Monnet Centar izvrsnosti Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Pročitaj više

Međunarodna promatračka misija u Albaniji u svrhu reevaluacije rada sudaca i zamjenika državnih odvjetnika

Europska komisija objavila je poziv sucima i zamjenicima državnih odvjetnika država članica EU-a s 15 godina sudačkog/državnoodvjetničkog staža za uključivanje u promatračku misiju posvećenu reevaluaciji rada sudaca i zamjenika državnih odvjetnika u Albaniji. Očekivano trajanje misije je dvije godine.

Pročitaj više

Program AIAKOS za pravosudne dužnosnike na početku karijere, Grčka, Nizozemska i Poljska, 25.-29. svibnja 2020. Rok za dostavu prijava: 24.2.2020.

Europska mreža centara za pravosudno osposobljavanje (EJTN) i ove godine organizira Program razmjene za mlađe i buduće suce i državne odvjetnike. Za razmjene u okviru programa AIAKOS u 2020. godini određen je termin od 25.-29. svibnja 2020. Hrvatska ima na raspolaganju ukupno četiri mjesta za mlađe suce, do tri godine sudačkog iskustva ili sudske savjetnike s položenim završnim ispitom u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, i to po jedno mjesto u Grčkoj i Nizozemskoj te dva u Poljskoj. Radni jezik ovih razmjena je engleski.

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na seminar „Kolektivna naknada štete u Europskoj uniji“, Trier, 16.-17. travnja 2020.; Rok za dostavu prijava: 13. veljače 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira seminar „Kolektivna naknada štete u Europskoj uniji“, koji će se održati u Trieru, 16. i 17. travnja 2020.

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na seminar „Kibernetički kriminal i e-dokazi I“, Lisabon, 28.-29. travnja 2020.; Rok za dostavu prijava: 13. veljače 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira seminar „Kibernetički kriminal i e-dokazi I“, koji će se održati u Lisabonu, 28. i 29. travnja 2020.

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na seminar „Oduzimanje i zapljena imovine stečene kaznenim djelima“, Bruxells, 20.-21. travnja 2020.; Rok za dostavu prijava: 13. veljače 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira seminar „Oduzimanje i zapljena imovine stečene kaznenim djelima“, koji će se održati u Brusselsu, 20. i 21. travnja 2020.

Pročitaj više

Poziv na seminar „EU pravo o suzbijanju diskriminacije“, Vilnius, 2.-3. travnja 2020. Rok za prijavu: 6. veljače 2020. u 12:00

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Europskom komisijom, organizira seminar za suce pod nazivomm „EU pravo o suzbijanju diskriminacije“ koji će se održati 2. i 3. travnja 2020. u Vilniusu.

Seminari iz ove serije ERA-inih seminara posvećeni su direktivama EU-a 2000/78 i 2000/43 koje se odnose na zaštitu od diskriminacije na osnovi rase, dobi, invaliditeta, vjere i spolne orijentacije.

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na seminar „Pravo zaštite intelektualnog vlasništva“, Lisabon, 15.-16. travnja 2020.; Rok za dostavu prijava: 7. veljače 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira seminar „Pravo zaštite intelektualnog vlasništva“, koji će se održati u Lisabonu, 15. i 16. travnja 2020.

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na pravno-jezični seminar „Suradnja u području suzbijanja kibernetičkog kriminala“, Vilnius, 20.-22. travnja 2020.; Rok za dostavu prijava: 07. Veljače 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira pravno-jezični seminar „Suradnja u području suzbijanja kibernetičkog kriminala“, koji će se održati u Vilniusu, 20.-22. travnja 2020.

Pročitaj više

Reagiranje na komentar Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, objavljen na službenoj mrežnoj stranici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u srijedu, 22. siječnja 2020.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić objavila je u srijedu, 22. siječnja 2020., na mrežnoj stranici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova „Komentar nepravomoćne presude požeškom županu za nasilje u obitelji“ odnosno tekst komentara na nepravomoćnu osuđujuću presudu Općinskog suda u Slavonskom Brodu protiv okrivljenika (obnaša dužnost župana Požeško-slavonske županije).

Pročitaj više

Poziv na radionicu „Zakonodavstvo EU-a o zbrinjavanju otpada i zaštiti okoliša – Fokus na suzbijanju kaznenih djela protiv okoliša“, Trier, 9.-11. Ožujka 2020. Rok za prijavu: 28. siječnja 2020. u 12:00

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Europskom komisijom, organizira radionicu za suce i državne odvjetnike „Zakonodavstvo EU-a o zbrinjavanju otpada i zaštiti okoliša – Fokus na suzbijanju kaznenih djela protiv okoliša“ koja će se održati 9.-11. ožujka 2020. u Trieru.

Pročitaj više

Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnika o završnom ispitu i Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i Pravilnika o pristupu stručnom usavršavanju

U tijeku je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i Pravilnika o pristupu stručnom usavršavanju. Svi zainteresirani svoje primjedbe, prijedloge i komentare na prijedloge nacrta predmetnih pravilnika mogu dostaviti putem e-maila pravosudna.akademija@pravosudje.hr.

Pročitaj više

Obavijest o odabranim prijavama za Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja 2020. i Program stručnog usavršavanja stečajnih upravitelja 2020.

Programsko vijeće Pravosudne akademije na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. te na 6. elektroničkoj sjednici održanoj od 19. - 27. prosinca 2019 donijelo je odluku o odabranim prijavama za Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja 2020. te Program stručnog usavršavanja stečajnih upravitelja 2020. temeljem Javnog poziva za iskazivanje interesa za izrađivanje obrazovnih materijala i/ili vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije u 2020. te temeljem Javnog poziva za iskazivanje interesa za vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije za stečajne upravitelje u 2020.

Pročitaj više

Okrugli stol "Migracije i reforma politike: Uloga znanstvenika u društvenim promjenama" na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu (Ćirilometodska 4, dvorana 7) 20. siječnja 2020. od 9 do 11 sati održat će se okrugli stol na temu „Migracije i reforma politike: Uloga znanstvenika u društvenim promjenama“. Okrugli stol organiziraju UNESCO-ova Katedra za slobodno kretanje ljudi, migracije i međukulturalni dijalog Sveučilišta u Zagrebu te Jean Monnet Centar izvrsnosti EU kao globalni lider u vladavini prava Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Pročitaj više

Jean Monnet serija predavanja gostujućih predavača na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Ćirilimetodska 4) će se 13., 16., 20. i 23. siječnja 2020. Održati Jean Monnet serija predavanja gostujućih predavača. Seriju predavanja organiziraju UNESCO-ova Katedra za slobodno kretanje ljudi, migracije i međukulturalni dijalog Sveučilišta u Zagrebu te Jean Monnet Centar izvrsnosti Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Pročitaj više

Treća UNESCO-ova konferencija “Migracije i vladavina prava” na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

17. siječnja 2020. od 9 do 16.30 sati u vijećnici Pravnog fakulteta (Trg Republike Hrvatske 14) održat će se Treća UNESCO-ova konferencija Migracije i vladavina prava. Konferenciju organiziraju UNESCO-ova Katedra za slobodno kretanje ljudi, migracije i međukulturalni dijalog Sveučilišta u Zagrebu te Jean Monnet Centar izvrsnosti EU kao globalni lider u vladavini prava Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Pročitaj više

Predstavljen projekt „Unaprjeđenje programa edukacija u borbi protiv kibernetičkog kriminala“, Zagreb, 10. prosinca 2019.

Dana 10. prosinca 2019. godine, u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu, održana je svečanost predstavljanja projekta „Unaprjeđenje programa edukacija u borbi protiv kibernetičkog kriminala“. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda Europske unije, a vrijedan je nešto više od 2,2 milijuna kuna. Predviđeno vrijeme njegove provedbe je 24 mjeseca.

Pročitaj više

Čestitka

Poštovani suradnici i polaznici aktivnosti Pravosudne akademije,

Radujemo se suradnji s Vama u našim novim aktivnostima stručnog usavršavanja i projektima u 2020. godini.

Želimo Vam sretne i vesele blagdane i uspješnu Novu godinu!

ravnateljica i zaposlenici

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2020. godini

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je objavila prvi od dva poziva za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u studijskim posjetima EJTN-a u 2020. godini i to za razdoblje od ožujka do srpnja 2020. U okviru ovog poziva ponuđeni su sljedeći posjeti:

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na pravno-jezične seminare u prvom tromjesečju 2020.; Rok za dostavu prijava: 7. siječnja 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće pravno-jezične seminare u prvom tromjesečju 2020.:

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na seminar „Uredba Bruxelles I o nadležnosti, priznavanju i izvršenju presuda u građanskim i trgovačkim stvarima“, Prag, 5.-6. ožujka 2020.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira seminar „Uredba Bruxelles I o nadležnosti, priznavanju i izvršenju presuda u građanskim i trgovačkim stvarima“ koji se održava u Pragu 5. i 6. ožujka 2020.

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na seminare iz ciklusa „Ljudska prava“ u prvom tromjesečju 2020.; Rok za dostavu prijava: 20. prosinca 2019. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće seminare iz ciklusa „Ljudska prava“ u prvom tromjesečju 2020.:

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na seminare iz ciklusa „Upravno pravo“ u prvom tromjesečju 2020.; Rok za dostavu prijava: 27. prosinca 2019. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće seminare iz ciklusa „Ljudska prava“ u prvom tromjesečju 2020.:

Pročitaj više

Poziv za prijave na radionicu “Zaštita podataka i temeljna prava: nove paradigme za sudsku praksu“, Varšava, 26. i 27. ožujka 2020.

Sveučilište u Trentu provodi projekt „Temeljna prava na sudovima i regulacija“ (Fundamental Rights In Courts and Regulation - FRICoRe). Projekt se financira iz sredstava Programa pravosuđe Europske unije kao nastavak projekta „Put k učinkovitom pravosuđu u Europi“ (RE-Jus) koji se provodio u razdoblju od 2016. do 2018. godine.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u Programu razmjena Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2020. godini - Rok za dostavljanje prijava produžen do 16. prosinca 2019.

Vezano uz ranije objavljeni poziv za sudjelovanje u Programu razmjena Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2020. godini (link na poziv) obavještavamo Vas da je rok za dostavljanje prijava produžen do 16. prosinca 2019.

Pročitaj više

Održan seminar “Novine u građanskom zakonodavstvu – 2019.”, Tuheljske Toplice, Terme Tuhelj, 28. - 29. studenoga 2019.

Pravosudna akademija u suradnji s Vrhovnim sudom Republike Hrvatske organizirala je dvodnevni seminar „Novine u građanskom zakonodavstvu – 2019.”, koji je održan 28. - 29. studenoga 2019. u kongresnom centru hotela „Well“ u Tuheljskim Toplicama.

Pročitaj više

Poziv za prijave na radionice za stečajne upravitelje u sklopu projekta „Podrška jačanju okvira za stečajne upravitelje u Hrvatskoj“

Pravosudna akademija uz podršku Službe za potporu strukturnim reformama Europske komisije ("SRSS") i Europske banke za obnovu i razvoj ("EBRD") organizira radionice za stečajne upravitelje u trajanju od jednog dana na sljedeće teme:

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u Programu razmjena Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2020. godini - Rok za dostavljanje prijava: 9. prosinca 2019.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u Programu razmjena EJTN-a u 2020. godini (Exchange Programme 2019).

Pročitaj više

Poziv za dostavu prijava na seminar „Dostava i izvođenje dokaza u inozemstvu“, Ljubljana, 5. i 6. veljače 2020.

Europska mreža institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network - EJTN) organizira seminar „Dostava i izvođenje dokaza u inozemstvu“, koji se održava u Ljubljani, 5. i 6. veljače 2020. 

Pročitaj više

Javni poziv za iskazivanje interesa za vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije za stečajne upravitelje u 2020. godini

Pravosudna akademija objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije za stečajne upravitelje.

Pročitaj više

XXXII. redovno savjetovanje HUKZP – Jačanje učinkovitosti kaznenog postupka primjenom standarda Europskog suda za ljudska prava (VIII novela ZKP i VI. novela KZ), Opatija, 5. do 7. prosinca 2019.

Hrvatsko udruženje za kaznenu znanost i praksu u suradnji s Vijećem Europe organizira XXXII. redovno savjetovanje u Opatiji od 5. do 7. prosinca 2019. (četvrtak i petak) s početkom u 11,30 h u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner.

Pročitaj više

Seminar “Novine u građanskom zakonodavstvu - 2019.”, Tuheljske Toplice, Terme Tuhelj, 28. i 29. studenoga 2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom organizira dvodnevni seminar „Novine u građanskom zakonodavstvu – 2019.”, koji će se održati 28. i 29. studenoga 2019. (četvrtak i petak) s početkom u 9:00 sati, u kongresnom centru hotela „Well“, Terme Tuhelj, Ulica Ljudevita Gaja 4, Tuheljske Toplice.

Pročitaj više

Javni poziv za iskazivanje interesa za izrađivanje obrazovnih materijala i/ili vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije u 2020. godini

Pravosudna akademija objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za izradu obrazovnih materijala i vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije.

Pročitaj više

Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

U tijeku je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Svi zainteresirani svoje primjedbe, prijedloge i komentare na prijedlog nacrta predmetnog pravilnika mogu dostaviti putem e-maila pravosudna.akademija@pravosudje.hr. Detaljne informacije o savjetovanju s javnošću nalaze se na sljedećoj poveznici: http://pak.hr/clanak/savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu-12832.html

Objavljeni letak i brošura o Uredu europskog javnog tužitelja na hrvatskom jeziku

Ured europskog javnog tužitelja (UEJT) (European Public Prosecutor’s Office - EPPO) novo je tijelo Europske unije nadležno za provođenje istraga i progona kaznenih djela protiv proračuna Europske unije. Kada, kako se očekuje, započne s radom krajem 2020. godine, UEJT će ojačati sposobnost Unije za zaštitu novca poreznih obveznika. 

Pročitaj više

Kalendar događanja

«Listopad 2020»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)